Dine muligheder og rettigheder

I denne sektion finder du information om dine muligheder og rettigheder i forhold til efterløn.

Der er forskel i reglerne, afhængigt af om du er født før 1. januar 1956 eller efter. Så du vælger blot den indgang, som passer for dig.

Derudover kan du finde generel information: Hvordan du tilmelder dig efterløn, hvordan du udfylder efterlønskortet, hvornår i måneden din efterløn bliver udbetalt osv.

Obs!

Der vil i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022 blive mulighed for at få udbetalt efterlønsbidraget delvist skattefrit og der er mulighed for udbetaling af tidlig pension fra 1.1.2022. Se mere her.

Den 1. juni 2021 udløb fristen for ansøgning om førtidig udbetaling af indefrosne feriemidler.

Førtidig udbetaling af indefrosne feriemidler medførte ikke modregning i efterlønnen.

Fra 1. oktober 2021 kan man få udbetalt indefrosne feriemidler, når man har forladt arbejdsmarkedet fx for gået på efterløn.

Vær opmærksom på, at denne gang skal beløbet modregnes i efterlønnen.

Se mere om udbetalingsmuligheden på borger.dk