Lasse B

"This is your captain speaking…"

03. november 2011

MA mener, at alle vores medlemmer har nogle unikke kompetencer, som skal blive drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Kaospiloter er en forholdsvis ny medlemsgruppe i MA, så vi satte fire af dem i stævne for at afprøve tesen på dem: Hvilke kompetencer skal klare krise og kaos?

Af Nana Toft, freelance journalist
Foto: Stefan Kai Nielsen

Kaospiloter spiser konflikter til morgenmad. Nå ja, det er måske en anelse sat på spidsen. Og dog.

I Aarhus bliver der hvert år klækket 35 Kaospiloter ud. Klar til at navigere i kaos og konfrontationer. Klar til at tage teten og lederkasketten på.

”Hvis der opstår et problem, har vi en tendens til at gå ind i konflikten. Vi vil allerhelst have solskin og blå himmel som piloter, men hvis der opstår turbulens i organisationen, jamen, så bliver vi ombord og får alle ned på jorden igen. Det er dét, vi er uddannet til”, siger Kasper Zederkof.

Kaotiske kompetencer
Det er tirsdag morgen i oktober. Harbo Bar på Blågårdsgade i København er ved at vågne: Stamstedet for en række af de københavnske Kaospiloter. En efter en kommer piloterne dryssende: Kasper, Maja, Ditte og Nicholas. De sætter sig med deres ymer med mysli og en stor café latte. Klar til at forklare, hvad det er for kaotiske kompetencer, de tilbyder det pulserende arbejdsmarked.

”Vi lærer at tænke konstruktivt og løsningsorienteret. Det ligger på rygraden, at vi er de første til at løse konfrontationer og udfordringer, når og hvis de opstår”, forklarer Nicholas Krøyer Blok.

”Du kan sige, at vi lærer at samarbejde på et højere plan”, uddyber han.

Ditte Wulff præciserer:
”Tag mig for eksempel. Jeg har både en uddannelse fra RUC og efterfølgende en uddannelse som Kaospilot. Den helt store forskel er refleksionslaget. Det er næsten for meget af det gode på uddannelsen, men vi bliver konstant tvunget til at evaluere og reflektere over hvorfor vi gør, som vi gør: Hvordan ledelse og lederskab fungerer?”

Maja Quist nikker:
”Det handler om gruppedynamik. Hvis alle på en arbejdsplads taler i munden på hinanden, er det noget med at finde ud af, hvilken rolle man skal træde ind i”.

”Vi bliver jo alle udsat for en række forskellige projekter og organisationsstrukturer på det her arbejdsmarked. Det kræver, at man er god til at omstille sig. Være dynamiske. Som Kaospilot lærer vi det her med at tage forskellige hatte og roller på,” forklarer Kasper.

» » Læs portræt: Kasper Zederkof
» » Læs portræt: Maja Quist
» » Læs portræt: Nicholas Krøyer Blok
» » Læs portræt: Ditte Wulff

Helikopterperspektiv
Spørger man piloterne, hvad de afgørende nøgleord er, der skal beskrive en arketypisk Kaospilot, kommer det instinktivt, samstemmende og nærmest i kor: Kreativitet og lederskab. Og ikke mindst innovative måder at løse udfordringer på.

”Vi er ikke nervøse for udfordringer og konflikter på arbejdspladsen. Vi er måske endda bedre til at navigere uden om dem,” forklarer Kasper, der understreger, at konfrontationerne ikke nødvendigvis er konflikter mellem individer, men måske snarere værdier, processer og modsatrettede processer, der kolliderer internt i virksomheder.

”Vores styrke – du kan sige vores dna – er, at vi altid ser vores arbejde og vores rolle – og alle andres roller – som en del af hele organisationen. Som også Ditte er inde på: Vi har et helikopterperspektiv på stort set alt”, siger Nicholas.

”Ja, netop Nicholas. Det er det, vi har”. Maja sætter sin latte i træbordet med et skvulp og tilføjer:

”Vi ser altid ting fra oven. Det her med at ”sådan plejer vi at gøre ting.” eller ”sådan plejer vi at tænke”. Det gør en Kaospilot aldrig. Vi ser på arbejdsopgaven som et hele. Vi zoomer ud”, forklarer Maja.

Det er o.k. at fejle
Men hvad er egentlig forskellen på den ledelse, I udøver og den ledelse, vi oplever andre steder?

”For mig at se er dét at være Kaospilot et spørgsmål om at være født ud af en bestemt kultur. Jeg forventer måske lederskab af alle, og jeg ser ikke ledelse som et hierarkisk system, men som et ansvar, vi alle bør påtage os. Altså lige dele lederskab for alle,” forklarer Kasper.

”Ja, og så er det centralt for en Kaospilot, at vi ikke er bange for at fejle. Eller at det er o.k. at fejle, hvis det sker. Måske er det derfor, vi kaster os hovedkulds ind i konflikterne: Dna’et handler om at vi løfter i flok. Uanset hvem vi er sammen med,” forklarer Nicholas.

”Jeg synes, vi har brug for en mere moderne måde at definere lederskab på. Min erfaring er, at hvis du tager lederskab, så får du følgeskab. Så ja, dna’et er, at vi løfter i flok. Men dna’et er også det her med modet. Og mod får man først, når det er i orden at fejle”, siger Kasper.

Styr på sig selv
Snakken går lystigt hen over myslien på Harbo Bar. Alle er enige om, at skolen giver dem en lang række konkrete redskaber til at styre projekter i diverse udformninger. Men at det først og fremmest er en uddannelse, der former dem som mennesker.

”Skolen er en personlighedsuddannelse. Det her mod, vi taler om. Det får vi opbygget, fordi vi for alvor får sat fokus på, hvem vi er som personer. Vi får en række egenskaber, der ikke kan læres i en bog,” forklarer Maja.

Kasper er enig. For ham at se kan en Kaospilot på en helt anden måde se muligheder frem for begrænsninger: ”Måske fordi vi er trænet i det her med at tænke som et hold.”

This is your captain…
Som eksempel fortæller Kasper, at han har været med til at lave både Nørd Camp og Ramasjang Skolehøvdingebold i DR. To events, der binder public service sammen med en større grad af kommerciel tankegang.

”At binde de to verdener sammen var udfordrende, for det er uvant for DR at tænke i kommercielle sammenhænge. Det var en kunst at navigere i et felt mellem to forskellige organisationer med hvert sit værdisæt og hvert sit sæt strukturer. Men det lykkedes”, smiler Kasper.

”Som Nicholas sagde i starten: Vi er løsningsorienterede som Kaospiloter. Vi navigerer uden om konfrontationerne. Skulle de alligevel opstå, jamen så bevarer vi roen. Så er det, vi siger: This is your captain speaking, og så lander vi dem, vi har med ombord.”

Myslien er spist. Latten slugt. De kære kaoter rykker kompasset længere mod syd og vender snuden mod hjertet af Blågårds Plads med hver sin cykel under armen.

Kaoskompetencer: En Kaopilots dna

  • Mod
  • Det løsningsorienterede mind-set
  • Refleksionen: Evnen til at se en virksomhed og medarbejderne fra et helikopterperspektiv: Hvor og hvordan skal jeg sætte ind her?
  • Ikke bange for konflikter og konfrontationer
  • Ikke bange for at fejle
  • Stor selvindsigt
  • Omstillingsparathed
  • Muligheder frem for begrænsninger: ”Vi kunne også prøve, at….”
  • Nye øjne: Væk med: ”Det plejer vi”. ”Det har vi altid gjort.”
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00