Lasse B

Ny iværksætterordning for dimittender

20. oktober 2014

Er du lige blevet færdig eller ved at blive færdig med din videregående uddannelse? Og har du ”en iværksætter i maven”? Så er den nye iværksætterpilotordning måske noget for dig!

Hvad er iværksætterpilotordningen?

Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder.

Hvad får du som iværksætterpilot?

Under iværksætterforløbet modtager du:

  • personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé
  • en månedlig ydelse på 14.473 kr. i op til et år
  • et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug for særlige udgifter såsom leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv.
  • adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Hvem kan blive iværksætterpilot?

For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være nyligt færdiguddannet, eller tæt på færdiguddannet  med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Dette kan fx indebære en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er således ikke inkluderet i ordningen.

Du kan også søge som et team!

Det er også muligt at søge som et team sammen med op til to andre. Ansøgerne behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde kravene til iværksætterpilotordningen.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Alle ansøgere, uanset uddannelsesbaggrund, vil blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier:

  • Om der et marked for iværksætteridéen eller om det vil opstå?
  • Om iværksætteridéen kan realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse?
  • Om iværksætteridéen bygger på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden?
  • Om realiseringen af iværksætterideen kan skabe jobs?
  • Hvilke erfaringer og kompetencer ansøger har med iværksætteri?
  • Og om det er klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen?

Altså, kort og godt, om idéen har markedspotentiale, er skalérbar, har innovationshøjde, kan skabe jobs, gennemføres af kompetente folk, og om der kan tjenes penge på den over tid.

Hvordan søger man?

Der er årligt én til to ansøgningsrunder, hvor man søger om optagelse på ordningen. Det gøres ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema på ansøgningsportalen E-grant. Det anbefales at læse ordningens vilkår grundigt, før du udfylder ansøgningen.

Frist for indeværende ansøgningsrunde er den 20. november kl 12.00.

Ansøgningsblanket

På ansøgningsportalen vil du blive mødt med en ansøgningsblanket, du skal udfylde. I sidste del af opslaget er der derfor angivet et eksempel på den ansøgningsblanket, du skal udfylde på portalen. Skemaet skal IKKE indsendes til Innovationsfonden, men tjener alene til at illustrere, hvilke informationer, du bedes udfylde i forbindelse med ansøgning.

Når du udfylder ansøgningen, kan du i øvrigt komme til at opleve, at du ikke kan finde din uddannelsesinstitution i den rulleliste, hvor der markeres uddannelsesinstitution. Hvis dette er tilfældet, vælger du muligheden ’andet’. Det har ingen betydning for den senere udvælgelse af kandidater til ordningen.

Hvornår kan man forvente tilbagemelding på indsendte ansøgning?

Det forventes, at ansøgere vil få besked om afgørelsen omkring midten af december.

Ansøgere, der tildeles et iværksætterpilotforløb forventes at starte op i starten af 2015.

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan du søger eller hvilke krav, der er til ansøgningens indhold, kan du kontakte Pluss Leadership og de fem regionale væksthuse, der varetager driften af ordningen. Der ringes til tlf. 7211 2130 (åbent for kald i tidsrummet 9-15 på alle hverdage). Du kan også sende en e-mail på info@ivpilot.dk.

Har du spørgsmål til den politiske baggrund for ordningen kan du kontakte Mathias Vinzent-Kerkov i Innovationsfonden på tlf. 6190 5053 eller e-mail mathias.vinzent-kerkov@innofond.dk.

/ Læs mere på innovationsfonden.dk 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00