Lasse B

Mød ét af månedens nye MA medlemmer

07. december 2014

Hver måned trækker MA lod om en iPad blandt månedens mange nye medlemmer.

Julie Engstrand, danskstuderende på KU, har altid været en selvproklameret sprognørd. Hendes gamle interesse for litteraturen gjorde dette

til et naturligt valg,og Julies karrieredrømme peger ligeledes imod medieverdenen, f.eks. på et forlag.

Når hun ikke læser dansk har hun slået sine folder som baristo, hvor hun efter sigende laver en mean latté.

 

 

 

 

(Maj, 2015)


Mette Thygesen er i øjeblikket i færd med at skrive speciale på europæisk etnologi om danskernes seksuelle frisind. Eller måske mangel på samme? Mette venter med at svare entydigt til at projektet er færdigt.

I sine 27 år har Mette allerede arbejdet hos museer, Kræftens Bekæmpelse samt DR. Efter specialet har hun tænkt sig at søge tilbage mod museumsverdenen som formidler.

Held og lykke med specialet, Mette, og god fornøjelse med dit nye legetøj!

(December, 2014)


 

Simone Jørgensen er netop blevet færdig som kandidat i filmvidenskab.

Når man har øjnene fast fokuseret på en karriere inden for filmproduktion, filmfestival og tv-produktion, virker det jo også som et ganske naturligt valg.

Vi ønsker Simone tillykke med den nye iPad og kommer samtidig med en lille bøn: Hvis du tilfældigvis skulle få et job inden for DR som følge af din uddannelse, gider du gøre os en tjeneste og overtale dem til at lave flere afsnit af Rejseholdet?

(Juni, 2014)


Trine Juul Rasmussen er mest til KRAM. Eller det vil sige: Som snart-kandidat fra Humanistisk & Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab har hun valgt at fokusere sin faglighed på

Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Især handler det om anderledes måder at dyrke idræt på – alt sammen for bedre at kunne undervise sårbare børn, familier og blinde i bl.a. løbetræning.

Et blik på hendes cv fortæller, at Trine ikke er faldet tilfældigt over KRAM. Selvom hun blot er 26 har hun allerede arbejdet med sit eget projekt på Forebyggelsescenter Nørrebro, samt hjulpet til med projektet Klar, Parat, Bispebjerg, som går ud på at fremme børns motorik.

– [Mit drømmejob er at] udbrede leg som en motionsform. Både børn og voksne kan sammen og hver for sig få mange gode oplevelser. Det en aktivitet, hvis primære fokus er glæde og sjov, og bonuseffekten er træning og sundhed. Hvis man fx leger mere  med sine børn, behøver man måske ikke at tage ned i fitnesscentret flere gange om ugen.

(April, 2014)


Michael Ellegaard Jensen, stud.mag i historie fra Aalborg

Universitet, betegner ikke sig selv som en klassisk humanist:

– Oprindeligt var min plan at blive advokat eller ejendomsmægler eller noget i den dur, men i løbet af handelsskolen ændrede jeg mig og besluttede, at jeg ville være gymnasielærer. Dette hænger kliché-agtigt sammen med, at jeg på handelsskolen havde en lærer i samtidshistorie, som jeg syntes brændte for sit fag og gav interessen videre til mig.

Denne stafet vil Michael gerne hjælpe med at give videre til nye generationer. For ham faldt valget naturligt på historie og religionsvidenskab:

– Jeg har altid ment at historie er en vigtig forudsætning for at være et alment dannet menneske, fordi man gennem historien får en indsigt i meget andet, end blot hvad der foregik for 10, 100 eller 1000 år siden. På samme fortæller religionsvidenskab en masse om mennesket som væsen i forskellige kulturer.

Michael regner med at være færdig med specialet i løbet af 2015. Dernæst kan gymnasieskolen forhåbentligt regne med at modtage en ansøgning fra ham.

(November, 2013)


Signe Margrethe Carlsson er lige blevet færdig som biolog på Københavns Universitet. Biologi har været hendes livslange passion:

– Allerede som barn var jeg rigtigt glad for at færdes i naturen og biologi var derfor det naturlige for mig.

Signe har netop afleveret sit speciale, men det skal ikke bare i arkivskuffen: Hun prøver nemlig at få dele af det publiceret, hvilket forhåbentligt kan hjælpe hende til at skaffe drømmejobbet indenfor makroøkologi.

