Job & Karriere

Find din karrierevej

Det er en god ide og ganske naturligt løbende at gøre sig overvejelser om sin karriere.

Overvejelserne kunne gå i retning af: Hvad vil jeg med min karriere? Hvor tilfreds er jeg med det job, jeg sidder i lige nu? Hvor længe skal jeg blive i mit nuværende job? Hvad kunne jeg godt tænke mig som næste skridt, i hvilken retning – og hvornår skal det i givet fald ske?

Hvor er du i din afklaring?

Går du med overvejelser om at skifte job eller spor i din karriere, kan du enten være drevet af en ”komme væk fra” motivation eller en ”komme henimod” motivation.

Den første vil kræve en overvejelse om, hvad du ønsker at undgå i en kommende ansættelse, f.eks. baseret på uønskede forhold i din nuværende ansættelse. Den anden form for motivation fokuserer på, hvad du godt kunne tænke dig, at en ny ansættelse tilfører din personlige og/eller faglige udvikling.

Har du den første form for motivation, bør du forsøge at vende dit fokus mod den anden form for motivation, der vil kunne skærpe dit fokus på, hvilken retning din fremtidige karriere skal gå. Her kan det være en hjælp at opsøge en karriererådgiver i MA, der kan coache og sparre med dig.

Fire retninger for karrierevalg

Din karriere kan grundlæggende gå i en eller flere af fire følgende retninger: Ekspert, Lineær, Udvidende og Episodisk. Prøv at vurdere, hvilke(n) af de fire retninger, du er mest tiltrukket af:

Ekspert: Her ønsker du at dygtiggøre og fordybe dig og gerne blive mesteren inden for et område. Her er du typisk din karriere – for livstid. “Én gang skomager altid skomager”. Vi ser typisk eksperter i stillinger som læger, advokater, skolelærer, økonomer mv. Jobskifte vil her typisk gå i en retning af specialisering.

Lineær: Her ønsker du at have en opadgående karriereretning, hvor du bevæger dig op ad rangstigen med større ansvar og mere autoritet (f.eks. løn, magt, professionel status). Her gør du typisk karriere og planlægger den. Vi ser typisk lineære i lederstillinger, eller hvor ledelse indgår som en væsentlig del af jobbet. Der vil typisk ske jobskifte, når muligheden for at avancere byder sig.

Udvidende: Her ønsker du at finde et job, hvor du både kan gøre brug af dine tidligere erfaringer samtidig med, at du får lejlighed til at udvikle nye færdigheder. Man kunne kalde det generalisten med bund i et speciale. Her er det sådan, at du typisk opdager din karriere, når du skuer bagud i dine ansættelser. Vi ser typisk udvidende, der har foretaget en sidelæns bevægelse til noget beslægtet, hvor de kan bruge deres ”gamle” kompetencer og lægge nyt til. F.eks. cand. pæd, der bliver pædagogisk konsulent. Gymnasielæreren, der bliver tekstforfatter. Cand. scient’en, der vil arbejde med kommunikation. Typisk er det et jobskifte efter 5-10 år i samme job, eller når ”syvårskløen” melder sig.

Episodisk: Her ønsker du at prøve noget nyt, du ikke har prøvet før – og ikke nødvendigvis noget udviklingsorienteret. Du tilstræber et stort råderum, frihed og foranderlighed. Du kan foretrække et job, hvor der skal fixes problemer. Her er det sådan, at du typisk ikke tror eller oplever, at du har en karriere. Vi ser typisk episodikere i projektansættelser og sæsonarbejde. Vi ser her ofte et jobskifte efter 2-4 år i samme job.

Konkrete jobmuligheder

Du kan sikkert genkende dig selv i især én eller to af de ovennævnte karriereretninger. Hvis vi prøver at kombinere hver af karriereretningerne parvis, kunne det give et fingerpeg i retning af konkrete jobforslag.

