Om MA

Pengestrømme i MA (2018)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 413 mio.kr. i kontingenter – de 313 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 100 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.170 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 263 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 907 mio.kr. fremkommer).