– Jeg meldte mig ind i MA, fordi jeg havde hørt godt om jer. Og jeg har indtil videre kun haft gode oplevelser – blandt andet har jeg følt mig meget velkommen som nyuddannet.

(September 2013)


Kirstin Remvig Danielsen er ved at færdiggøre sin uddannelse som cand.it i webkommunikation på Syddansk Universitet. Efter nogle år som lærer fik hun lyst til at udvide sine faglige kompetencer.

– Jeg har altid haft en interesse for it og kommunikation, og det gav derfor god mening at læse til cand.it, da jeg dermed fik mulighed for at bygge ovenpå mine pædagogiske erfaringer.

Kirstin har desuden som studerende arbejdet med web og kommunikation ved Dansk Universitetspædagogisk Netværk og Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Sammen med hendes specialeskrivning indenfor digitalisering, forandrings- og projektledelse, skulle det gerne lande hende i et job mellem it, uddannelse og organisation.

– Grunden til at jeg har meldt mig ind i MA er, at jeg mener I dækker mit felt imellem it, kommunikation og humaniora. Jeg tror, at jeg kan få god hjælp hos jer, hvis jeg får brug for det.

(August 2013)


Lena Riis Møller er cand.mag. i dansk og engelsk og underviser på Slagelse Gymnasium. Det er hendes drømmejob, for hun har altid interesseret sig for dansk og engelsk sprog og litteratur.

– Jeg fik et behov for følelse af sikkerhed. Derfor meldte jeg mig ind i MA, siger Lena.

(Juni 2013)

 


Dorte Eilsø er cand.scient. i idræt og har lige afsluttet et vikariat som idrætskonsulent for svømning hos DGI. Hun mener, man skal vælge studium ud fra ens interesse. Jobmulighederne inden for et fag er sjældent de samme fem år senere.

– Jeg har altid været meget aktiv og har gennem hele mit liv udfordret min krop gennem diverse idrætter og bevægelsesformer. Jeg har en meget høj kropslig intelligens, som man siger. Den store alsidighed inden for jobmuligheder tiltaler mig rigtigt meget. Jeg er nemlig typen, der holder af fleksibilitet, frihed, forandring og udfordringer.

Dorte er p.t. ledig og søger stillinger, der kombinerer kontorarbejde med praksis ude i felten. Hun tror på sin fremtid, for samfundet har efterhånden fundet ud af, hvor vigtig kroppen og bevægelse er. Private har brug for personlig træning og coaching, og der er bevægelsesprojekter på arbejdspladser.

– Det er meget vigtigt for mig, at jeg er glad for mit arbejde og glæder mig til at møde mine kollegaer og de opgaver, der ligger for dagen. At arbejde med mennesker har vist sig at være den røde tråd i min karriere, og jeg inspireres og udfordres af den feedback, jeg får i mødet med mennesker.

Dorte vidste ingenting om a-kasser, indtil den dag hun stod med sit kandidatbevis. Men andre færdiguddannede omtalte MA som en rigtig god a-kasse, og hun blev positivt overrasket.

– MA har mange kurser og workshop og en fantastisk god service, råd og vejledning. MA er let at få fat på og svarer hurtigt på mine henvendelser. Jeg kan også godt lide det samarbejde, MA har med candportalen.dk og DM.

Hun har dog haft en uheldig oplevelse på et tidspunkt, hvor hun skulle være tilmeldt et seks ugers selvvalgt kursus og så alligevel ikke var blevet tilmeldt.

– Til al held var der én plads tilbage på holdet!

(Maj 2013)
Foto: Stine Sophie Winckel


Mette Tørnkvist Gade har en bachelor i antropologi med suppleringsfag i arabiske områdestudier fra Aarhus Universitet, men lige nu læser hun kandidat på Afrikastudier på Københavns Universitet. Hun har fra begyndelsen af vidst, at kandidaten skulle være det, efter hun i 2007 boede fire måneder i Tanzania.

– Jeg har altid haft en stor nysgerrighed i forhold til kulturer ulig min egen og har altid ment, at mit studium skulle vælges ud fra interesse. Jeg er på 10. semester nu og har forlænget studietiden et år. Sidste år rejste jeg til Tanzania i et par måneder for at studere swahili. Til efteråret skal jeg (forhåbentlig) i praktik i Malawi. Jeg går i disse dage og venter svar på en praktikansøgning.

