Lasse B

Tænk, at ende som gymnasielærer…

23. marts 2015

Tænker du på det alligevel, så er her nogle gode råd fra rektor Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium.

Du skal kende de tre f’er: Fravær, frafald og fravalg. Det er også hverdagen på et gymnasium, men din fornemmeste formidlingsopgave er at flytte eleverne. Information is not knowledge!

Du skal tænke klasserumsledelse. Tankpasserpædagogikken findes ikke længere. Vi snakker moderne undervisningsformer, hvor du skal kunne mestre mange forskellige (lærer)roller. Sæt dig ind i det og brug det i din ansøgning. Blæs det op, at du har noget at byde på i cirklen af de mange lærerroller.

Vi snakker it i undervisningen. Tablets og smartphones er til stede. Og udviklingen går mod opløsningen af det kendte klasseværelse med hesteskoopstillingen, og hvor læreren snakker 80 pct. af tiden og lærer mest, til nye læringsorganiseringer, hvor hele klassen fx ikke er samlet.

Vi ved godt, at du synes, det er fedt at undervise. Så det, du siger, du så gerne vil, skal du fortælle, hvornår du rent faktisk har gjort noget af det.

Din undervisningskompetence skal være på plads. Det er en ren teknisk og formel ting. Forsøg ikke at snyde dig til den, fordi du har noget af et fag, som måske vil kunne bruges. Vi skal nok give dig nødvendig efteruddannelse og dermed undervisningskompetence, hvis det kommer dertil.

Ring kun, hvis du har noget konkret at spørge om, som du rent faktisk har brug for at vide. Du opnår intet ved at tro, at du på den måde kan mase dig længere frem i køen.

Læs Bekendtgørelsen. Det kan klares dagen før samtalen.

Se skolens hjemmeside og afkod elevsignaler på dens facebook-side.

Få et yderligere indblik i, hvad lærerne laver ved at gå på skolens Lectio-side.

Skriv ikke, at du har søgt en ph.d.-stilling, men ikke fået den. Det er ret frustrerende for os at skulle finde en ny lærer et halvt år efter, du er blevet ansat, fordi du hellere vil forske.

”Kære rektor Allan Petersen på Københavns Gymnasium”…Når jeg får ansøgninger med forkert navn – og det sker faktisk tit – så har I diskvalificeret jer selv. Brug tid på det nødvendige kvalitetstjek.

Undervisning er kommunikation. Føler vi til ansættelsessamtalen, at du er god til det, så vil vi slutte, at du også kan det over for eleverne. Afkod under samtalen hvem der er leder, lærerrepræsentant og tillidsrepræsentant.

Når du er gået fra samtalen, snakker vi om, hvordan du klarede det: Hvorfor vil du gerne være gymnasielærer? Hvordan tror du, jobbet er som gymnasielærer? Hvordan er du som kollega?

 Thomas Jørgensen på MA Talks

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00