Kasper Mølgaard

September står i dimittendernes tegn!

01. september 2015

I hele september sætter vi fokus på vores dygtige dimittender. Friske fra fad og på jagt efter jobbet. De hører på ingen måde hjemme i a-kassen – de hører til på arbejdsmarkedet. Men indtil en arbejdsgiver opdager, at dimittend rimer på talent … læs videre, og bliv inspireret i din jobjagt. Og skynd dig at booke, inden der er udsolgt.

 

1. VEJEN TIL DET FØRSTE JOB
I september sætter MA spot på dimittenders muligheder på arbejdsmarkedet. Vi har inviteret en række virksomheder til at fortælle om deres hverdag og give et indblik i de udfordringer og overvejelser, der præger netop deres arbejdsfelt.

Vi fokuserer på fem områder:

  1. kunst, kultur og kreative fag
  2. sprog, eksport (særligt til tysk-magistre)
  3. salg og formidling som springbræt til kommunikationsbranchen
  4. emner relateret til naturfaglige profiler: geografer, miljøfolk, kemikere og sundhedsfaglige
  5. værktøjer til jobsøgning for dimittender

Når mange dimittender kæmper med at lande det første job, skyldes det ofte, at de er usikre på, hvad de kan, når de er friske fra fad. Vi beder derfor de udvalgte virksomheder komme med konkrete bud på, hvilke opgaver du skal kunne løse i dit fagområde. Og beder dem svare på disse spørgsmål:

  1. er det en god idé at komme i praktik eller løntilskud for at få erfaring?
  2. kan du søge uopfordret?
  3. er der tidspunkter på året, hvor det er bedst at søge?
  4. er der jobåbninger, tendenser eller steder i vækst lige nu?


2. LIDT OM ARRANGEMENTERNE

Uge 37

Kultur – onsdag den 9. september, København
Deniz Atan, master i politisk kommunikation og ansat i DGI, fortæller om sit arbejde med unge og jobbet hos DGI. Deniz giver sit bud på, hvilken vej du skal gå som dimittend for at få job hos DGI.

Uge 38

Kommunikation – fredag den 18. september, København
Mette Fjord Sørensen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, giver gode råd til, hvordan dimittender med hum./samfundsfaglig baggrund kommer ind på arbejdsmarkedet, og hvad Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i servicebranchen efterspørger.

Louise Koch, antropolog, beskriver sin personlige karrierevej med antropologi som afsæt frem mod sit spændende job som CSR-chef i Dansk Erhverv, der bl.a. går via et par år som selvstændig og senere Grundfos.

Jobsøgning (primært) for dimittender – fredag den 18. september, Odense
Meld dig til denne workshop, hvis du har brug for at komme godt i gang med jobsøgningen, efter du har afsluttet din uddannelse.

Dagen starter med et inspirationsoplæg fra HR-chef Helle Lund Gregersen fra Middelfart Sparekasse.
I løbet af dagen skal vi se nærmere på, hvad der skal til for at skrive en rigtig god ansøgning. Hvordan folder man fx sine kompetencer ud og beskriver dem? Og hvad er en god ansøgning egentlig?

Workshoppen vil hele dagen være en blanding af oplæg og gruppearbejde.

Tag gerne et relevant stillingsopslag med!

Jobsøgning for dimittender – fredag den 18. september, Aalborg
Er du nyuddannet, og synes du, jobsøgningen virker lidt uoverskuelig, eller trænger du til nogle konkrete værktøjer og ideer?

På denne workshop får du inspiration til din jobsøgning og mulighed for at få sparring og arbejde med din ansøgning.

Workshoppen består af oplæg, og der vil være gruppearbejde med udgangspunkt i deltagernes ansøgninger. Medbring derfor en ansøgning, dit cv samt eventuelt tilhørende stillingsopslag.

Uge 39

Det naturfaglige område (scient.er) – onsdag den 23. september, København
Jesper Bladt, chefkonsulent, geograf og IU fra Roskilde Universitet. Er ansat på Bispebjerg Hospital, hvor han arbejder med de fysiske rammer for hospitalet i planlægningsfasen og den konkrete udmøntning i samarbejde med entreprenører og arkitekter. Jesper har mange års erfaring med offentlig administration i kommuner og regioner.

Uge 40

Sprog og eksport – onsdag den 30. september, København
Der er grøde i eksportsektoren! Ikke mindst når vi taler om Danmarks vigtigste eksportmarked Tyskland.

Hos MA findes i høj grad sprog- og kommunikationsfolk, som gerne vil støtte virksomhederne i deres bestræbelser på at skabe gode relationer til udlandet. Til at belyse kandidaternes muligheder har vi inviteret forskellige dele af det danske erhvervsliv bl.a. Helle Bundgaard fra DI og Jens Nedergaard fra Væksthus Hovedstadsregionen.

Væksthus Hovedstadsregionen assisterer årligt omkring 1.000 små og mellemstore virksomheder med deres strategi med henblik på at udvikle deres forretning. Mange bliver efterfølgende omtalt som Gazelle virksomheder. Der arbejdes med det strategiske værktøj væksthjulet, hvor mange kandidater vil kunne se spændende arbejdsområder indenfor bl.a. markedsføring, salg, oversættelse, kommunikation og PR, branding, markedsposition, forretningsmodel eller produktportefølje.

Kom og få inspiration til hvilke opgaver, man konkret kan byde ind på, og få indsigt i hvordan virksomhederne tænker.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. De endelige programmer for dagen annonceres løbende – der kommer nemlig virksomheder med konkrete jobåbninger!

Dit første job – Er du dimittend og på vej mod dit første job? Onsdag den 30. september, Aarhus
Bliv klædt på til din jobsøgning:

Vi har inviteret 2 virksomheder, ”U-communicate” og ”Den Selvejende Institution Godsbanen”, til at fortælle om deres arbejde og hverdag og give et indblik i de udfordringer, de står overfor. Samtidig har vi bedt dem om at komme med bud på, hvad de lægger vægt på, når de ansætter i deres virksomhed.

Vi har også inviteret 2 nyuddannede, som nu arbejder hos ” Swinging Europe” og ”Bysekretariatet i Randers”. De vil fortælle om, hvordan det er at starte i det første job; hvilke overvejelser havde de? Hvorfor var det dem, der fik jobbet – Hvad gjorde de? Hvordan blev de introduceret til jobbet?

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00