Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Job & Karriere

Jobsamtalen

Du er kommet gennem nåleøjet til jobsamtalen: Passer I sammen?

Din ansøgning eller dit netværk har skaffet dig en invitation til en jobsamtale. Til lykke … nu’ det nu.

Et godt indtryk

Du har 20 sekunder til det: Et godt indtryk åbner måske for andre muligheder, hvis du alligevel ikke får jobbet.

Og til jobsamtalen taler du med dit kropssprog.

5 ting, du skal forberede FØR samtalen
 1. Du er indkaldt til samtale, fordi din kommende arbejdsgiver har fundet dine faglige kompetencer interessante og nu ønsker at afprøve dem i en personlig dialog. At du møder velforberedt til en samtale kan være det, der afgør, om du får jobbet eller ej. Du fremstår som motiveret og velorganiseret for arbejdsgiveren, hvis hun kan mærke, at du har sat dig ind i jobbet og virksomheden. Din research om virksomheden kommer dig nu til gode.
 2. Tænk over at kunne give konkrete eksempler og relatere dine svar til virksomheden. Brug din kreativitet til at forestille dig, hvordan du vil gribe opgaverne an, og hvordan din arbejdssituation vil være.
 3. Du kan typisk få spørgsmålene, hvad du er god til, og hvad du ikke er god til. Hav svar klar til begge spørgsmål og vær ærlig. Svarene skal kunne føres tilbage til det aktuelle job og ikke alt muligt andet. Ingen er perfekt til alt, og derfor skal du i stedet signalere, at du kan kompensere for de svagere sider. Dit svar skal vise, at du har selvindsigt og konkret erfaring. Det er måske ikke så meget svaret, som måden du svarer på, der vil blive bemærket.
 4. Du skal gøre dig klart, hvilken løn du forventer at få. Sæt dig ind i lønniveauet gennem din fagforening og dit netværk.
 5. Øv dig med en ven. Tag bruttolisten over spørgsmål og gennemfør jobsamtalen.
5 ting, du skal huske UNDER samtalen
 1. Du skal selvfølgelig møde til samtalen til den aftalte tid og gerne fem minutter før. Din påklædning skal så vidt muligt matche det job, du søger. Hellere lidt for pænt tøj end det modsatte. Håret skal sidde og skægget være veltrimmet – hvis du har sådan et. Det er vigtigt, at du har gjort dig klart, hvad du signalerer eller vil signalere med dit udseende.
 2. Du starter med at give hånd og præsentere dig selv. Giv et fast håndtryk, og sig højt og tydeligt dit navn. Det er i orden at være nervøs. Er det et problem for dig, så få eventuel professionel hjælp. Ellers kan det være en idé at italesætte det og fx sige: ”Jeg er en smule nervøs.” Det er ikke noget problem, så længe du får sagt det, du gerne vil.
 3. Både arbejdsgiveren og du har ansvar for, at samtalen fungerer. Det betyder, at du skal være med til at skabe dialog og holde samtalen kørende. Arbejdsgiveren tager initiativet og sætter rammen. Indleder samtalen og bestemmer, hvornår den skal slutte.
 4. Du skal altid have forberedt spørgsmål om det, du gerne vil vide noget om. Og kun det. Det viser interesse og mod.
 5. Vær ærlig og taktisk. Arbejdsgiverne vil altid kunne mærke, hvis der er noget, man ikke skal røre ved.
Det kan virksomheden blandt andet finde på at spørge dig om
 • Fortæl kort om dig selv!
 • Hvorfor vil du gerne arbejde for os?
 • Hvordan ser du, at du passer ind hos os – hvorfor netop dig?
 • Hvad kender du til vores arbejde?
 • Hvordan vil du sætte dig ind i det – hvor lang tid skal du bruge på at komme op i gear?
 • Er der en rød tråd i din karriere? Er du tilfreds med den?
 • Hvorfor har du skiftet job?
 • Hvad har du gjort for at udvikle dig?
 • Hvordan er dine samarbejdsevner – gerne eksempler?
 • Hvordan vil du gribe opgaverne an omkring … ?
 • Er der særlige områder hos os, som du tænker, du vil fokusere på?
 • Hvad har været din største succes?
 • Hvad har været din største fejltagelse – skuffelse?
 • Hvordan bruger du dine erfaringer?
 • Hvordan har du det med at træffe beslutninger?
 • Hvordan vil du beskrive dit temperament?
 • Hvad er dine stærke og svage sider i forhold til jobbet?
 • Hvordan passer dette job med din familiesituation?
 • Er du fleksibel i forhold til rejseaktiviteter?
 • Hvis du stopper i dette job om et halvt år, hvorfor gør du så det?
 • Har du noget lønkrav?
 • Hvordan er du at arbejde sammen med?
 • Hvilken rolle er du oftest i i grupper?
 • Hvorfor skal vi vælge dig?
 • Hvad er dine forventninger til din leder?
 • Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle?
 • Hvad var du glad for ved dit tidligere job?
 • Hvordan arbejder du under pres? Bliver du let stresset?
 • Hvad laver du i din fritid?
 • Hvor ser du dig selv om tre år?
 • Har du spørgsmål til os?
Du kan blive testet

