Lasse B

Regeringen har jo så dårligt råd

07. marts 2013

Regeringen har spillet ud med sin længe ventede vækstpakke, der som alle nu ved blev en omvendt Robin Hood.

Der blev slet ikke råd til at prøve at bevare flere i dagpengesystemet fx ved at nedsætte kravet til genoptjening af dagpengeretten, selvom det ville have betydet rigtigt meget for mange på dagpenge. Og betydet at der er en pointe i – også økonomisk – at søge også småjobs.

Der var heller ikke plads til fornuft til at udvide perioden, hvor man kan modtage supplerende dagpenge.

>> Læs også mit læserbrev i Information fra den 6. marts.

Mød op til demonstration

Der er brug for alle mulige initiativer til at få forbedret dagpengereglerne. Der er demonstration på onsdag den 13. marts kl. 16.30 på Nytorv i København. DM (Dansk Magisterforening) har stået for forskellige flash mobs med samme formål.

Vil du være med til at gøre noget aktivt for forbedringer af dagpengereglerne, hører jeg meget gerne fra dig, så vi kan lave nogle aktionsgrupper i MA, der kan udtænke og stå for flere markeringer. Skriv til mig på formand@ma-kasse.dk. Aktiviteter er meget vigtige nu, hvor debatten om vækstpakken kører på de høje nagler, og hvor der om nogle måneder skal være evalueringer af effekten af akutpakkerne og af finanslovsuddannelsestiltagene for de, der falder ud af dagpengesystemet.

GL og DM aktive for de ledige

GL er for et stykke tid siden kommet med et helt konkret forslag om at fjerne overarbejdet på gymnasierne og i stedet ansætte ledige. DM har afsat tre millioner kroner til særlige aktivteter for dimmittender og udfaldstruede og har for nyligt haft et glimrende indlæg i Politiken (28. februar) om humanisternes stadig øgede fodfæste på det private arbejdsmarked. I 1978 var det 1 pct., i 2009 42 pct. Talende tal.

Jeg vil godt benytte lejligheden og opfordre til at melde sig ind i enten DM eller GL, hvis man ikke er det i forvejen. Der er links til dem fra MA’s hjemmeside.

Akademikere fortsætter på arbejdsmarkedet efter pensionen

Nye tal fra MP Pension viser, at flere og flere magistre udskyder deres otium. På kun fem år er den gennemsnitlige pensionsalder blandt MP’s 85.000 medlemmer steget med hele 13 måneder. Fra 64 år og fire måneder til 65 år og fem måneder. Interessant udvikling set i lyset af, at MA sammen med Ældre Sagen har kæmpet for at forlænge muligheden for a-kasse medlemskab efter ens pensionsalder, når man stadig er på arbejdsmarkedet.

Stigende antal studiemedlemmer

Endelig glæder det mig , at vi har godt fat i de nye studerende på universiteterne. Vi har oplevet en konstant accellerende stigning i studiemedlemskaber og har pr. januar 2013 5.410 medlemmer. Og langt, langt de fleste holder fast i MA, når de afslutter deres uddannelse og bliver betalende medlemmer.

>> Læs omtale i avisen.dk og på dr.dk.

Frederik Dehlholm
formand for MA

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00