– Studiemiljøet har varieret meget afhængig af, hvor jeg har studeret. Alle tre steder har jeg mødt utrolig dejlige mennesker og fået livslange venskaber. Generelt har jeg været godt tilfreds med studiemiljøet – specielt på Afrikastudier, hvor studerende, undervisere og andet personale nærmest er en lille familie. Man bliver altid mødt af kærlige smil og varme, når man tager elevatoren til 4. sal på Teologisk Fakultet, hvor Afrikastudier ligger.

Mette har arbejdet ved siden af studiet stort set hele sin studietid. Først i SuperBrugsen i Aarhus. Ikke studierelevant, men det blev opvejet af personalet og den generelle stemning. Nu arbejder hun hos FSR – danske revisorer blandt andet som projektmedarbejder og med foreningens nyhedsbrev.

– Mit job hos FSR har været særdeles studierelevant, og jeg har nu en masse forskellige værktøjer, som gør mig meget mere interessant i en fremtidig jobsøgning. Jobbet er fantastisk, og jeg synes, jeg har været heldig med at få sådan et job.

Når Mette bliver færdig i 2014, satser hun på NGO-arbejde. Hendes store drøm er et job hos en stor dansk NGO, hvor hun især kan arbejde med udvikling i forhold til kvinders seksuelle- og reproduktive rettigheder i Østafrika.

– Det vigtigste for mig er ikke en lederstilling eller en høj løn, men blot et arbejde hvor jeg næsten hver dag føler mig glad, og hvor jeg kan mærke, at min tilstedeværelse gør en lille forskel.

Mette meldte sig ind i MA, da hendes socialrådgiversøster sagde til hende, at alt andet ville være dumt!

(Marts 2013)


Peter Brask er ved at skrive speciale på sin kandidatuddannelse fra medievidenskab på Aarhus Universitet. Han valgte studiet, fordi han altid har interesseret sig for medierne og for deres indflydelse på vores hverdag. Studiet åbner desuden for de karrieremuligheder, som han synes er mest interessante, nemlig inden for videoproduktion.

– Jeg har sammen med to kammerater startet et filmproduktionsselskab ved navn BadaBingFilm, hvor vi laver små reklamefilm, profilfilm, musikvideoer for at erhverve os nogle kompetencer inden for videoproduktion. Min uddannelse skal jeg bruge til at køre min virksomhed videre. Jeg kunne desuden godt tænke mig at komme til at arbejde med/for Danmarks Radio på et tidspunkt, da jeg synes, det er en meget spændende organisation. Jeg har specialiseret mig inden for sociale medier og videoproduktion og været i praktik i et webbureau, der hedder Heyday, hvilket var meget givende.

Peter meldte sig ind i MA, fordi en kammerat talte meget varmt om MA og de muligheder, man bliver tilbudt. Han har helt specifikt fået mulighed for at drive sin virksomhed videre som en hobbyvirksomhed på supplerende dagpenge i de første svære måneder, hvor virksomheden måske ikke kaster så meget personlig løn af sig.

– Min oplevelse af MA er rigtig god. Jeg har fået en god behandling, og en god service. Det er let at komme i kontakt med dem, så man kan få den rigtige rådgivning.

(Peter vandt sin iPad på Karrieremessen marts 2013)


Dennis Christensen er lige blevet færdig med sin kandidatuddannelse i journalistik, cand. public., og søger i øjeblikket job inden for kommunikations- eller medieverdenen.

Lige fra barnsben har han haft interesse for formidling via medier, og han har været glad for den praktiske dimension i uddannelsen, fordi hans bacheloruddannelse i dansk og kommunikation var meget teoretisk forankret. Han har både gået på Aalborg Universitet og på Aarhus Universitet/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

– I min kandidattid fik jeg også tid til at være PR-praktikant i en større finansiel virksomhed, og det var et dejligt og lærerigt supplement til min kandidatuddannelses praktiske dimension. I forlængelse heraf blev jeg tilknyttet som deltidsstudiemedhjælper, og jeg varetog mange af de samme opgaver, som jeg havde haft i min praktiktid. Da jobbet har ligget i den sidste del af mit studium, er det begrænset, hvor meget jeg har brugt det i studiesammenhænge, men opgaverne har modnet mine færdigheder, ligesom det jo altid er rart at få afprøvet sine kompetencer i praksis.

