Om MA

Pengestrømme i MA (2017)

Medlemmerne betalte 411 mio.kr. i kontingenter – de 312 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 98,8 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.085 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 257 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 828 mio.kr. fremkommer).