Lasse B

Så kom beskæftigelsesreformen i hus

20. juni 2014

Regeringsudspillet fra april var generelt positivt set med MA’s øjne. Ikke mindst fordi det lagde kontaktforløbet hos a-kasserne det første halve år. I MA kender vi vores medlemmers kompetencer og arbejdsgivernes behov. Det er derfor hos os, medlemmerne får den mest effektive støtte og den mest professionelle vejledning i jagten på et arbejde.

I forliget er a-kassernes styrkede rolle desværre forsvundet. I stedet skal de ledige både til samtaler i jobcentret hver måned det første halve år og til cv- og rådighedssamtaler i a-kassen. Derudover skal a-kassen deltage i nogle af samtalerne mellem den ledige og jobcentret.

Vi mener, at månedlige samtaler det første halve år, uden skelnen til den enkelte lediges behov, er for rigidt, og at det burde være muligt at tage mere hensyn til den enkelte.

Dette gælder både antallet af samtaler og vurderingen af, om andre former for tilbud ville være mere effektive i forhold til endemålet, nemlig at hjælpe den ledige i job.

I MA håber vi, at vi med vores virksomhedskontakter og viden om det akademiske arbejdsmarked kan være med til at kvalificere samtalerne mellem vores ledige medlemmer og jobcentrene. Desværre forventer vi også mere bureaukrati, og det er ikke til gavn for medlemmerne.

Forligspartierne står i kø for at formidle budskabet om, at beskæftigelsesreformen bygger på tillid og individuelt fokus. Det har altid været kerneværdier for MA. Vi vil derfor fortsat arbejde aktivt for at varetage medlemmernes interesser, når denne reform skal implementeres og fortolkes.

/ Hvad mener du om det politiske forlig og indholdet? Skriv din kommentar i MA-Nyt.

Fakta

Samtaler i a-kassen og jobcentret
De første seks måneder

Nyledige skal fortsat til cv-samtale i a-kassen. Efter tre til seks ugers ledighed skal den ledige til samtale i jobcentret, hvor a-kassen også skal deltage.
Derefter skal den ledige til månedlige samtaler i jobcentret det første halve år. Efter fem til seks måneders ledighed skal a-kassen igen deltage i samtalen på jobcentret.
Derudover skal ledige fortsat til rådighedssamtale i a-kassen hver tredje måned.

Efter seks måneders ledighed

Ledige skal til samtale på jobcentret hver tredje måned og til rådighedssamtale i a-kassen.

Efter 16 måneders ledighed

Ledige skal i et særligt intensivt og individuelt tilrettelagt forløb med jobsøgningsstøtte. Dette startes med en samtale i jobcentret, hvor a-kassen deltager.

Aktivering – Hvornår skal man aktiveres?

Ledige unge under 30 år skal fortsat aktiveres efter tre måneders ledighed.
Ledige mellem 30 og 49 år skal aktiveres efter seks måneders ledighed, hvor man i dag siger efter ni måneder.
Ledige over 50 år skal aktiveres efter tre måneder.

Pligt til aktivering

Kravet om gentagen aktivering hver sjette måned afskaffes, og alle ledige har nu ret til ét tilbud af mindst to ugers varighed i deres ledighedsforløb.

Seks ugers selvvalgt uddannelse

Seks ugers selvvalgt uddannelse afskaffes og erstattes af en ordning målrettet ufaglærte mfl. Ordningen er således afskaffet for højtuddannede.

Opkvalificering for højtuddannede

Opkvalificering og uddannelse er fremover målrettet ufaglærte samt faglærte med en forældet uddannelse.

Løntilskudsstillinger

Ansættelse i privat løntilskud skæres ned fra 12 måneder til højst seks måneder.
Ansættelse i offentligt løntilskud skæres ned fra seks til fire måneder. Der bliver først mulighed for ansættelse i løntilskud efter seks måneders ledighed.

Virksomhedspraktik

Ledige dimittender får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger i stedet for fire, som det er nu. Dette er allerede etableret som en forsøgsordning i dag.

Akademikerkampagnen

Akademikerkampagnen forventes at fortsætte i de næste to år til ultimo 2016.

G-dage

G-dage for ansættelser under tre måneder udfases fra 2015 og er helt afskaffet ultimo 2018.
(G-dage er en dagpengegodtgørelse som arbejdsgiveren skal betale de første tre dage efter arbejdsgiveren har afskediget eller hjemsendt en medarbejder. Godtgørelsen skal betales, hvis medarbejderen er helt eller delvist ledig.)

Ikrafttrædelse

Reformen træder i kraft den 1. juli 2015, dog træder visse ændringer i kraft allerede 1. januar 2015. Det drejer sig blandt andet om afskaffelse af gentagen aktivering, fjernelse af seks ugers selvvalgt uddannelse, nye regler for løntilskudsstillinger, styrket indsats sidst i ledighedsperioden og udfasning af G-dagsordningen for korttidsansættelser.

 

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00