Om MA

Pengestrømme i MA (2023)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 453 mio.kr. i kontingenter – de 342,1 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, 113,2 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 676,9 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 220,8 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 676,9 mio.kr. fremkommer: 897,7 mio. kr. minus 220,8 mio. kr.).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00