Om MA

Pengestrømme i MA (2016)

Medlemmerne betalte 398 mio.kr i kontingenter – de 302 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 96 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.014 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 241 mio.kr. i indkomstskat.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej