Lasse B

Mistillid til den arbejdsløse

23. januar 2014

Det forlyder, at Carsten Koch-udvalget vil anbefale politikerne at udbrede brugen af elektroniske profileringsværktøjer i beskæftigelsesindsatsen.

Det er et værktøj, som forsøger at forudse den arbejdsløses risiko for langtidsledighed. Konkret bearbejdes en række data om helbred, tidligere arbejdsliv og personlige forhold, som bruges til at definere den arbejdsløses risikoprofil. Den bruges så til at vurdere den enkeltes behov for samtaler og uddannelse.

Jeg vil advare mod at betragte elektronisk profilering som et billigt alternativ til viden og kompetencer i beskæftigelsessystemet.

Profilering savner evnen til at skabe den selvindsigt og oplevelse af ansvar og handlerum hos den arbejdsløse, som er nødvendig for at undgå umyndiggørelse og apati.

Efter min opfattelse er der kun én vej frem: Større respekt for fagligheden blandt de ansatte i a-kasser og jobcentre. Ingen elektroniske værktøjer vil kunne erstatte dem. Erfaringer fra andre lande viser, at de styrker, som elektronisk profilering kan tænkes at have mht. statistisk nøjagtighed, ikke opvejer metodens mangler, når det kommer til at lave en samlet, fremadrettet vurdering. Denne vurdering kan kun laves af kvalificerede medarbejdere. Sporene fra matchgruppeinddelingen af kontanthjælpsmodtagerne burde skræmme politikerne langt væk fra denne løsning.

Målrettet indsats

Der er behov for at målrette indsatsen over for de arbejdsløse. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor en matematisk algoritme skulle være bedre til at vurdere den arbejdsløses behov end en tæt dialog mellem den arbejdsløse selv og veluddannede og erfarne medarbejdere i a-kasser og jobcentre.

I så fald stiller man vel spørgsmål ved den arbejdsløses egne kompetencer og ved de kompetencer, der er til rådighed i beskæftigelsessystemet?

Mange oplever allerede, at beskæftigelsessystemet kan virke umyndiggørende. Elektronisk profilering er et udtryk for yderligere mistillid til den arbejdsløses evner og personlige dømmekraft. 

Det quick fix på beskæftigelsesområdet, som politikere og eksperter så gerne vil komme med, findes desværre ikke, og hvis det gør, så hedder det ikke elektronisk profilering.

Frederik Dehlholm, formand for Magistrenes A-kasse

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00