Du undgår det næppe, så …

Tests ved ansættelser, i en eller anden form, er meget udbredt. Bliv klogere på tests – før du render ind i én.

En test må aldrig stå alene, den er et supplement til din ansøgning og jobsamtalen, og du har krav på en grundig tilbagemelding, hvor du får uddybet og nuanceret testens tolkninger og får mulighed for at komme med dine egne kommentarer.

For at afmystificere brugen af test kan det være en god ide at prøve en eller flere test enten på egen hånd via nettet eller ved at tage imod et af de gratis tilbud, der findes. Husk at besvare testen ud fra, hvordan du reagerer i en jobsituation.

Hvis du bliver spurgt, om du vil tage en test, vil det være naturligt, du får at vide, hvilken type test der er tale om, hvordan testen bliver anvendt i det videre forløb, og hvordan du vil få en tilbagemelding på den. Du kan naturligvis altid sige nej til at tage testen, men det vil sandsynligvis også betyde, at du ikke får jobbet tilbudt. Du kan læse mere om de etiske retningslinjer på personvurdering.dk.

Hvis testen bliver lavet i forbindelse med en jobsamtale, sker det naturligvis, fordi virksomheden ønsker at finde ud af, om du passer til jobbet og til virksomheden. Omvendt kan du også gennem samtalen og tilbagemeldingen på testen vurdere, om virksomheden er et sted, du har lyst til at arbejde.

Derudover kan du også se testen som en mulighed for at få en tilbagemelding på dig som person: Hvilke kompetencer, foretrukken arbejdsstil, stærke og svage sider m.m. testkonsulenten har fundet frem til. Oplysninger, du kan bruge i dit videre karriereforløb.

Intelligenstest, færdighedstest og personlighedstest

Der findes grundlæggende tre forskellige typer af tests – intelligenstests, færdighedstests og personlighedstests.

Færdighedstests og personlighedstests er de mest brugte i forbindelse med rekruttering:

I en færdighedstest måles dine færdigheder fx i forhold til skriftlig kommunikation, oversættelse fra fremmedsprog osv. Det kan gøres ved, at du får stillet en opgave i forbindelse med jobsamtalen. Til et kommunikationsjob kan du fx blive bedt om at skrive en pressemeddelelse om virksomhedens nye (fiktive) produkt. Til et administrativt job kan du blive testet på dine evner til at formulere et informativt og venligt svar på en forespørgsel fra en borger.

En personlighedstest skal give viden om din adfærd, dine samarbejdsevner, stærke og svage sider, hvordan du reagere under pres osv. Personlighedstest kan grovopdeles i dialog-test som fx Reflektor-testen, Thomas-testen, OPQ32-testen, og typeindikator-test som fx DiSC, Belbin-testen, Enneagram, MBTI eller JTI-testen.

 

Tjekliste

Skriv dig bag øret, at du skal være opmærksom på følgende i samtalen:

 • Vær nærværende og vær dig selv
 • Sørg for øjenkontakt med alle – også med dem, der ikke siger så meget
 • Vær engageret og vis, at du er interesseret i jobbet
 • Vær ærlig, men professionel; vælg den mest positive vinkel på dig selv og dine kompetencer
 • Medbring cv og ansøgning samt evt. eksamenspapirer
 • Giv udtryk for, at du glæder dig til at høre fra arbejdsgiveren, hvis du ønsker at få jobbet.
Sådan klarede Danny sine jobsamtaler – og landede drømmejobbet

Efter et års jobsøgning landede Danny i starten af 2019 et fast (drømme)job i rejsebranchen. Både til første og anden samtale havde han forberedt noget, der fik ham til at skille sig ud fra det øvrige ansøgerfelt.

Læs og bliv inspireret

Fik du afslag?

Ring og spørg, hvad du kan gøre bedre. Hvad havde kandidaten, I valgte, som jeg ikke havde?

Refusion af transportudgifter fra din kommune?

Kommunerne har meget forskellig praksis. Nogle giver transportgodtgørelse – andre ikke. Kontakt din kommune, og hør om mulighederne.