Nye dagpengeregler i 2017

14. oktober 2016

christiansborg

Dagpengereformen betyder nogle ændringer i dagpengereglerne – her ses de vigtigste ændringer i forhold til skæringsdatoerne 2. januar 2017 og 1. juli 2017. Vi informerer yderligere, når vi nærmer os.

Hvad sker der fra 2. januar 2017?

Lavere dimittendsats, hvis du ikke er forsørger
I dag modtager alle dimittender det samme i dagpenge – nemlig 82 pct. af den fulde dagpengesats. Det svarer aktuelt til 14.863 kr. før skat. I 2017 bliver det 15.079 kr.

Fra 2. januar sondres mellem forsørgende og ikke-forsørgende dimittender. Ikke-forsørgende dimittender vil modtage 71,5 pct. af den fulde dagpengesats – eller 13.151 kr. før skat. Altså ca. 1.900 kr. mindre end i dag. Forsørgende dimittender vil modtage det samme som i dag. De præcise 2017-satser kendes først ultimo 2016.

Hvad er en forsørger? Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke ’bonus-børn’). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet.  Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EU/EØS-land. (Børn af borgere fra lande uden for EU/EØS skal opholde sig i Danmark, hvis man skal betragtes som forsørger).

Fleksibel genoptjening
Hvis din ret til dagpenge udløber, indebærer det i dag, at du skal arbejde et år (1.924 timer), før du genoptjener retten til dagpenge i to år. Fra årsskiftet bliver det markant anderledes. Hvis din dagpengeret udløber fra og med den 2. januar 2017, vil a-kassen slå op i eIndkomst, og se, hvor mange timer du har arbejdet, siden du sidst fik ret til dagpenge. Disse timer kan du vælge at bruge til en forlængelse af din dagpengeret: En times arbejde giver to timers dagpenge. Dagpengeretten kan maksimalt forlænges med et år. Du kan også vælge at gemme timerne til du har samlet sammen til en ny toårig dagpengeret. Timerne kan ikke bruges til begge dele.

Seniormedlemskab
Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. (Dette ændrer sig i takt med, at pensionsalderen stiger, men 65 år er gældende i dag). Fra 2. januar 2017 får 65-årige a-kassemedlemmer mulighed for et særligt seniormedlemskab. Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge. NB: Også hvis du tidligere er blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du fra 2. januar 2017 genindmelde dig som seniormedlem. I MA bliver prisen for et seniormedlemskab lig med administrationsbidraget, det vil sige 132 kr. om måneden; beløbet er fradragsberettiget. Statsbidraget opkræves ikke, da medlemskabet ikke giver ret til dagpenge.

Hvad sker der fra 1. juli 2017?

Din indkomst afgør din dagpengeret
I dag skal du have arbejdet 1.924 timer inden for en periode på tre år for at have ret til dagpenge. Fremover er det din indkomst, der bliver afgørende. Lønmodtagere, der bliver ledige den 1. juli 2017 eller senere, skal have tjent 223.428 kr., mens de har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Man kan dog kun medregne maks. 18.619 kr. for hver måned. Beløbene reguleres ved indgangen til 2017. Dagpengesatsen beregnes ud fra din løn i de forudgående 12 måneder.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00