Tænk større
Efterløn

Sådan udfylder du dit efterlønskort

Her finder du hjælp til korrekt udfyldelse af efterlønskortet.

Efterlønskortet er tilgængeligt i selvbetjeningen fra månedens 6. sidste bankdag.

Udfyld efterlønskortet for HELE måneden

 • Når du udfylder dit efterlønskort, skal du udfylde kortet for hele måneden, selv om måneden endnu ikke er afsluttet.
 • Husk pr. arbejdsdag at notere både dine løntimer og din løn (før skat). Disse oplysninger finder du på din lønseddel.
Har du arbejdstimer ved siden af efterlønnen?

Hvis du IKKE har arbejdstimer ved siden af efterlønnen

Hvis du en måned IKKE har arbejdstimer, kan du nøjes med at krydse ”nej” til efterlønskortets første spørgsmål (om begrænsning i din ret til efterløn).

 • Du kan indsende kortet, når du har svaret på de afsluttende spørgsmål (om ophold udenfor EØS, beskæftigelse i virksomhed, ændring i din pension).
 • Du har mulighed for at tilføje bemærkninger, før du indsender kortet.

Når du har sendt kortet, kan du se det i ”sendt post” i selvbetjeningen.

Hvis du HAR arbejdstimer ved siden af efterlønnen

Du skal oplyse alle dine løntimer i måneden – ud for de dage, hvor arbejdet er foregået.

 • Husk at oplyse alt arbejde, uanset hvornår på dagen du har udført det.
 • Indtægten skal oplyses brutto pr. arbejdsdag.
 • Hvis du er på enten kvote, fast beskæftigelsesgrad eller er underviser: Se neden for.
Sådan … opretter du en arbejdsgiver

Når du begynder at arbejde, skal du oprette din arbejdsgiver på selvbetjeningen – på en af to måder:

 1. Udfyld blanket AK200 i selvbetjeningen
 2. Opret arbejdsforholdet i forbindelse med, at du skal sende efterlønskortet til os.
  • Du skal oplyse om alle vigtige forhold i din ansættelse (opsigelse, arbejdstid, arbejdets art og arbejdsgiverens CVR-nr.).
  • Arbejdsgiveren søger du frem på navn/adresse eller på CVR-nr.
  • Når du begynder at skrive, præsenteres du for mulige arbejdsgivere.
  • Vælg din arbejdsgiver fra listen – og alle oplysninger om arbejdsgiveren udfyldes automatisk.
  • Udfyld derefter resten af oplysningerne om ansættelsesforhold, det vil sige startdato, lønforhold osv.
  • Hvis CVR-nr. eller P-nr. ikke vises, kan du som regel finde dem på din lønseddel, eller du kan henvende dig til din arbejdsgiver.
Sådan … retter du i efterlønskortet efter indsendelse

Hvis du har brug for at rette i et efterlønskort, du allerede har indsendt – så retter du det i Selvbetjeningen (under ”Post” og ”Sendt post” – klik på blyanten).

Hvis du … er underviser med forberedelse

Hvis du er underviser og får løn for forberedelsestiden, så skal du selv beregne dine samlede løntimer og notere dem på efterlønskortet.

Du skal på efterlønskortet pr. dag notere: Dine samlede løntimer (undervisningstimer OG forberedelsestid) og din indtægt (før skat).

Lønkontoret kan oplyse dig om både din forberedelsestid pr. lektion, omregningsfaktoren og din løn pr. arbejdstime.

Eksempel: Hvis du er ekstern lektor og underviser (du modtager løn for både dine konfrontationstimer og din forberedelsestid. Din omregningsfaktor er 3,5):

 • Dine løntimer = antal undervisningstimer x 3,5.
 • Hvis du en dag har undervist 4 timer, skal du notere: 4 timer x 3,5 = 14 løntimer.
Hvis du … har fast ugentlig arbejdstid

Hvis du er ansat som underviser på fast nedsat tid pr. uge, og:

 1. din løn ifølge din kontrakt udbetales med et fast beløb pr. måned
 2. lønudbetalingerne er forskellige fra måned til måned

… så skal du på efterlønskortet notere dine løntimer for indeværende måned (de timer, som din arbejdsgiver udbetaler dig løn for denne måned).

Hvis du … er ansat på kvote

Når du arbejder på kvote, modtager du løn for et fast timetal pr. måned og supplerer med efterløn.

I denne situation kan der over en kalendermåned være en difference mellem antallet af timer, du oplyser på dit ydelseskort, og de timer du får løn for. Det skyldes, at hver måned ikke har lige mange dage.

Hvad du skal gøre:

 • Du skal fordele din arbejdsgivers indberetning af løntimer på de dage, hvor du sædvanligvis arbejder.
 • Husk pr. arbejdsdag at notere både dine løntimer og din løn (før skat). Disse oplysninger finder du på din lønseddel

Eksempel 1: Du arbejder 18,5 timer pr. uge og modtager løn for 80,17 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 18,5 timer x 13 = 240,5 timer
 • Månedligt: 240,5 timer/3 = 80,17 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 80,17 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 80,16 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 15 hverdage med 5 timer og den 16. hverdag med 5,17 timer, hvilket i alt giver 80,17 timer.

Eksempel 2: Du arbejder 20 timer pr. uge og modtager løn for 86,67 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 20 timer x 13 = 260 timer
 • Månedligt: 260 timer/3 = 86,67 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 86,67 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 73,66 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 16 hverdage med 5 timer og den 17. hverdag med 6,67 timer, hvilket i alt giver 86,67 timer.

Eksempel 3: Du arbejder 29,6 timer pr. uge og modtager løn for 128,27 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 29,6 timer x 13 = 384,8 timer
 • Månedligt: 384,8 timer : 3 = 128,27 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 128,27 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 32,06 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 17 hverdage med 7,4 timer og den 18. hverdag med 2,47 timer, hvilket i alt giver 128,27 timer.

Hvad er løntimer?

Løntimer er de arbejdstimer, du får løn for – herunder også ferie, sygdom, helligdage og ved afspadsering. Du skal derfor på efterlønskortet notere dine sædvanlige løntimer, når du holder ferie, er syg, har fri på helligdage eller afspadserer.

Din egen kontrol, herunder ’merarbejde’

Hvis du en måned har merarbejde (altså får løn for flere arbejdstimer end sædvanligt), så skal alle løntimer (kvotetimer + merarbejde) noteres på efterlønskortet.

Fx hvis du har ekstra timer under eksamen eller har vikarieret for en kollega.

Hvis du … har honorararbejde

Arbejder du som freelancer/honorarlønnet, er det vigtigt, at du oplyser dine arbejdstimer på det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

 • Kender du indtægten, så oplys denne for hver dag.
 • Kendes du ikke indtægten på det tidspunkt, hvor du sender efterlønskortet til os, skal du i stedet oplyse 1 kr.
 • Du må ikke vente med at oplyse om arbejdet til det tidspunkt, hvor honoraret udbetales til dig.

Du kan læse mere om freelance- og honorararbejde her.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej