Lasse B

Når dagpengeforliget for alvor slår igennem

22. juni 2011

A-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, har regnet på de samlede konsekvenser af  dagpengeforliget.

Det er ikke nok at se på dagpengeperiodens længde. Her har regeringen kunnet argumentere for, at Danmark blot kommer på linje med andre europæiske lande med de to år.

Halveringen af perioden skal retteligt ses i sammenhæng med genoptjeningskravet, altså hvor mange timer du skal samle sammen for på ny at kunne komme på dagpenge og ikke ryge på kontanthjælp. De nye krav siger 1924 timer, dvs. et fuldtidsarbejde. Før var kravet 962 timer. Her kommer Danmark slet ikke på europæisk niveau.

AK-Samvirke skyder på, at 20.000 må gå på kontanthjælp, hvis de overhovedet kan få det, hvis dagpengeforliget var gældende nu.

» » Læs hele AK-Samvirkes artikel

Kilde: AK-Samvirke

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00