Om MA

Pengestrømme i MA (2020)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 434 mio.kr. i kontingenter – de 327 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, de 107 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 1.252 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 306 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 946 mio.kr. fremkommer).

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00