Resultat af MA’s bestyrelsesvalg 2016

29. november 2016

Valget er gjort op af valgudvalget, som oplyser, at følgende kandidater er valgt til bestyrelsen for MA for valgperioden 1. januar 2017 til 31. december 2018:

  • Per Clausen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Sigrid Jørgensen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Bjarke Friborg (DM-listen)
  • Søren B. Andersen (Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten)
  • Kitt Johansen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)
  • Mette Thygesen (DM-listen)
  • Linda Nielsen (MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer)

Der blev ved valget afgivet 5.863 gyldige stemmer og 665 blanke stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 9,4. Ved sidste bestyrelsesvalg i 2014 var stemmeprocenten 7,9.

MA-listen for alle GL- og DM-medlemmer fik 2.274 stemmer (38,8 pct.), Medlemmerne i Centrum- Samarbejdslisten fik 2.098 stemmer (35,8 pct.) og DM-listen fik 1.491 stemmer (25,4 pct.).

De to sidstnævnte lister havde indgået valgforbund.

Valgudvalget takker medlemmerne for interessen for at deltage i valget.

Klager over valget skal være MA i hænde senest til tirsdag den 13. december kl. 10.00.

Den ny bestyrelse træder sammen i januar måned 2017 og konstituerer sig med formand og næstformand.

Valgudvalget opfordrer medlemmerne til at give sekretariatet deres email-adresse, så alle fremover kan afgive deres stemme elektronisk.

Log derfor venligst på selvbetjeningen.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00