Lasse B

Sidste frist for efterlønsudbetaling nærmer sig

21. september 2012

10.754 medlemmer har ultimo september anmodet om at få deres efterlønsbidrag udbetalt. Det svarer til ca. 47 pct. af de medlemmer, som har indbetalt til ordningen.

På landsplan er der i alt udbetalt 21 mia.kr. pr. 1. september.

– Vi vil stadig foreslå vores medlemmer at tænke sig om, hvis de endnu ikke har besluttet sig. Jo ældre man er, desto større fordele har man ved at blive i ordningen.  I øjeblikket har vi mange henvendelser fra medlemmer, der endnu ikke har besluttet sig. Vi vejleder dem, men medlemmerne bestemmer selv, om de vil hæve eller blive i ordningen og dermed bevare muligheden for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller en skattefri præmie, når de når folkepensionsalderen, siger MA’s forsikringschef Lisbeth Andersen.

Sådan ser landsstatisikken ud pr. 1. september over aldersfordelingen:


Kilde: AK-Samvirke

Nye tal viser også, at efterlønsordningen bruges af dem med det fysisk hårdeste arbejde. Fødevareforbundet, NNF, har en andel på 59.7 pct., der går på efterløn. I bunden ligger MA og AAK med henholdsvis 19,2 og 18 pct. Samlet er andelen af efterlønnere gået fra 53,4 pct. i 2007 til 43 pct. i dag svarende til 103.000 personer.

>> Læs mere på MA’s hjemmeside, om hvad du skal gøre, hvis du vil have pengene udbetalt.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00