Lasse B

Nye regler for sygedagpenge

05. januar 2015

Folketinget har i december 2013 indgået et forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Den del af sygedagpengereformen, der vedrører a-kasse medlemmer, træder i kraft den 5. januar 2015.

De nye regler betyder, at MA for de første 14 dages sygdom skal udbetale dine sygedagpenge som enten dagpenge eller som arbejdsmarkedsydelse, alt efter hvilken ydelse du modtager før din første sygedag.

De nye regler gælder alene for a-kasse medlemmer, der har deres første fraværsdag(sygedag) den 5. januar 2015 eller senere, og som har været fuldt ledige før den første fraværsdag.

Hvis du pr. 5. januar 2015 er delvis ledig og modtager enten supplerende dagpenge eller supplerende arbejdsmarkedsydelse før din første fraværsdag(sygedag), skal din kommune udbetale sygedagpenge til dig fra din første sygedag, hvis du sygemelder dig fra denne dato.

Hvis du har haft din første fraværsdag (sygedag) inden den 5. januar 2015 skal du fortsat og som hidtil have sygedagpenge fra din kommune efter de dagældende regler.

Du skal i alle tilfælde fortsat melde sygdom til dit jobcenter på din første sygedag for at kunne modtage sygedagpenge fra din første sygedag.

Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal din kommune udbetale sygedagpenge til dig fra den 15. sygedag.

Når du bliver rask, skal du som hidtil fortsat raskmelde dig hos dit jobcenter.

/ Læs mere i MA Guiden

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00