Lasse B

Støtte til at søge job i udlandet

16. august 2012

Du har nu mulighed for at få økonomisk støtte, hvis du vil søge job i et andet EU-land. Hvis du får et varigt job i et andet EU-land og flytter dertil, har du mulighed for at få økonomisk hjælp til etablering.

Er du mellem 18 og 30 år, kan du få økonomisk støtte til at tage til én jobsamtale i et andet EU-land. Du kan få støtte efter en bestemt takst. Jobbet skal være af mindst seks måneders varighed.

Gennem den Europæiske Portal for Jobmobilitets hjemmeside kan du finde job i EU. Hvis du bliver indkaldt til en jobsamtale i et andet EU-land, kan du søge om finansiel støtte gennem ”Dit første Euresjob”.

>> Læs mere på den Europæiske Portal for Jobmobilitet
>> Hent blanket på Aarhus Kommunes hjemmeside

For at få støtten skal du udfylde en blanket samt et online spørgeskema, og virksomheden skal skrive under på, at du skal til samtale med henblik på et job af mindst seks måneders varighed. Blanketten skal godkendes af ”Dit første Euresjob”.

Hvis du får arbejde i et andet EU-land, er der også mulighed for at få økonomisk støtte til etablering, hvis du flytter ved overtagelse af arbejde. Støtten fastsættes efter en bestemt takst.

Du skal søge om støtte før datoen for jobsamtalen og/eller overtagelsen af nyt job. Der udbetales ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

Kilde: Aarhus Kommunes hjemmeside

>> Læs mere i MA Guiden om udlandsophold

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00