Lasse B

Proaktive kommunikatører søges til succesfuldt netværk

14. juni 2012

Kanyleteorien er for længst forkastet, og dialog med andre anses i dag som afgørende for god og udviklende kommunikation. Derfor er kommunikationsuddannede i vid udstrækning netværksmennesker af natur. Vi ser også, at netværk er givende for den faglige udvikling i tider, hvor der er få job at søge og hvor virksomhederne sætter effektivitet og kvalitet i højsædet.

Af Gitte Vejen, master i professionel kommunikation og bachelor i nederlandsk og folkloristik

Hvem er vi?

MA Kommunikationsnetværk er oprettet i oktober 2009 af en gruppe jobsøgende medlemmer af MA med kommunikationsfaglig baggrund. Gruppen udsprang af et møde, som var faciliteret af MA, og vi sås dengang en gang ugentligt for i fællesskab at bruge vores kompetencer inden for kommunikation i jobsøgningen. Vi organiserede os med en koordinator i form af undertegnede, der stod for kontakten til MA og fungerede som netværkets driver, og vi brugte GroupCare til dokumentdeling omkring fx gode eksempler på ansøgninger og cv’er, der havde ført til samtaler og job. Desuden dannede vi en LinkedIn-gruppe med henblik på at have en form for medlemsadministration, diskutere forskellige faglige emner og slå mødeinvitationer op.

Den fysiske del af netværket holdt stand et års tid, hvorpå der kom en længere periode, hvor også LinkedIn-gruppen levede i en form for dvaletilstand. I starten af 2011 kom der imidlertid en ny koordinator til, så medlemsskaren voksede yderligere. Vi er derfor stolte af i skrivende stund at kunne tælle 210 medlemmer i LinkedIn-gruppen – og stadig flere kommer til.


Netværksklyngerne dannes. Café Rouge, Nørrebro, 7. juni 2012
Forrest
Nina Mønsted Grut og bagerst Maria Bryld Hansen


Hvad vil vi?

Vi har nu sat overliggeren op og arbejder på at hæve aktivitetsniveauet. Formålet hermed er at skabe høj faglig sparring, erfaringsudveksling, ny viden samt danne nye relationer og måske oven i købet finde fremtidige kollegaer og samarbejdspartnere. Gennem deltagelse i netværket kan kommunikationsfolk på tværs af brancher holde sig orienteret om, hvad der rører sig fagligt. Det er derfor nok så væsentligt, at netværket i dag både er for jobsøgende og jobramte, som via synergien opstået i mødet med ligesindede ønsker at styrke deres kommunikationsfaglige profil og viden.

For at opnå succes er det vigtigt, at alle bidrager til netværket. Aktiv deltagelse, innovative tanker, faglige indspark og andre relevante tiltag er en forudsætning for, at netværket kan udvikle sig. Fællesskab og fælleseje står derfor stærkt, når vi mødes.

Hvordan gør vi det?

Ambitionen er, at MA Kommunikationsnetværk bliver et landsdækkende netværk med lokale aktiviteter. Det kan dog kun ske ved at lokale koordinatorer fra andre dele af landet end København melder sig på banen. Vi i den nuværende Københavner-gruppe vil naturligvis stå til rådighed med opbakning og løbende kontakt. Konsulenter fra MA faciliterer også netværket efter behov.

Derudover arbejder vi i klynger omkring forskellige emner af interesse for de enkelte medlemmer. Klyngerne mødes minimum en gang om måneden og eventuelt efter behov. De aktive medlemmer har til enhver tid den endelige beslutningskompetence vedrørende opgaveløsning og konceptudvikling. I klyngerne har vi fx valgt at have web og sociale medier samt faglig sparring og tværfaglighed på tapetet, frem til vi mødes igen alle sammen i starten af september.

Vil du være med?

Står du og overvejer dine muligheder på arbejdsmarkedet eller har du brug for kommunikationsfaglig sparring? Så kontakt koordinator Camilla Hovgaard på camilla.hovgaard@gmail.com for yderligere informationer. Du kan også anmode om optagelse i LinkedIn-gruppen MA Kommunikationsnetværk her.

Vi glæder os til at videndele med lige netop dig.

Læs om MA Kommunikationsnetværk på MA’s hjemmeside.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00