– Jeg har i løbet af min uddannelsestid i større grad stiftet bekendtskab med PR-arbejde og i mindre grad med redaktionel journalistik. Men begge dele tænder mig, og det er mindre vigtigt hvilken side af skrivebordet, jeg befinder mig på. Dog er samfundsforhold, sport og finansstof mine store interesser, så det er da klart, at det vil være at foretrække. Men jeg vil ikke udelukke noget, da jeg er en nysgerrig person, der gerne vil udforske ukendte felter.

Det var Dennis’ kæreste, der fik ham ind i MA. Hun er allerede medlem og har rost MA. Han har indtrykket af, at MA kan hjælpe ham videre i sin jobjagt på en god måde.

(Februar 2013)


Mads Vad Andersen er i øjeblikket i gang med sin kandidat på IT-Universitetet i København med fokus på analyse og udvikling af computerspil.

Inden da har Mads taget en professionsbachelor i pædagogik fra UCC Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn i Skovlunde.

“Nu er det stadig ret nyt her på ITU, da jeg kun lige er påbegyndt 2. semester, men hvis jeg skulle vælge noget, som jeg synes er noget af det bedste ved at studere netop her, ville det være, at man ved, at man bliver undervist af nogle af de mest kompetente undervisere inden for netop dette felt. Én af de bedste oplevelser, jeg har haft igennem mine studier, var da jeg valgte under min bachelor at tage min sidste praktik i udlandet, nærmere bestemt Filippinerne, hvor jeg sammen med andre danske pædagogstuderende arbejdede i et ungdomsfængsel. Denne oplevelse har helt sikkert været med til at give mig et andet syn på livsstil og andre relevante livskvaliteter,” fortæller Mads.

Mads har studiejob, men ikke noget med relavans til studiet. Han arbejder på lageret i et stort medicinalfirma, men han er rigtig glad for det. God arbejdsplads med et super arbejdsmiljø.

“Jeg vil forfærdeligt gerne finde et job, hvor jeg kan kombinere både min pædagogiske bachelor og kandidat. Måske noget inden for brugen af computerspil som et pædagogisk læringsredskab. Og ellers er der jo altid drømmen om at være med til at udvikle de næste 20 FIFA spil,” fortæller Mads med et glimt i øjet.

Mads meldte sig ind i MA som gratis studiemedlem. Han blev opfordret af flere, han kendte, som kun har haft positive oplevelser med MA.  Han blev bekræftet af en hurtigt og smertefri indmeldelsesproces og et hurtig tilbagesvar.

(Januar 2013)


May Nielsen er bachelor i matematik med tilvalg i anvendt matematik. Hun har altid været interesset i matematik og ville gerne fordybe sig i det efter at have prøvet et par andre uddannelser.

“Jeg har læst på SDU, hvor jeg oplevede et fantastisk sammenhold på IMADA, Institut for matematik og datalogi. Vi var ikke mange, der studerede matematik, så der var stor mulighed for hjælp på tværs af årgange og studieretning, fortæller May.”

Efter studiet ville May gerne læse videre som ph.d.-studerende for at blive underviser på et universitet eller et gymnasium. Det er i første omgang blevet til en stilling på Vestjysk Gymnasium i Tarm – matematik selvfølgelig.

“Jeg er endnu ikke færdig med min kandidat, så jeg kan ikke blive fastansat. Jeg har derfor brug for et sikkerhedsnet, og MA virkede som et rigtig godt valg, både taget min uddannelse og mit job i betragtning. Det var for øvrigt rigtig nemt at melde sig ind på nettet.”

(December 2012)


Pernille Skorstensgaard er stud.scient.san.publ. og i gang på Aarhus Universitet med uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Hun er især glad for, at den tværfaglige vinkel i uddannelsen ligger på sundhed.

Studiemiljøet er godt med et fint fællesskab, og ved siden af studierne har Pernille to frivillige job –  ét i Kræftens Bekæmpelse og ét som studentermedhjælper på et forskningsprojekt.

“Jeg er på 3. semester og regner med at tage en kandidat i folkesundhedsvidenskab, men først skal jeg til Indien på sommerskole. Jeg regner med både flere udlandsophold og praktik på kandidaten,” fortæller Pernille.

Hendes drømmejob er at komme til at arbejde i Afrika med forebyggelse af sundhed.

“Èn af mine veninder fra mit studium arbejder faktisk for MA, og da jeg i forvejen er medlem i Dansk Magisterforening, var det naturligt også at blive medlem i MA.”

(November 2012)

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00