Events & arrangementer - Magi

Sådan kan du som (kommende) medarbejder skubbe på den bæredygtige omstilling

Verden står overfor store udfordringer. De virksomheder, der vælger at bruge digitalisering og bæredygtighed som innovationsdagsorden, har en unik mulighed for at øge deres konkurrencekraft og blive blandt dem, der tilbyder de løsninger, vi har brug for. Få indblik i hvordan du bedst hjælper din nuværende virksomhed eller kommende arbejdsplads i den bæredygtige omstilling, og hvilke kompetencer der bliver efterspurgt i årene, der kommer. 

Trine Plambech tager udgangspunkt i konkrete cases og giver dig et indblik i de store potentialer, der ligger i at arbejde strategisk med digitalisering som løftestang for den bæredygtige omstilling af vores virksomheder.

Og hvordan kan du spille en rolle og skubbe på den bæredygtige omstilling i din nuværende eller kommende virksomhed?

Det kan fx være som:

  • Sparringspartner for ledelsen
  • Medarbejderen der skaber viden om, hvad bæredygtighed betyder for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere
  • Medarbejderen der bidrager med udvikling af nye og mere bæredygtige produkter og services
  • Projektlederen der driver et bæredygtighedsprojekt eller
  • Medarbejderen der skaber engagement blandt dine kollegaer, kunder og samarbejdspartnere om den bæredygtige dagsorden.

Endelig giver Trine Plambech et bud på, hvilke kompetencer der kræves og efterspørges hos virksomhederne. Der er ingen tvivl om, at der i vid udstrækning bliver brug for humanistiske og samfundsfaglige kompetencer.

Om Trine Plambech 
Trine Plambech er ansvarlig for Alexandra Instituttets forretningsområde Digital Grøn Omstilling, og hun har mange års erfaring med digitalisering og bæredygtighed og har samarbejdet med en lang række offentlige og private virksomheder om strategisk digital bæredygtig transformation.

Du kan læse yderligere på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/trineplambech/

Teknisk info
Du behøver en pc/Mac med kamera, højttaler og mikrofon, da undervisningen på dette arrangement foregår via Zoom. Dagen før kurset modtager du en mail med link til Zoom og andre praktiske informationer.

12. dec

10:00 - 12:00

Sted

Online

Tilmeldingsfrist

12. dec 2022, kl. 09:00

Deltagerantal

LP pladser tilbage ud af MP

Du vil møde
Ansvarlig for forretningsområdet Digital Grøn Omstilling
Trine Plambech
Alexandra Instituttet
Fra MA deltager
Karriererådgiver
Karin Rose Kolding