Lasse B

Mangfoldighed betaler sig

13. december 2012

Det kan ses på bundlinjen, når danske virksomheder arbejder med mangfoldighed. Innovation, produktudvikling, nye kundegrupper og bedre trivsel er bare nogle af fordelene.

Af Hilde van Arkens, konsulent i MA

Mange virksomheder er endnu ikke opmærksom på den indtjening, der kan ligge og vente på dem, hvis de bliver bedre til at udnytte andre kompetencer end dem, de traditionelt fokuserer på. Derfor er det nu, man som ledig kandidat skal slå til og byde ind med sine idéer. Det var budskabet til de godt 80 MA-medlemmer, der deltog i MA’s temadag om mangfoldighedsledelse – en oktoberdag i København.

Selv om TRYG Forsikring oprindelig begyndte at arbejde med mangfoldighedsledelse af sociale årsager, gør de det nu af helt andre grunde, fortalte CSR chef Birgitte Kofod Olsen, der var første oplægsholder.

– I dag arbejder vi med mangfoldighedsledelse, fordi vi simpelt hen kan se, det gavner forretningen. Vi bliver både bedre til at fastholde kunder og til at tiltrække nye kunder. Undersøgelser har samtidig vist, at virksomheder, der er gode til mangfoldighed, opnår bedre performance fra medarbejderne. Der er bedre trivsel og mindre sygefravær. Og det betyder meget store besparelser for virksomheden. 

Som arbejdsplads sikrer vi ligebehandling og lige muligheder for vores medarbejdere og prøver at finde nye veje til at bruge mangfoldigheden i udviklingen af vores produkter og kundeservice. (TRYG)

Mangfoldighed går traditionelt på køn, alder, seksuel orientering, handicap, religion og etnicitet. Men også faglig mangfoldighed er værdifuld for virksomhederne. Birgitte Kofod Olsen opfordrede MA’s medlemmer til at bruge deres evne til nytænkning, når de søger job i virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte medarbejdere med lige netop deres særlige faglige baggrund.

– Der er ingen, der kommer og spørger dig. Du skal selv bringe dine idéer i spil. Hvilke særlige kompetencer har du, som du kan byde ind med? Har du en særlig viden? Kan du se et vækstpotentiale i nye produkter eller nye kundegrupper? Har du idéer til, hvor man kan spare? Er der nogle nye muligheder for virksomheden, du har fået øje på?

Også Brian Ranvits, Recruitment Manager i Microsoft, fastslog, at for Microsoft er mangfoldighed afgørende for virksomhedens forretningsmæssige succes.

– På et så konkurrencebetonet marked som vores, skal vi hele tiden udvikle os, ellers dør vi. Når vi arbejder med mangfoldighedsledelse, er det fordi, vi tjener på det, og det er også en forudsætning for os.

Når Microsoft ansætter medarbejdere, vælger vi efter kvalifikationer, kreativitet, personlighed og intelligens. Vi søger forskelligheden, fordi vi tror på, at det skaber succes. Ensartede mennesker skaber forudsigelige resultater, men få gennembrud. (Microsoft)

Microsoft har især arbejdet med at få ansat flere kvinder.

– Medarbejderstaben skal afspejle kundegruppen. Ellers bliver det svært at sælge produktet, fordi man ganske enkelt ikke kender kundernes behov. I Microsoft er 82 pct. af de ansatte mænd. Det er et problem, når man skal sælge til kvinder, som måske prioriterer anderledes og interesserer sig for andre sider af produktet, end mænd gør.

Brian Ranvits understregede, at det for Microsoft er mindre vigtigt, hvilken uddannelse man har som ansøger. Det vigtige er, hvad man kan bidrage med, og at man har engagement.

– Skriv en ansøgning på en halv side, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvordan du relaterer det, du kan, til virksomheden. Det skal være tydeligt, at du har forstået, hvem vi er, og hvad vi laver.


Brian Ranvits, Microsoft

Jo mere mangfoldige vi bliver, jo flere strenge får vi at spille på. (DSB)

DSB er en af de virksomheder, der bevidst er begyndt at arbejde med en mangfoldighedsstrategi inden for de seneste år. Et af de overordnede mål er at være blandt de førende virksomheder i Danmark i kampen om arbejdskraften. Et andet at afspejle det omgivende samfund. Og også for DSB er der kroner og ører i det.

– Medarbejderne er mere effektive på arbejdet, hvis de kan være sig selv over for kollegerne og ikke fx skal bruge kræfter på at skjule, at de er homoseksuelle, eller skal forsvare at de har en anden religion end flertallet, siger Nina Voigt, specialkonsulent i DSB. Undersøgelser viser, at gevinsten kan være helt op til 20-30 pct.

Andre undersøgelser peger på, at mangfoldige team giver en højere indtjening, både på grund af bedre trivsel og fordi der genereres flere kreative løsninger og nye vinkler på produktudviklingen, når gruppen er sammensat af medarbejdere med forskellig baggrund.

– Mangfoldighed kommer ikke af sig selv. Nogle har en højere barriere, de skal over, end andre. Mangfoldighedsledelse handler om at justere nogle ting, så barrieren bliver mere ens. Men folk skal selv springe over.

Nina Voigt anbefaler ledige akademikere at søge ind i DSB, uanset jobfunktion. Alle DSB-job slås nemlig op internt de første 14 dage. Har man først foden indenfor, har man et forspring, når det akademiske ønskejob slås op.

DSB vandt MIA-prisen (Mangfoldighed i Arbejdslivet) i 2011.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00