Lasse B

Seniorjob: Her kan jeg bruge min visdom

26. april 2012

Mogens Leo Hansen fik øje på seniorjobordningen på det rette tidspunkt. Han blev i en sen alder cand.mag., men nu kan han bruge sin livserfaring i en kommunes jobcenter.

Af Nana Toft, freelance journalist
Foto: Stefan Kai Nielsen

”Du går ikke i stå af at blive gammel. Du bliver gammel af at gå i stå”, siger aldringsforsker Henning Kirk andetsteds i MA-Nyt.

En, der ikke er gået i stå, er Mogens Leo Hansen. Han er 58 år og blev i 2008 ansat som administrativ medarbejder i Hvidovre Kommune i seniorjob. Ifølge ordningen kan han blive her, til han fylder 60 år.

Det passer Mogens Leo glimrende. Han blev færdig som akademiker i en alder af 45 år tilbage i 1999 og røg herefter ud i en længere periode uden job. Det betyder meget for Mogens Leo at bruge sin faglighed og jo ældre, han bliver, jo mere føler Mogens Leo, han kan bidrage med.

”Jeg kan genkende et hav af situationer, fordi jeg har været i dem før, og det gør, at jeg hurtigere ved, hvad der er det rigtige at gøre”, forklarer Mogens Leo.

”Det er en af de ting der gør, at det bliver endnu mere spændende at være på arbejdsmarkedet. Det øger lysten til at bidrage med det, man kan”, udtaler Mogens Leo, der ser det som forskellen på det at være klog og det at være vis.

”Aristoteles skelner mellem klogskab og visdom. Det er lidt det, jeg oplever. Man kan være klog på en masse og have konkret viden. Men det med at have en visdom og en indsigt i forskellige sammenhænge – det er også noget, der kræver en livserfaring,” fortæller Mogens Leo, der også oplever en stigende virkelyst:

”Jeg oplever, at de ting jeg gør eller siger rent faktisk kan bruges til noget af andre. Det er mere spændende jo ældre, jeg er”.

Seniorjobordningen

  • Er du født den 1. januar 1953 eller senere?
  • Udløber din ret til dagpenge?
  • Har du ret til efterløn?
  • Har du under fem år til efterlønsalderen?

Så har du ret til et seniorjob.

Tidspunktet afhænger af din efterlønsalder, som er bestemt af din fødselsdag og fødselsår. Se din efterlønsalder her.

Eksempel: Er du født den 28. august 1955, er din efterlønsalder 62 år, og du kan gå på efterløn den 28. august 2017. For at få ret til et seniorjob, skal din dagpengeret senest udløbe i uge 35 i 2012 (27. august – 2. september). Det er din kommune, der har pligt til at give dig et seniorjob, og du skal selv ansøge dem om det.

Kommunen skal ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af din dagpengeperiode. Det skal ske på fuld arbejdstid og på overenskomstmæssige vilkår, hvis du er fuldtidsforsikret medlem af MA.

Du skal sende din ansøgning tidligst tre måneder før, din dagpengeperiode udløber, og kommunen skal have modtaget den senest to måneder efter dette tidspunkt.

Giver kommunen dig ikke et seniorjob til tiden, skal kommunen udbetale dig et beløb, der svarer til de dagpenge, du modtog som ledig.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00