Lasse B

Vil du sætte dit fingeraftryk på, hvordan vi omstiller til en grønnere fremtid og samtidig får flere unge akademikere i arbejde?

14. maj 2014

Danmarks Råstof er et projekt, som har til formål at koble ressourceeffektivitet og jobskabelse til tre konkrete pilotprojekter. Pilotprojekterne forventes at ligge inden for emnerne: Bygge & Anlæg, Tekstil, Elektronik, Mad & Emballage.

Pilotprojekterne skal inddrage ‘det grønne guld’, det vil sige nyuddannede akademikere, der står udenfor arbejdsmarkedet, samt ‘det grå guld’, der er folk på vej ud af arbejdsmarkedet eller på pension, som har viden og erfaring at bidrage med. Projektejerne skal findes blandt virksomheder, kommuner, universiteter, faglige organisationer og foreninger.

I første omgang forsøger vi at afdække potentialer og barrierer for koblingen mellem ressourceeffektivitet, jobskabelse og grønt & gråt guld, og det sker gennem en involverende dialogproces, hvor vi gerne vil invitere dig til at deltage. Der er tre workshops :

  • Mandag den 19. maj fra 10-15 i København fokuseres på Bygge & Anlæg
  • Tirsdag den 20. maj fra 10-15 i Kolding fokuseres på Tekstil og Elektronik
  • Onsdag den 21. maj fra 10-15 i Aarhus fokuseres på Mad & Emballage.  

Du kan sagtens deltage som ledig eller som studerende.

Læs mere og tilmeld dig på http://danmarksraastof.dk.

/ Invitation dialogdag 19. maj 2014 Bygge & Anlæg

/ Invitation dialogdag 20. maj 2014 Elektronik og Tekstil

/ Invitation dialogdag 21. maj 2014 Mad & Emballage

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00