Lasse B

Nej til at arbejde mere – det vil kun øge arbejdsløsheden

14. juni 2012

Jeg er glad over, at trepartsforhandlingerne gik i vasken. Det lykkedes for medlemmerne i fagforeningerne at presse toppen i LO, FTF og AC til at sige nej til, at vi skal arbejde mere.

DM’s repræsentantskab vedtog for nylig en resolution, der klart sagde nej til at hæve arbejdstiden på den ene eller anden måde. En forøgelse af arbejdstiden vil øge arbejdsløsheden og sætte lønningerne under yderligere pres. Der er stor arbejdsløshed, og den tegner ikke til at blive mindre med de stadige fyringer inden for både det private og det offentlige og med den stigende ungdoms- og dimittendarbejdsløshed.

Regeringens højst usikre økonomiske langtidsprognoser bygger på forældede og meget forsimplede økonomiske ligevægtsmodeller, DREAM og ADAM.

Det der er brug for nu er at få gjort noget alvorligt ved dimittendarbejdsløsheden, som jo desværre stadig stiger, og selvom MA ikke har den højeste dimittendarbejdsløshed, så er den alt for høj. Den er nu på 29,4%.

Derudover skal dagpengeforringelserne rulles tilbage, specielt er det vigtigt at få nedsat perioden for genoptjening af dagpengeretten.

 

Frederik Dehlholm
formand for MA

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00