MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

Job & Karriere

Særlige jobordninger

Udnyt alle muligheder

Der findes en række særlige jobordninger, som retter sig mod forskellige grupper og situationer. Du kan med fordel bruge dem aktivt i din jobsøgning ved blandt andet at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på ordningerne.

Inkubatorforløb: Fra Akademiker til Iværksætter

I efteråret 2020 er Magistrenes A-kasse medarrangør af et særligt forløb for dig, som har en iværksætter i maven – læs mere her!

Løntilskud

Har du overvejet et løntilskudsjob?

Virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at snuse til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed.

Akademikerkampagnen

Akademikerkampagnen er en netværkskampagne, som består af en række aktører, der alle har erfaring med at fremme mødet mellem virksomheder og højtuddannede. Kampagnen synliggør de højtuddannedes værdi og skaber dialog og jobmatch. Søg fx inspiration i denne casesamling med akademikere, som har fundet job i små- og mellemstore virksomheder.

Landdistriktsvækstpilot

landdistrikt

Virksomheder i landdistrikter få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder – en landdistriktsvækstpilot – til innovationsprojekter, hvor der er brug for tilføjelse af specialiseret viden. Landdistriktsvækstpiloterne skal hjælpe virksomheder i de danske landdistrikter med at udvikle nye produkter og nye produktionsmetoder.

Ordningen skal give de små og mellemstore virksomheder mulighed for at få støtte til et konkret innovationsprojekt gennem ansættelse af en højtuddannet medarbejder i op til to år. Det er et krav, at landdistriktsvækstpiloten bidrager med nye kompetencer, som adskiller sig væsentligt fra de kompetencer, som virksomheden i forvejen har.

Læs mere på innovationsfonden.dk – her kan du også finde listen over landdistriktskommuner.

Tip
Brug en virksomhedspraktik til at afdække mulighederne for konkrete innovationsprojekter i virksomheden. Så har du og virksomheden et godt grundlag for efterfølgende at søge om at få bevilget penge til at ansætte dig som landdistriktsvækstpilot.

InnoBooster

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV’er), iværksættere og entreprenante forskere med et CVR-nummer.

Fokus er på virksomheder med gode udviklingsideer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Det kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces. Ideen skal have et forretningsmæssigt potentiale.

Læs mere her.

InnoFounder


Har du en iværksætter i maven? Og er du lige blevet færdig med din videregående uddannelse – eller tæt på? Så er InnoFounder måske noget for dig. Du tilbydes både sparring og finansiering, hvis du har  en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale.

Læs mere på innovationsfonden.dk

Jobrotation

Når en virksomhed sender en medarbejder på efteruddannelse, giver det dig som ledig mulighed for at blive ansat som vikar imens. Ordningen kaldes jobrotation.

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

Du får løn efter overenskomst og mulighed for at bruge dine kompetencer.

Fakta om jobrotation

  • Du skal have været ledig i 26 uger
  • Du bruger ikke af din dagpengeret, men arbejdstimerne kan dog ikke tælle med i beskæftigelseskravet. Du bruger af din referenceperiode
  • Du skal ikke stå til rådighed
  • Du får løn efter den overenskomst, der gælder på området
  • Du skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder.

Læs mere

Det er jobcentret, der administrerer ordningen. Læs mere om jobrotation her.

Ph.d.

Vil du vide mere om – eller søge om støtte til ph.d., kan du med fordel kigge nærmere på Forskerportalen og ph.d.-skolen ved Københavns Universitet

ErhvervsPhD

Initiativet skal fremme forskning og udvikling i dansk erhvervsliv. Selvom der er løntilskud til ErhvervsPhD’en, registreres du som lønmodtager under denne ordning. Grunden er, at det er en erhvervsfremmeordning – og ikke en beskæftigelsesfremmeordning.

/ Læs mere på innovationsfonden.dk.

Introduktionsstillinger i det offentlige for dimittender

Har du været ledig i en sammenhængende periode på minimum et år, kan du søge de særlige introduktionsstillinger på en offentlig arbejdsplads. De har et års varighed, og lønnen er noget lavere, men du får uddannelse og oplæring ved siden af.

Aftalen er en del af den offentlige overenskomst 2015, så ledige akademikere – og specielt dimittender – kan få den nødvendige erhvervserfaring og på den måde bide sig fast på arbejdsmarkedet. Samtidig kan arbejdspladserne ansætte nye medarbejdere, få tilført ny viden og løst arbejdsopgaver uden om normeringerne og til en lidt lavere udgift.

Ordningen gælder foreløbig frem til 1. april 2017.

Læs mere på kompetenceudvikling.dk, som også har ansøgningsskema til de statslige arbejdsgivere om tilskud til uddannelse.

 

Seniorjob

Seniorjob er en god ordning, hvis du mister dit arbejde i en sen alder.

Hjælp til handicappede og handicapkompensation

Som handicappet er du altid velkommen til at henvende dig, hvis du har behov for særlig støtte til noget. Så undersøger vi mulighederne.

Jobcentrets handicapkonsulenter administrerer flere ordninger, hvis formål er at give kompensation for forskellige typer af handicap i stort set enhver tænkelig situation. Blandt andet er der mulighed for at give løntilskud til en nyuddannet handicappet uden joberfaring, betaling af hjælpemidler, personlig assistance mv. Se mere her.