Meget groft sagt kunne karrierekombinationen ekspert/lineær pege i retning af f.eks. et lederjob, teamchef eller førstelinjeleder. Ekspert/udvidende kunne pege i retning af f.eks. konsulentrollen, rådgiver, coach eller projektmedarbejder. Ekspert/episodisk kunne pege i retning af f.eks. freelancer eller vikar. Lineær/udvidende kunne pege i retning af f.eks. projektleder, proceskonsulent eller facilitator. Lineær/episodisk kunne pege i retning af f.eks. iværksætter eller selvstændig erhvervsdrivende, og udvidende/episodisk kunne eksempelvis pege i retning af forandringsagent eller ”kaospilot”.

Martin fandt ud af, at han hellere ville være skolelærer

Martin Kongshave blev færdiguddannet cand.mag i filosofi i 2017. Derefter fulgte en række tidsbegrænsede ansættelser, der ændrede hele hans syn på, hvad han vil bruge sit arbejdsliv på. 

I dag læser Martin til lærer. Hør ham fortælle hvorfor: 

Vil du være gymnasielærer, eller er du det allerede?

Arbejdsmarkedet for gymnasielærere har ændret sig meget i de senere år. Vi har samlet nogle fakta, karriereportrætter og inspiration til vejen til jobbet i eller uden for gymnasieskolen.

Læs mere her: Magistre på arbejde i gymnasieskolen.

Gustavs vej til jobbet lærte ham noget om øl, LinkedIn og modet til at skille sig ud

Gustav blev færdig som kandidat i bioteknologi i 2016. Mens det for mange af hans medstuderende var naturligt at læse videre på en ph.d., gik Gustav i gang med at udforske mulighederne for at kombinere sin tekniske baggrund med passionen for mad og vin.

Det førte ham vidt omkring – læs og bliv inspireret

Få mest muligt ud af tidsbegrænsede ansættelser

Tidsbegrænsede ansættelser er blevet et grundvilkår på det danske arbejdsmarked, og det gælder ikke mindst blandt akademikere.

Selvom det kan være frustrerende at leve med uvisheden om, hvad der venter, er de midlertidige job også en mulighed for at arbejde med flere af de ting, du brænder for – og måske teste nye brancher af.

Se vores guide til, hvordan du får mest muligt ud af tidsbegrænsede ansættelser

Til dig, der drømmer om at blive leder

Drømmer du om at gøre en forskel for og sammen med andre, så er ledelse måske noget for dig!

MA’s karriererådgiver Henrik Due Jensen har samlet en række gode råd til dig, der går med overvejelser omkring at blive leder. Bliv klogere på, hvilken type leder du helst vil være, og hvordan du lander et lederjob.

Dine store muligheder i små virksomheder

Der venter dig mange spændende jobs og opgaver i landets mindre virksomheder! 

De små virksomheder udfordres af globalisering, distruption, digitalisering osv., og det kalder på kompetencer, som du typisk har som akademiker.

Det er dog ikke altid, at jobbene bliver slået op, så hvordan griber du det an? 

Find din vej til en af de mange mindre virksomheder.

Få en god forretningsforståelse

Når du har en god forretningsforståelse, ved du, hvad der er vigtigt for den forretning, du som medarbejder er med til at understøtte.

Dét gør dig bedre i stand til at byde ind og hjælpe med at beslutte, hvilke løsninger der skal i spil.

Vi har samlet de vigtigste budskaber og redskaber, du skal bruge, for at øge din forretningsforståelse. Se mere her

Bliv skarp på fundraising

Kan du fundraise? – har du erfaringer med at indgå partnerskaber?– kan du skaffe penge til din egen løn? Rejse midler til projektet?

Dette er krav mange møder i dag, når de søger job både i det private og det offentlige! Da der ikke findes en decideret uddannelse indenfor fundraising på nogle universiteter, må du skaffe din viden andetsteds. 

Bliv klogere på fundraising her

Mere nysgerrig?
Hvis du er blevet mere nysgerrig på at undersøge, hvilke karriereveje og jobtyper, der vil passe dig bedst, er du velkommen til at booke en karrieresamtale med en karriererådgiver. Du har også mulighed for at tilmelde dig workshoppen: ”Tid til at skifte spor i din karriere?”, som afholdes løbende i MA. Her vil du få en nærmere introduktion til begreberne karriereretninger og motiver for valg af karriere. Du vil også blive styrket i at opnå større afklaring om dine egne karrieretanker og ønsker.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00