Om MA

Repræsentationsudgifter, bespisning og kompensation til bestyrelsesmedlemmer

MA tilstræber gennemsigtighed i forhold til a-kassens omkostninger. Derfor har vi valgt at offentliggøre bestyrelsens og den administrative ledelses udgifter til bespisning samt a-kassens udgifter til repræsentation. 

Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for samarbejdspartnere. MA forærer typisk de foredragholdere, som (for det meste) uden beregning deltager i vores medlemsarrangementer, et par flasker vin for ulejligheden.

I MA bruger vi typisk omkring 50.000 kr. om året i alt til bestyrelsens og den administrative ledelses bespisning og repræsentation.

Udgifterne til bestyrelsen dækker typisk to årlige bestyrelsesmiddage og vingaver til oplægsholdere og lokaleleje, hvis det årlige bestyrelsesseminar holdes ude af huset. Bestyrelsen består af syv personer.

Den administrative ledelse bruger omkring 10.000-15.000 kroner om året til møder og faglige arrangementer ude af huset, hvor der kan være inkluderet frokost eller middag. Den administrative ledelse udgøres af ni personer.

Økonomisk kompensation til bestyrelsesmedlemmer
Medlemmer af MA’s bestyrelse får ikke honorar. Til gengæld frikøbes formanden, hvis det er nødvendigt, og medlemmer af bestyrelsen kan blive kompenseret for tabt løn, hvis der er et tab forbundet med deltagelse i møderne. I 2021 og 2022 blev MA’s tidligere formand frikøbt med 90.000 kr., hvilket sker med hjemmel i bestyrelsens forretningsorden.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00