Om MA

Ledighedstal

I juli 2019 var 7,6 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 4.922 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (fuldtid, juli 2019)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fagområde Antal (aug. 2019) juni 2019 juli 2019 aug. 2019
HUMANIORA 33.693 7,6% 7,7% 8,6%
NATURVIDENSKAB 15.825 3,1% 3,1% 3,2%
SAMFUNDSVIDENSKAB 5.490 9,3% 10,2% 10,9%
ANDET 1.745 10% 10,7% 10,7%
PÆDAGOGIK 1.647 7,9% 11,1% 11,3%
IT 1.240 8,3% 8,9% 8,6%
SUNDHEDSVIDENSKAB 925 6,2% 7,5% 8,3%
BUSINESS 344 4,8% 4,5% 5,5%

 

Fag Antal (aug. 2019) juni 2019 juli 2019 aug. 2019
AKTUAR 39 4,3% 7,7% 7,7%
AMERIKANSKE STUDIER 105 13,8% 14,1% 18,7%
ANDET 1486 10,3% 10,9% 10,8%
ANDET HUM 1112 6,9% 5,3% 6,2%
ANDET NATURVIDENSKAB 184 7,2% 5,5% 6,3%
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 145 8,6% 10,2% 10,1%
ANDRE SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG 210 9% 10,5% 9,3%
ANDRE SPROG 27 12,6% 12,5% 14,1%
ASTRONOMI 140 4,2% 4,5% 2,6%
BA HUM 172 2,3% 2,4% 3,3%
BA NAT 82 1,6% 1,6% 1,5%
BA SAMF 83 10,8% 14% 11,6%
BA SUND 1 0% 0% 0%
BIO OG SCIENCE 651 5,7% 5,3% 5,8%
BIOKEMI 848 3,2% 2,7% 3%
BIOLOGI 4864 3,2% 3% 3,1%
BYPLANLÆGGER 172 10,5% 12,9% 13,7%
DANSK 4446 5,8% 6% 6,7%
DATALOGI 878 0,9% 0,7% 0,9%
DIPLOM 1 0% 0% 0%
ENGELSK 3098 5,3% 6,3% 7,5%
ERHVERSØKONOMI 161 4,1% 3,2% 4,6%
ERHVERVSPROG 183 5,5% 5,6% 6,4%
ESKIMOLOGI 23 16,9% 11,6% 11,2%
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1589 8,5% 8,2% 9,8%
ETNOLOGI 273 11,9% 10,5% 12,2%
EUROPÆISKE STUDIER 78 8,5% 8,1% 6,6%
FILMVIDENSKAB 380 7,7% 9,3% 9%
FILOSOFI 1226 12,6% 12,9% 13,9%
FJERNØST,ØSTEUROPÆISK 18 8,1% 6,9% 7,6%
FOLKEMINDEVIDENSKAB 4 0% 0% 0%
FOLKESKOLELÆRER 3 0% 0% 0%
FOLKESUNDHED 300 5,8% 9,7% 8,8%
FORHISTORISK ARKÆOLOGI 483 4,1% 5,5% 7,1%
FRANSK 731 3,2% 2,6% 3%
FYSIK 1487 1,5% 1,7% 1,7%
GEODÆSI 4 0% 0% 0%
GEOGRAFI 1043 2,9% 2,8% 3%
GEOLOGI 841 2,6% 2% 1,9%
HISTORIE 4035 7,4% 7,4% 8,5%
HUMANIORA 2654 11,2% 11,5% 12,6%
IDEHISTORIE 253 4,5% 3,2% 4,3%
IDRÆT 1356 4,4% 5,7% 6%
INGENIØR 24 4,2% 3% 4,2%
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 377 12,4% 17,4% 17,6%
IT 327 11,2% 11,1% 9,4%
IT, DESIGN OG ORGANISATION 913 7,3% 8,1% 8,3%
ITALIENSK 140 6% 6,6% 7,6%
JAPANSK 57 0% 1,5% 3,4%
KEMI 1309 2,5% 2,4% 2,6%
KINESISK 113 0,9% 2,9% 4,1%
KL.ARKÆOLOGI 139 7,3% 6,6% 6,5%
KLASSISKE FAG 261 7% 7% 6,6%
KOMMUNIKATION 1723 7,7% 7,4% 8,6%
KONSERVATOR 104 4,2% 4,1% 8,1%
KULTURSOCIOLOGI 227 21,8% 20,8% 19,5%
KUNSTHISTORIE 848 9,6% 8,4% 9,4%
LIFE SCIENCES 111 8,3% 6,4% 7,1%
LITTERATURVIDENSKAB 1091 9,3% 10,1% 11,5%
MATEMATIK 1084 1,5% 1,6% 1,5%
MEDIE OG JOURNALISTIK 987 7,9% 8,4% 8,5%
MELLEMØST SPROG OG KULTUR 140 7,2% 5,7% 6%
MIDALD. ARKÆOLOGI 176 6,6% 8% 10,8%
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 12 0% 0% 0%
MUSIK 1281 5% 5,8% 6,1%
NATURVIDENSKAB 621 7,3% 7,7% 7,9%
NYGRÆSK 8 0% 11,3% 6,7%
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 62 18,9% 19,8% 24,5%
PORTUGISISK 15 6,7% 6,7% 6,7%
PSYKOLOGI 1366 8,6% 10,1% 10,1%
PÆDAGOGIK 1685 8,1% 11,3% 11,6%
PÆD-PSYK 29 0% 5,1% 6,9%
PÆD-PÆD 31 1,1% 1,6% 1,7%
RELIGIONSOCIOLOGI 86 2,9% 0,8% 2,3%
RELIGIONSVIDENSKAB 805 10,2% 10,1% 10,8%
RUSSISK 133 4,3% 3,9% 6,9%
SAMFUNDSFAG 776 5% 5% 6,1%
SAMFUNDSVIDENSKAB 470 11,3% 12,7% 13,7%
SOCIOLOGI 1300 9,4% 10,4% 10,9%
SPANSK 562 6,1% 6,5% 6%
SPROGVIDENSKAB 1454 6,4% 6,9% 7,7%
STATISTIK 155 1,3% 2,6% 2,1%
STATSKUNDSKAB 286 8,3% 9,6% 9,5%
SUNDHEDSVIDENSKAB 624 6,4% 6,4% 8,1%
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 406 11,5% 12,8% 12,6%
TEOLOGI 188 7,9% 6% 6,2%
TYSK 834 3,3% 3,5% 4,8%
UDØVENDE KUNSTERE 4 0% 0% 0%
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 74 13% 11,5% 16,1%
ØVRIGE ÆSTETISKE FAG 1622 12,3% 10,7% 11,8%