Lasse B

Vi har ikke opgivet at få ændret reglerne i den rigtige retning

18. april 2013

Reglerne for selvstændig bibeskæftigelse er tudsegamle og rigide. Men der er dog tips og tricks i jagten på en godkendelse.

Af Nana Toft, freelance journalist. Foto: Stefan Kai Nielsen

Systemet er sort/hvidt. Enten satser du alt på ét bræt og bliver selvstændig på fuld tid, eller også er du ledig. Husker du Benny Walsøe Pedersen fra forrige nummer af MA-Nyt: Krisen kalder på frie agenter – hjælp dem?

Benny fortalte, hvor rigidt han synes, systemet er, og sekundet efter publiceringen var der fuld gang i kommentarsporet: ”Et alt for stift system”, er der en, der skriver. ”Jeg har opgivet at få hjælp fra systemet”, skriver en anden. Én kommentar fik dog mere opmærksomhed end de andre: ”MA er den a-kasse, der spænder mest ben for personer med ønske om egen virksomhed”.

Faktum er dog: 79 personer har søgt om godkendelse til selvstændig bibeskæftigelse de sidste fire måneder. Kun to har fået afslag: En kunstner, der ville sælge sin kunst mellem kl. 12 og 17 hver dag og en konsulent, der ville arbejde som underleverandør til Banedanmark, hvor møderne lå inden for normal arbejdstid – og som en væsentlig pointe – ikke kunne rykkes. Det fortæller Ulla Bonde, der til dagligt arbejder som sagsbehandler med selvstændige som sit særlige fokusområde.

Alligevel er både konsulenter og sagsbehandlere i MA enige: Reglerne er for rigide. Spørger du konsulent Lene Jørgensen siger hun ligefrem, at reglerne er ”tudsegamle”, og jurist Søren Kristensen udtaler, at ”reglerne burde være langt mere smidige og give de ledige muligheder for at prøve at etablere en selvstændig virksomhed.”

Der er dog ikke umiddelbart udsigt til, at reglerne bliver lavet om. I en artikel i avisen.dk fra den 14. marts, Rigide regler bremser iværksættere, ridses situationen op, og flere a-kasser citeres for, at dagpengereglerne er en ”effektiv barriere for, at ledige starter egen virksomhed”. Men beskæftigelsesminister Mette Frederiksen afviser i samme artikel, at der er et behov for at ændre på lovgivningen:

”Jeg forstår godt, at nogle ledige kan føle, at de står i et dilemma, hvis de overvejer at blive selvstændige, men jeg mener, at vi skal holde fast i princippet om at stå til rådighed, når man er på dagpenge,” lyder det fra ministeren i et skriftligt svar. Hun skriver samtidig, at dagpengene ikke må blive en indirekte erhvervsstøtte. ”Det ville være en risiko, hvis man lempede reglerne for, hvad dagpengemodtagere må – eller rettere – ikke må i forhold til at starte egen virksomhed”, lyder svaret. 

Jurist i MA, Søren Kristensen

Tips og tricks

Men selv i et rigidt system er der hjælp at hente. Hvis man vil have den eftertragtede godkendelse til selvstændig bibeskæftigelse, handler det nemlig om at være opmærksom på få, men ganske centrale ting. Uanset om du drømmer om at blive vidensiværksætter, freelancer eller konsulent, er det første råd at få hjælp til at skrive ansøgningen om selvstændig bibeskæftigelse:

1.   Kontakt MA

”Vi ved, hvor barriererne er og kan guide medlemmerne og skræddersy ansøgningerne til den enkelte. Mange ringer, men der er også rig mulighed for at mødes face-to-face”, siger sagsbehandler Ulla Bonde.

Næste råd går på, hvad du IKKE skal gøre, hvis du vil have godkendelsen i hus. Skriv ikke: ”Det er min store drøm at blive selvstændig. Jeg håber, at jeg kan leve af det på sigt og blive fuldbolds-freelancer.”

