Lasse B

Ny regering, men ikke med gammel efterlønsordning

03. november 2011

Så fik vi en ny regering, men ikke et folketingsflertal for at bevare efterlønnen i dens gamle form. Det ser desværre heller ikke ud til, at der hos folketingsflertallet er ”stemning” for helt at fjerne de forringelser af dagpengesystemet, som blev gennemført for 1½ år siden, men jeg håber, at man ved umiddelbare lovændringer eller gennem 3-partsforhandlingerne i det mindste får gjort op med den helt absurde forlængelse af genoptjeningsretten. Dette bør der kunne skabes flertal for.

» » Se mit indlæg herom i Berlingske, Djævlen ligger i detaljen.

En anden regel, der skaber store problemer for MA’s medlemmer, er begrænsningerne for udbetaling af supplerende dagspenge. Burde det fx ikke være sådan, at man kunne få supplerende dagpenge i lige så mange timer, som der er i to års dagpenge og uden nogen øvrige begrænsninger. Deltidsjob og begrænsede arbejdsopgaver er jo for mange MA’ere vejen til et fast fuldtidsjob. Denne vej bliver helt urimeligt vanskeliggjort af de nuværende regler.

Er disse to regler ikke de vigtigste, vi arbejder på at få ændret?

Derudover lyder det heldigvis som om, der er en lydhørhed hos den nye beskæftigelsesminister for at få ændret på hele aktiverings- og løntilskudscirkusset. Vi venter spændt på de konkrete udspil, som vi er klar til at kommentere.

Venlig hilsen

Frederik Dehlholm
Formand for MA’s bestyrelse.

Husk i øvrigt min Ris og Ros brevkasse. Jeg er meget glad for at høre om jeres opfattelse af MA og om jeres oplevelser med MA. Vi bruger det til at forbedre MA og trækker derfor også lod om tre flasker god vin hver tredje måned blandt de indkomne indlæg.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00