Beskæftigelsesindsatsen er i gang igen; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Om MA

Pengestrømme i MA (2019)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 422 mio.kr. i kontingenter – de 319 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 103 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.034 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 243 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 791 mio.kr. fremkommer).