MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

Om MA

Pengestrømme i MA (2019)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 422 mio.kr. i kontingenter – de 319 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 103 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.034 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 243 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 791 mio.kr. fremkommer).