Alle kontorer er lukket for personligt fremmøde, for vi ønsker at minimere risikoen for smitte. Vi har åbent for telefonerne fra kl. 10 til 14, men med begrænset bemanding. Har du spørgsmål, så send dem til selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Om MA

Pengestrømme i MA (2019)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 422 mio.kr. i kontingenter – de 319 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 103 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.034 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 243 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 791 mio.kr. fremkommer).