Om MA

Ledighedstal


I august 2018 havde MA 2.626 fuldtidsledige medlemmer – svarende til 4,2 procent af alle medlemmer (tallene er eksklusive medlemmer i løntilskudsjob).

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatitisk for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (fuldtid, august 2018)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fag  Antal (aug.) juni juli aug.
Naturvidenskab i alt 17.080 2,3% 2,1% 2,4%
aktuar 39 5,3% 7,7% 5,1%
andet naturvidenskab 195 5,9% 5,7% 4,6%
astronomi 137 1,5% 2,2% 2,9%
BA nat 87 3,4% 1,1% 0,0%
bio og science 619 2,5% 0,8% 2,4%
biokemi  859 1,9% 1,6% 2,2%
biologi 4.878 2,0% 1,6% 2,2%
datalogi 894 0,4% 0,6% 0,6%
fysik 1.477 1,6% 1,1% 0,9%
geodæsi  4 0,0% 0,0% 0,0%
geografi 1.062 1,9% 1,5% 1,8%
geologi 866 1,4% 1,0% 0,9%
idræt 1.303 2,4% 2,8% 2,8%
it 348 8,2% 9,5% 10,9%
it, design og organisation 883 5,5% 6,5% 6,0%
kemi 1.334 1,1% 1,1% 1,3%
life sciences 99 5,0% 6,0% 4,0%
matematik 1.062 1,1% 0,9% 0,8%
statistik 156 1,9% 1,9% 0,6%
byplanlægger 161 9,0% 8,7% 8,7%
ingeniør 32 3,6% 0,0% 12,5%
naturvidenskab 585 4,2% 4,4% 5,5%
Humaniora i alt 32.699 4,5% 3,9% 4,7%
Klassisk humaniora    14.721 4,4% 4,0% 4,6%
dansk 4.350 3,0% 2,5% 3,1%
filosofi 1.183 6,8% 7,8% 9,0%
forhistorisk arkæologi 458 3,5% 3,3% 4,4%
historie 3.895 4,4% 3,3% 4,4%
idehistorie 255 4,8% 4,7% 4,3%
kl.arkæologi 140 3,6% 5,7% 5,7%
klassiske fag 248 5,7% 4,8% 2,4%
midald. arkæologi 163 5,8% 6,8% 4,3%
sprogvidenskab 1.368 3,7% 3,6% 4,2%
teologi 183 6,0% 4,9% 2,2%
konservator 102 1,0% 1,0% 0,0%
humaniora 2.376 6,4% 5,7% 6,3%
Kunsteriske og æstetiske 5.431 5,6% 4,4% 5,2%
filmvidenskab 340 4,7% 4,7% 4,1%
kunsthistorie 821 6,7% 4,2% 5,1%
litteraturvidenskab 1.071 6,0% 4,8% 5,7%
musik 1.244 3,1% 2,0% 2,8%
teatervidenskab/dramaturgi 386 4,4% 5,2% 4,9%
øvrige æstetiske fag 1.569 7,1% 6,0% 7,3%
Medie og kommunikation 2.628 4,9% 4,0% 4,8%
kommunikation 1.670 4,5% 3,5% 4,0%
medie og journalistik 958 5,4% 4,9% 6,4%
Områdestudier og øvrige 2.375 5,2% 4,0% 5,4%
Amerikanske studier 97 11,0% 8,2% 12,4%
Andet hum 1.158 5,6% 4,3% 5,4%
BA hum 180 1,6% 1,1% 2,2%
europæiske studier 81 6,6% 6,2% 8,6%
folkemindevidenskab 5 0,0% 0,0% 0,0%
religionsociologi 93 2,2% 2,2% 3,2%
religionsvidenskab 761 4,9% 3,8% 5,3%
Pædagogik 1.617 5,3% 5,5% 7,1%
pædagogik 1.554 5,4% 5,7% 7,3%
pæd-psyk 30 6,7% 0,0% 0,0%
pæd-pæd 33 0,0% 0,0% 0,0%
Sprog 5.927 3,2% 2,5% 3,6%
andre sprog 30 9,7% 0,0% 3,3%
engelsk 3.000 3,5% 3,0% 4,6%
eskimologi 20 10,0% 0,0% 5,0%
fjernøst,østeuropæisk 19 0,0% 0,0% 0,0%
fransk 738 2,4% 1,5% 2,0%
italiensk 144 3,4% 0,7% 2,1%
japansk 58 1,8% 3,5% 1,7%
kinesisk 115 2,6% 0,9% 2,6%
mellemøst sprog og kultur 150 6,0% 4,0% 4,0%
nygræsk 9 0,0% 0,0% 11,1%
nærorientalsk sprog og kultur 56 7,3% 7,1% 5,4%
portugisisk 16 5,9% 0,0% 6,3%
russisk 135 5,1% 3,0% 3,7%
spansk 541 3,0% 2,6% 3,3%
tysk 828 1,4% 1,6% 1,4%
østeuropæiske sprog og kultur 68 4,4% 7,4% 7,4%
Samfundsvidenskab i alt 6.861 5,8% 5,8% 6,3%
andre samf.videnskabelige fag 197 8,6% 6,2% 8,1%
BA samf 103 9,9% 8,0% 10,7%
erhvervsøkonomi 159 5,8% 3,2% 6,3%
erhvervsprog 203 6,4% 9,4% 10,8%
etnografi/antropologi 1.528 4,9% 4,3% 5,4%
etnologi 257 7,5% 5,8% 5,8%
int. udviklingsstudier 323 9,9% 9,9% 10,5%
kultursociologi 195 10,6% 10,3% 10,8%
psykologi 1.281 5,0% 5,8% 5,3%
samfundsfag 760 3,3% 2,6% 2,5%
sociologi 1.165 5,6% 6,7% 7,0%
statskundskab 253 7,1% 6,7% 8,7%
samfundsvidenskab 437 7,8% 7,4% 6,9%
Sundhedsvidenskab i alt  852 5,0% 6,2% 5,9%
BA sund 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkesundhed 267 6,2% 6,7% 6,0%
sundhedsvidenskab 584 4,4% 6,0% 5,8%
Andre 5.149 3,5% 2,9% 3,7%
Andet   4.988 3,4% 2,8% 3,5%
andre akademiske udd. 138 6,0% 6,6% 12,3%
diplom 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkeskolelærer 3 0,0% 0,0% 0,0%
MPA/MBA og andre masteruddannelser 14 0,0% 0,0% 0,0%
udøvende kunstere 5 20,0% 0,0% 0,0%
Hovedtotal 62.641 4,0% 3,6% 4,2%
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej