Foto: Vugge til vugge

Der venter nye job indenfor cirkulær økonomi

07. december 2016

I dag bliver 75 procent af alle materialer kun brugt én gang. Det er et enormt spild, men også et stort potentiale. Cirkulær økonomi handler om at genbruge materialer og råstoffer, så man kan holde dem i det økonomiske og naturmæssige kredsløb længst muligt.

Af Hilde van Arkens og Kirsten Lund, karriererådgivere i MA

Aluminium fra dåseringe bliver til bolte i benproteser, plastik bliver til fleecetrøjer, metallerne i mobiltelefoner indsamles og bruges igen i nye, opgraderede mobiltelefoner osv. osv.

Tankegangen har store perspektiver, og både virksomheder og politikere har fokus på området. Der er både et økonomisk og jobmæssigt potentiale, ligesom det kan være en fordel at mindske behovet for import af råstoffer, som ofte kommer fra lande, vi af politiske grunde ikke ønsker af være afhængige af.

Vugge til vugge-designkoncept

Vugge til vugge er et designkoncept, hvor alt, hvad der bliver produceret, i alle produktets livsfaser kun forårsager et minimum af spild i form af affald og forurening, og hvor produktets delelementer så vidt muligt kan genanvendes eller indgå som bestanddel i et andet produkt.

I Danmark arbejder firmaet Vugge til Vugge med at implementere principperne. Vugge til Vugge har kunder overalt i landet, og konsulenterne hjælper produktionsvirksomheder til at omstille til mere bæredygtige produktioner og produkter.

Danmark som foregangsland

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at Danmark i 2035 kan opnå en stigning i BNP på 0,8–1,4 procent, plus 7.000–13.000 nye job, 3–7 procent reduktion i CO2-aftryk, 5–50 procent reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer, samt en stigning i nettoeksporten på 3–6 procent.

Mange store virksomheder – som IKEA, Lego, Maersk Line og Philips – er begyndt at tage området alvorligt og se det forretningsmæssige potentiale.

De firmaer, som har omstillet produktionen og er certificeret, har gjort det, dels fordi de syntes, det var godt for miljøet, men også for at få en konkurrencefordel.

Der er ikke de store mængder af job på området endnu. Indtil videre ligger de akademiske job primært indenfor bæredygtighed på enkeltstående områder.

Disse job går primært til personer med specialviden på det pågældende område, som fx har kunnet sælge sig ind i en virksomhed på, at de kan skaffe nye kunder og eller spare på omkostningerne ved at mindske spild eller ved at udvikle innovative løsninger på problemstillinger.

Eksempel 1: Papir

I almindeligt papir er der 25 procent, som ikke kan genanvendes. Det består af fyld, bindemidler og giftigt farvemiddel.

Vugge til Vugge har hjulpet firmaet Pureprint med at få udviklet både papir og tryksværte, som dels er 100 procent genanvendeligt, og dels er ugiftigt.

Eksempel 2: En almindelig stol

En stol består ofte af dele, som er fremstillet af mange forskellige typer materiale. Ofte er materialer af forskellig type limet sammen, hvilket gør stolen besværlig at skille ad, så de enkelte dele kan skiftes eller genbruges. Når en lille del går i stykker, kasseres hele stolen.

Man har derfor designet en stol, hvor alle dele kan skiftes, og hvor der ikke anvendes pvc, ikke bruges lim, ikke er farlige stoffer i legeringen og hvor der anvendes polyesterstof uden farve.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00