Lasse B

Sådan bruger du dit netværk

15. december 2010

Glem Janteloven eller tanken om, at du som højtuddannet selv bør kunne skaffe dig et job. På arbejdsmarkedet anno 2011 handler det om at netværke.

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist

Der dukker mere end halvanden million resultater op på dansk, hvis man Googler ordet ’netværk’. Alene på MA’s hjemmeside er der snesevis af hits, men hvad går et af 2010’ernes måske vigtigste karriereudtryk egentlig ud på?

Netværk er relationer mellem mennesker, og at netværke betyder, at man opbygger og plejer sine netværk. Ikke kun for egen vindings skyld, for det handler om gensidige fordele.

Nogle netværk er meget velorganiserede som erfa-grupper eller lukkede faglige netværk, mens andre er mere uformelle og åbne fx gruppen af tidligere kolleger eller vores familiemedlemmer. Vi indgår alle i en lang række netværk, som vi er mere eller mindre bevidste om. I forhold til jobsøgning gælder det om at være opmærksom på sine netværk og aktivt at etablere nye alt efter ens eget aktuelle behov.

Mød verden
Netværk kan både bruges, når du skal afklare dine kompetencer, og når du konkret skal finde nyt arbejde. Og både dimittenden og akademikeren med 25 års erfaring kan få glæde af det. Det siger Margrete Bak, der er jurist, netværkskonsulent og indehaver af Solo Jobdesign:

– Efter mange år i uddannelsesverdenen, hvor man er blevet spejlet af et lille felt af mennesker, der har befundet sig inden for samme faglige sfære, kan netværk bruges til at få feedback på ens kompetencer. Det gælder om at prøve sin teoretiske viden af på en anden måde end i tværfaglige forløb på uddannelsen eller på praktikophold. Hvor kan jeg bruges? Hvor kan jeg tilføre værdi? Ofte vil det være helt andre steder end man måske tror efter en lang uddannelse.

Den type netværk kan man fx finde via MA, for jobkonsulenterne rådgiver om både fysiske og digitale grupper. Brug de andre i netværket til at høre om deres joberfaringer, opfordrer Margrete Bak, og gerne på tomandshånd.

– Få input fra nogen, der har prøvet det selv, når du skal tage den spændende bevægelse fra dyb faglighed til bred faglighed til gavn for andre. Og har du hidtil bevæget dig i meget monofaglige miljøer fx som jurist, så får du en masse ud af at tale fagligt med en børnebibliotekar og en ingeniør.

Nyt navigationssystem
Margrete Bak understreger, at arbejdsmæssige netværk især for nyuddannede kan være noget, man lige skal vænne sig til, for det er en anden måde at navigere på.

– Som studerende kan man opleve alt som sit private netværk – jeg kalder dem ’kan lide’-netværk, hvor man samles om noget, alle parter kan lide. Men de fleste har nok ’kan lide’-personer i deres netværk, så nu gælder det om at være fokuseret på karrieren. De erhvervsfaglige netværk handler om viden, erfaring og kontakter i bred forstand, så man skal spørge sig selv: Hvor vil jeg gerne bevæge mig hen? Og hvor vil jeg gerne gøre min viden og min erfaring synlig og tydelig?

Hvem kender du?
Når du skal kortlægge dit netværk, skriver du alle de mennesker ned, du kender. Tag dem gruppe for gruppe fx familie, nuværende og tidligere kolleger, skolekammerater, private venner samt bekendte fra fritiden. Notér alle relevante oplysninger om deres baggrunde, job, uddannelse, geografiske tilknytning, interesser og deres netværk.

Det er formentlig ikke gjort på en halv times tid, for du vil opdage, hvor utroligt mange mennesker du faktisk har en eller anden forbindelse til. Nogle har du kendt hele livet, andre har du kun mødt flygtigt. De førstnævnte kaldes stærke relationer, de andre betegnes spinkle, men det siger intet om, hvor meget gavn du kan have af dem.

– De spinkle kontakter kan vise sig at være meget stærke, for klarheden og relevansen er meget skarp: ’Ham mødte jeg til den konkrete konference, så det er helt tydeligt, hvad vi har fælles’. De stærke relationer derimod bliver let tågede, for man kender hinanden så godt, at man ikke lægger mærke til forandringerne. Man tror, at de andre personer er, som de plejer, forklarer Margrete Bak.

Vov pelsen
Hold en naturlig kontakt med så mange som muligt. Og opsøg nye relationer ved fx at deltage i kurser og konferencer, lyder det fra netværkskonsulenten:

– Skal der ske noget nyt, skal man også selv flytte sig; gøre noget nyt. Finde nye dimensioner på fagligheden ved at vove pelsen og deltage i blogs på nettet. Brug alle de chancer du har for at skabe forbindelse til verden omkring dig. Og tænk relationer som noget, der kan hjælpe dig hen i den rigtige retning, for det er måske først derhenne, du reelt skal etablere netværk.

Pointen med netværk er, at man hjælper hinanden, og hver gang du åbner dig, får du noget igen. Når du så står i en konkret jobsøgningssituation, så aktivér netværket ved at fortælle, hvad du kan, og hvad du gerne vil. Vedlæg måske et cv og lad endelig være med at føle dig påtrængende. Du er jo selv parat til at hjælpe, når andre kommer til dig.

– Og virksomhederne elsker, når nye medarbejdere kommer til dem via netværk, for så er forventningerne i højere grad afstemte, og arbejdsgiveren slipper måske for en dyr ansættelsesproces, understreger Margrete Bak.

Hun kalder netværk en måde at agere på i et nyt felt, og i takt med at ens karriere udvikler sig i nye retninger, har man brug for nye netværk. Derfor kan det være en god øvelse med jævne mellemrum at finde de nedskrevne ord om ens netværk frem og se, om det er tid til en opdatering.

Links til digitale netværk

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00