Lasse B

Videnpilot: Håb om flere bevillinger

22. juni 2011

De første 16 millioner kroner til videnpilotordningen er brugt, men regeringen og oppositionen er positive i forhold til flere bevillinger.

Af Christian Mohr Boisen, freelacejournalist

Omkring 80 procent af de højtuddannede, der bliver ansat med løntilskud i små og mellemstore virksomheder, ender med at få en fast stilling i samme firma.

150 små danske virksomheder har siden januar 2011 fået tilskud til at ansætte en akademiker under videnpilotordningen. Ordningen har givet firmaer med 2-100 ansatte mulighed for at få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder som såkaldt videnpilot. Det har været så stor en succes, at pengepuljen på 11 millioner var brugt allerede 1.april. En ekstrabevilling på fem millioner kroner var væk inden udgangen af maj.

I øjeblikket forhandler regeringen og oppositionen om at finde yderligere fem millioner kroner til brug i år, og både videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) og Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen har erklæret sig optimistiske i forhold til en ny ekstrabevilling. Regeringen lægger desuden op til at bruge godt 20 millioner kroner til at ansætte videnpiloter i 2012.

Fakta om videnpilotordningen og tilskud:

Der må højst være to højtuddannede ansat i firmaet forvejen. Tilskuddet er på 12.500 kroner om måneden i op til et år. Den højtuddannede får en løn, der svarer til normal løn på samme område. Firmaet betaler forskellen mellem statsligt tilskud og løn.

Videnpiloten skal gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Et projekt, der skal bidrage til at styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. Projektet skal være nyt for virksomheden, og det skal vare mindst seks måneder.

Udviklingsprojektet kan fx omhandle:

  • Produktudvikling og kvalitetsforbedring
  • Hjemføring og implementering af nye teknologier
  • Udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye
  • Markeder for virksomhedernes produkter
  • Strategiudvikling og strategisk ledelse og personaleudvikling
  • Optimering af produktionsprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange samt organisationsudvikling.

Tilskuddet skal søges gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet. Styrelsen opfordrer interesserede til at holde sig orienteret om eventuelle ekstrabevillinger på styrelsens hjemmeside. Tilskud uddeles efter først-til-mølle-princippet.

» » Ansøgningsfrister og –procedure og svar på spørgsmål om ordningen

» » Danske virksomheder på vej ud af krisen

» » Nyhed fra ma-kasse.dk

» » Mette Abildgaards historie på Candportalen

Kilder: Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet og Politiken, juni 2011.

AC skriver til Arbejdsmarkedsstyrelsen:

Løntilskudsansatte kan ikke komme i betragtning til ordinære stillinger inden for det offentlige, hvis de kun opslås internt.

Bekendtgørelsen bør laves om.

Læs hele brevet

Presseklip fra den 8. juni
SF: Regeringen må hurtigst muligt finde penge til at fylde ordningen op. Tusindvis af unge højtuddannede går arbejdsløse og virksomhederne skriger efter vækst, siger Ole Sohn, SF’s finansordfører, og tilføjer: De mindre virksomheder, der ansætter højtuddannede, vokser i snit langt mere end andre mindre virksomheder. Og det ser ud til, at virksomhederne er parate til at ansætte højtuddannede lige nu. Det momentum skal udnyttes.

Formand for AC, Erik Jylling har skrevet til videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, hvori han beklager, at en af de mest succesrige innovationsordninger mangler penge: Der er alt for meget på spil for dansk økonomi til, at vi kan sætte innovationsstøtten på standby, skriver han til ministeren.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00