Kristian Kostrup

Overblik over dagpengereformen

22. oktober 2015

Altinget har samlet et overblik her.

Og her er den officielle forligstekst (ved Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti).

Det skal bemærkes, at reformen træder i kraft 1. januar 2017, nogle dele dog først 1. juli 2017.

Derudover fremgår det at:
Supplerende dagpenge og selvstændige undersøges nærmere
Aftalepartierne er enige om at belyse Dagpengekommissionens anbefalinger og overvejelser omkring supplerende dagpenge yderligere. Derfor igangsættes ekstra analyse og teknisk udredning af konsekvenserne af Dagpengekommissionens anbefaling. Regeringen vil også nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.

Når MA’s dagpengeeksperter har modtaget de officielle dokumenter fra myndighederne, uddyber vi naturligvis reformens betydning.

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00