Det er det, jurist Søren Kristensen definerer som at ”skrive sig ud af sin tilladelse”. Andet gode råd lyder derfor således:

2.   Hold dig til nutiden. Ikke fremtiden.

”Reglerne vil ikke acceptere, at du gerne vil leve af virksomheden. Så ved at beskrive et drømmescenarie kan man skrive sig ud af sin drøm,” forklarer Søren Kristensen. Konsulent Lene Jørgensen supplerer:

”Så kan virkeligheden jo ændre sig på et tidspunkt. Vi har for eksempel mange medlemmer, der godt kan lide at skrive. Reglerne gør det problematisk at skrive en roman med henblik på at få den udgivet. Men der er ikke nogen, der siger, at du ikke må skrive til skrivebordsskuffen. Når man så får et arbejde en dag, er der ikke nogen, der siger, at den ikke kommer op af skrivebordsskuffen. Man kan jo skifte mening. Det er der ingen, der forhindrer dig i at gøre.”

Helt centralt i reglerne om selvstændig bibeskæftigelse handler om, hvornår du lægger timerne i virksomheden. Her hedder det sig, at timerne skal lægges uden for normal arbejdstid. Altså typisk i weekender eller efter kl. 17 i hverdagene. Næste råd lyder derfor:

3.   Læg timerne uden for kl. 9 til 17

”Et konkret eksempel kan være det stigende antal spinninginstruktører, vi rent faktisk får i MA,” fortæller Søren Kristensen. ”Vi har haft en instruktør, der havde planer om at undervise hver morgen mellem kl.  8 og 10. Her arbejdede vi os så frem til, at det ligeså godt kunne være fra kl. 19 til 21 om aftenen. Det gjorde ikke hans virksomhed noget, og han fik sin godkendelse.” Hvilket peger på en anden helt central pointe, nemlig at få medlemmerne til at tænke i de rigtige målgrupper fra starten. Nogle kunder er nemlig bedre at arbejde for end andre:

4.   Skaf de rigtige kunder

”Det kan fx være svært at arbejde for offentlige kunder, der ofte gerne vil og kun kan få arbejdet gjort i dagtimerne. Her forsøger vi at få vores medlemmer til at kigge på en anden kundekreds,” forklarer Ulla Bonde. Søren Kristensen supplerer:

”Vi havde et medlem, der ville lave konsulentbistand inden for træning og sundhed. Han tænkte på at kontakte kommuner og dagplejemødre og tilbyde rådgivning om, hvordan børn kunne styrke deres motorik. Men så snakkede vi om, hvordan han i stedet kunne rette sit fokus mod fitnesscentre og den målgruppe, der kommer der.”

Ud over de fire gode råd skal man huske ikke at have fast telefontid, ikke annoncere på sin hjemmeside med, at kunder kan ringe hele dagen. Tværtimod er det en god idé at skrive, at kunder kan maile eller ringe efter kl. 17 på specifikke dage.

Fra bibeskæftigelse over i hovedbeskæftigelse?

Gode råd ændrer dog ikke på reglerne, som de er, og at det fortsat er svært at glide fra bibeskæftigelse over i hovedbeskæftigelse.

”Vi er også kede af, at Mette Frederiksen er kommet med den udmelding”, siger Lene Jørgensen. ”For det er jo mindst lige så godt at have sin egen virksomhed som at være lønmodtager. Vi er, som artiklen i MA-Nyt også understregede, på vej ind i et arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger frie agenter.”

Søren Kristensen understreger dog, at man vil fortsætte med at rende Mette Frederiksen på døren:

”Vi har ikke opgivet at få ændret reglerne i den rigtige retning. Vi har jo tidligere set, at politikere kan ændre kurs.”

Syv gode råd

 

1. Ring til MA, før du søger om godkendelse til selvstændig bibeskæftigelse.

2. Tag udgangspunkt i, hvordan virksomheden skal drives nu – drop drømmebilledet.

3. Oplys, at du kan kontaktes på faste tidspunkter eller pr. mail uden for normal arbejdstid (kl. 8.00 – 17.00).

4. Stil dig ikke til rådighed for arbejde på alle tider af døgnet.

5. Konkretisér arbejdsopgaver – undgå mangeartede opgaver.

6. Konkretisér kunder.

7. Undgå møder i dagtimerne, men har du ét – så sørg for at det altid kan flyttes, hvis jobcentret, MA eller andre indkalder dig til møde.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00