Lasse B

Videnpiloter bliver til InnoBooster

24. juni 2014

Mange af MA’s medlemmer har haft stor gavn af videnpilotordningen.

Det har skaffet dem foden indenfor i de små og mellemstore virksomheder, som normalt ikke har ansat akademikere.

Undersøgelser har vist, at videnpiloter har bragt stor værdi til deres arbejdsplads og ofte har trukket flere ansættelser med sig.

Vi har bragt mange opmuntrende medlemshistorier i MA-Nyt.

Juli 2014 ophører ordningen imidlertid, og initiativerne føres over i det nyetablerede Innovationsfonden.

Under den starter et nyt program, kaldet InnoBooster, som minder om videnpilot.

Det åbner officielt 12. august 2014, og fonden introducerer det på denne måde:

“InnoBooster – vækst med viden er et program, der giver et samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder. Programmet har fokus på virksomhedens udviklingsstrategi, og man kan søge tilskud til ansættelse af højtuddannede medarbejdere ud fra mange af de samme krav, som lå i videnpilotordningen. Den højtuddannede ansættes på funktionærvilkår i virksomheden i op til 12 måneder og skal have en central rolle i innovationsforløbet i virksomheden. Der kan gives tilskud på op til 12.500 kr. om måneden, dog højst halvdelen af lønudgiften.”

Fonden administrerer 1,6 mia.kr. – langt flere end videnpilotordningen, hvilket åbner for andre programmer, der kan være interessante for højtuddannede.

Læs mere på innovationsfonden.dk.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00