Lasse B

Succes med smedelærlinge satte ErhvervsPhD-stud. på sporet

16. august 2012

Louise Klinge Nielsen, cand.mag. i dansk og filosofi, fandt læringsnøglen til unge på den tekniske grunduddannelse i Ishøj, CPH West. Hun skulle egentligt have været gymnasielærer, men er nu i gang med sin ErhvervsPhD om lærer-elev-relationer, der skal føre frem til en forbedring af læreruddannelsen.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Hvis denne artikel skulle handle om Louises forskningsfelt, hendes foreløbige resultater og hendes vej dertil, måtte vi bruge meget mere spalteplads. For siden hun fik formidlingsprisen i år af ErhvervsPhD Foreningen er det gået stærkt med at komme ud over rampen inden for hendes interessefelt. Det er blevet til artikel på videnskab.dk, i Norge på framtida.no og interview til TV2.  Og nu er hun blogger på videnskab.dk, holdaf.dk og tilbyder kurser til forældre og lærere. Og hun er faktisk først lige i gang med sin ph.d. med endnu to år tilbage.

Offentlige institutioner med i ErhvervsPhD-ordningen

I stedet skal vi fokusere på selve ErhvervsPhd-ordningen, for faktisk er den for lidt kendt. Louise kendte den heller ikke. ”Det var en medarbejder på KU, der gjorde mig opmærksom på det. Jeg troede, at ordningen kun omfattede private firmaer, men i mit tilfælde er det altså KU og professionshøjskolen Metropol, der er mine opdragsgivere,” fortæller Louise. ”Jeg har to vejledere og faktisk kontor begge steder. Og i det videre forløb bliver min udfordring også at dele sol og vind lige mellem de to institutioner. Jeg ved endnu ikke, om jeg kommer til at sidde i et krydsfelt og kan komme i konflikt om, hvem der bestemmer. KU har interesse i min metodetilgang og teori. Metropol vil gerne have praktisk forskning baseret på en masse empiri, der kan munde ud i konkrete forslag til at forbedre relationskompetencer i grundskolen. Det er fantastisk ved ErhvervsPhD-ordningen, at ens forskning er forbundet med praksis fra begyndelsen. Jeg når ikke frem til resultater, der først bagefter skal implementeres. Læreruddannelsen er i mit tilfælde med fra begyndelsen af.”

På erhvervskursus

Louise har været på et obligatorisk businesskursus under forløbet. ”Vi var 70 deltagere og meget få af os repræsenterede offentlige virksomheder, så det var stort set spild af tid for mit vedkommende. Men på kurset åbenbarede sig de gængse problemstillinger om at være spændt ud mellem et privat firmas forventninger til noget konkret og brugbart og universitetets behov for fx noget mere grundforskning,” fortæller Louise.

Louise har lige været på feltstudier i folkeskolen. Hun fik som dansklærer smedelærlinge til at synes, at dansk i skolen faktisk er fedt, og hendes elever fik ikke bare gode læringsoplevelser, men også højere karakterer til eksamen. Potentialet er der, redskaberne skal udvikles og implementeres. ”Jeg vil anbefale alle ErhvervsPhD-studerende at søge ErhvervsPhD Foreningens formidlingspris. Den gav mig et skub til at komme ud over rampen og en masse offentlig omtale, som kun har kvalificeret min forskning yderligere,” slutter Louise.

>> ErhvervsPhD-ordningen
>> ErhvervPhD-foreningen
>> Videnskab.dk: Når skolen slukker børn og unges drømme
>> TV2 Lorry 11. juni 2012: Hvad sker der med læringen når læreren skælder ud?
>> Holdaf.dk

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00