Lasse B

Økonomernes teori og praksis

13. december 2012

Finanslovsforhandlingerne førte desværre ikke til, at dagpengeforringelserne blev fjernet, men til en midlertidig halv løsning. Resultaterne af denne halve løsning skal evalueres til foråret imellem finanslovsforligets parter. Derfor gælder det om at fortsætte presset på regeringen for at få ændret dagpengereglerne.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en god juletid og et godt år 2013.

Jeg forsøgte – uden held – at få nedenstående indlæg optaget i Berlingske:

”Hvis man gang på gang laver sådan nogle redningsforsøg i sidste øjeblik, så ender det jo med, at de ledige vænner sig til, at der kommer en løsning, hvis ikke de af egen kraft finder et job. Og så får man ikke den gunstige effekt af en afkortning af dagpengeperioden,” siger Bo Sandemann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Økonomiprofessorerne Nina Smith og Michael Svarer bakker op.
Berlingske 12. november 2012

”Det er et meget stort pres, at der skal et helt års fuldtidsarbejde til at optjene ny dagpengeret, når det er svært at få fuldtidsarbejde. Det er et meget stort pres, når man har familie og bolig og mister sit forsørgelsesgrundlag og ikke er berettiget til kontanthjælp.”

”Alt (arbejde) har interesse, men arbejdsgiverne er ikke interesseret i en akademiker.”
Undersøgelse af personer, der allerede er faldet ud af dagpengesystemet. Magistrenes A-kasse, november 2012

Man kan ikke forlange, at økonomer skal indregne de menneskelige konsekvenser af deres forslag. Men man kan vel forvente, at de kendte virkeligheden lidt bedre, når de skal opstille deres økonomiske teorier. Her tager man det koldt og kynisk for givet, at ledige alle som én ikke vil i arbejde. De vil meget hellere hygge sig med deres dagpenge så længe som muligt.

I Magistrenes A-kasse er virkeligheden i hvert fald en anden. Vi har lige spurgt et udsnit af vores medlemmer, der allerede er faldet ud af dagpengesystemet, om hvordan det går. Økonomisk og socialt og ikke mindst med udsigten til at komme i job igen og dermed optjene retten til på ny at få dagpenge, hvis de igen skulle komme ud i uforskyldt ledighed.

Kun 8 pct. har opnået at få en eller anden form for fuldtidsbeskæftigelse, 15 pct. er lykkedes med at få lidt deltidsarbejde, 23 pct. får kontanthjælp, og resten har ikke andet at leve af end hjælp fra familien, spise deres mursten eller hjælp fra fx Røde Kors.

Hvad foreslår professorerne af incitamentsstruktur til disse mennesker?”

Frederik Dehholm
formand for Magistrenes A-kasse

>> Læs mere om MA’s undersøgelse, 92 pct. kan ikke komme på dagpenge igen.
>> Læs resultatet af det nys overståede bestyrelsesvalg. Der skete kun én udskiftning, og den ny bestyrelse konstituerer sig januar 2013.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00