Lasse B

Ny parlamentarisk situation

22. september 2011

Efter valget
Vi ved i skrivende stund ikke, hvordan den nye regering kommer til at se ud og hvilket regeringsgrundlag, den får. Vi ved dog at der er skabt en ny parlamentarisk situation, som kan give mulighed for ændringer til det bedre for de arbejdsløse.

Vi vil derfor i MA arbejde på at stille krav til den kommende regering om forbedring af den måde, de arbejdsløse behandles på. Dette gælder både dagpengeperiodens længde, reglerne for retten til genoptjening af dagpengeretten  samt de urimelig mange kontrolforanstaltninger over for dagpengemodtagere.

MA er ikke din fagforening
For et par dage siden løb jeg ind i et medlem af MA, der troede, at når han var medlem af MA, så var han også medlem af en fagforening. I dette tilfælde af DM. Men det er man jo ikke.

Tjek om du betaler dit fagforeningskontingent til DM (Dansk Magisterforening) eller GL (Gymnasieskolernes Lærerforening). Hvis du ikke gør det, står du uden hjælp og beskyttelse i din ansættelse, uden hjælp i ansættelsessituationen mht. om du får nok i løn og fornuftige ansættelsesvilkår, uden faglige netværk i forhold til dit nuværende eller kommende beskæftigelsesområde, uden fagforeningsblad og uden kontante medlemsfordele mht. forsikringer og rabatter på aviser, kulturelle tilbud og grønne tilbud.

Venlig hilsen

Frederik Dehlholm
Formand for MA

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00