Lasse B

Syriske flygtninge er godt for danske virksomheders økonomiske bundlinje

14. december 2015

Syrisk flygtning gør en forskel for designbureau.

Af Torben Hjorth, indehaver af firmaet Stagbird i Odense og medlem af MA

Rizan Arab er syrer, flygtning, men også ansat til at arbejde med videoproduktioner, samtidig med at han lærer det danske sprog.

Jeg er indehaver af Stagbird, et video og digitalt designbureau, og jeg kan med overbevisning sige, at det er lettere at have en praktikant fra Syrien end forventet.

Udbyttet er positivt, både for virksomheden og for min samvittighed.

Jeg var skeptisk, da Middelfart kommune kontaktede mig

Vi laver videoproduktioner for private virksomheder og organisationer, og på Stagbird arbejder Rizan med fx speed drawing og whiteboard animation. Det kan han i kraft af, at han kommer med en baggrund som grafisk animator og en 7-årig universitetsuddannelse som kunstmaler.

Da jeg blev kontaktet første gang af Middelfart kommune, var jeg meget skeptisk. Hvad med sproget, hvad med kulturforskellene og hvilke traumer bragte Rizan med sig?

Men i dag hvor samarbejdet har kørt over flere måneder, er jeg glad for, at jobcenteret pressede på.

Jeg anbefaler helt klart andre virksomheder at kaste sig ud i det.

Jeg kan ikke se, hvorfor flere virksomheder ikke skulle kunne sige ja til at have en praktikant fra Syrien. Jeg er helt overbevist om, at finder man det rette match, kan virksomheder få et udbytte af det. Og oveni får man en god følelse af, at man hjælper et andet menneske en lille smule på vej.

Middelfart Kommune har stået for al koordinering mellem virksomhed og praktikant. Kommunens koordinerende integrationsmedarbejder, Imer Berisha, gør meget for at sikre, at praktikken kommer godt fra start, så både virksomhed og praktikant er afklarede med, hvad der forventes af hinanden.

– Et praktikforløb er godt, hvis der kan blive trænet sprog, og som i Rizans tilfælde hvis man også kan få lov til at bruge nogle af sine kompetencer, siger Imer Berisha.

Ugen delt op mellem arbejde og sprogundervisning

Rizan Arab kom til Danmark for et år siden. De første to måneder boede han i et asylcenter, og derefter fik han opholdstilladelse for de næste fem år. I dag er han bosat i Middelfart kommune.

Han arbejder på Stagbird to dage om ugen. De øvrige tre går han til danskundervisning.

Han synes, det danske sprog er svært at lære, men han insisterer på kun at snakke dansk.

Rizan skal udvikle sig, mens han er her

Jeg lægger vægt på, at der ikke bliver taget specielle hensyn til Rizan. Der skal selvfølgelig afsættes tid til at få snakket om dagens opgaver, men det er ikke hensigtsmæssigt hverken for virksomheden, kunderne eller Rizan at bruge unødigt tid på emner, der rækker ud over opgaverne.

Jeg prioriterer til gengæld at bruge tiden på at udvælge opgaver, som passer til Rizans faglige kompetencer og udviklingspotentiale.

Det skal være sådan, at min virksomhed får et udbytte af hans arbejde, men Rizan skal også kunne mere, når han slutter praktikken, end da han begyndte.

Jeg har kun ros til Rizan for den måde, han går til opgaverne på. Han er både flittig og nysgerrig overfor at lære de mange ting, når man er ny i landet.

Kontakt: Torben Hjorth, Stagbird, 21 67 32 16, stagbird.dk.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00