Om MA

Pengestrømme i MA (2021)

Klik på figur eller her for fuld opløsning.

Medlemmerne betalte 448,1 mio.kr. i kontingenter – de 339,7 mio. kr. gik videre til staten som medfinansiering af dagpengesystemet. Resten, knap 109,5 mio.kr., udgjorde det administrationsbidrag, som MA drives for.

Til gengæld modtog medlemmerne i alt 847,8 mio.kr. fra staten til dagpenge, efterløn m.v. Ydelserne er skattepligtige, så der blev indeholdt og afregnet 293,7 mio.kr. i indkomstskat (hvormed nettoudbetalingen på 847,8 mio.kr. fremkommer: 1.141,5 mio. kr. minus 293,7 mio. kr.).

Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00