Lasse B

Stop hetzen mod de ledige

21. september 2012

Debatindlæg i Information 6. september 2012:

Af Frederik Dehlholm, formand for Magistrenes A-kasse

Man kunne få den gysende tanke, at Henrik Sass Larsens seneste opsang til de ledige, om at de må søge bredere og flytte sig geografisk dækker over en panik i regeringen: Vi ved reelt ikke, hvad der skal til for at få gang i beskæftigelsen, så det batter og skaffer de nødvendige job til de mange ledige. Lad os skælde dem ud i stedet og flytte fokus væk fra vores egen manglende handlekraft og iderigdom!

Vi skal gerne hjælpe med konstruktive forslag fra én af de a-kasser, hvor 645 medlemmer står til at miste deres dagpengeret til nytår. Næsten 300 af dem er dimittender. De ved, de har brede akademiske kompetencer, så de bestiller ikke andet end at søge bredt både fagligt og geografisk – hver eneste dag. Der er blot ikke nok job at søge, og deres afslag fylder det samme som adskillige eksemplarer af regeringens forslag til ny finanslov.

I Politiken fortalte Linda Mylius Nielsen om at miste sin selvtillid og identitet som ledig. Vi kan som opfølgning fortælle, at hun er blevet tilbudt et midlertidigt deltidsvikariat på Sydsjælland, som hun med glæde har sagt ja til, selvom hun er bosiddende i København og har to små børn. Er du tilfreds nu, Sass Larsen? Eller har du flere opmuntrende, kollektive skideballer på bedding?

Meget tyder på, at krisen har bidt sig så fast, at det er svært at skaffe beskæftigelse til de mange ledige hænder på kort sigt, og regeringen har ikke spillet ud med nogen jobgaranti i finanslovsforslaget.

Den forrige regering fordoblede genoptjeningskravet for at komme tilbage på dagpenge fra et halvt til et helt år. Det skal ændres tilbage til det halve år eller kortere og kombineres med en garanti: Falder den ledige trods sin ihærdige jobjagt i to år ud over dagpengekanten, er man garanteret et job eller en uddannelse af samme varighed som genoptjeningskravet. Uddannelsen skal på lige fod med et job tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten.

Gevinst: De ledige opkvalificeres, så vi får det kompetenceløft i den samlede arbejdsstyrke, alle mener er nødvendigt.

Mister man dagpengeretten, mister mange kontakten til arbejdsmarkedet og kommer ikke tilbage. Det er gammel viden. Det er grusomt for den enkelte, men det er også kontraproduktivt i forhold til den megen tale om nødvendigheden af at udvide arbejdsstyrken.

>> Se netudgaven af indlægget med læserkommentarer
>> Læs Linda Nielsens indlæg i Politiken, Jeg sørger over mit tabte liv

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00