Om MA

Ledighedstal

 

I februar 2017 havde MA 3510 fuldtidsledige medlemmer – svarende til 5,8 procent af alle medlemmer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatitisk for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (november 2016)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer. Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fag  Antal (november) september oktober november
Naturvidenskab i alt 16.788 3,3% 3,2% 3,6%
aktuar 22 9,5% 9,5% 9,1%
andet naturvidenskab 315 9,9% 11,7% 13,3%
astronomi 125 4,0% 3,2% 1,6%
BA nat 188 3,7% 4,2% 3,7%
bio og science 582 6,9% 7,6% 6,9%
biokemi  883 3,0% 3,0% 3,6%
biologi 5.267 2,8% 2,6% 3,4%
datalogi 953 1,5% 0,7% 1,3%
fysik 1.553 2,6% 2,6% 2,4%
geodæsi  4 0,0% 0,0% 0,0%
geografi 1.135 2,4% 1,8% 2,9%
geologi 911 2,5% 2,4% 2,7%
idræt 1.227 5,1% 5,1% 4,9%
it 228 11,8% 8,3% 9,6%
it, design og organisation 676 8,7% 9,9% 10,7%
kemi 1.388 1,6% 1,4% 1,7%
life sciences 72 9,6% 10,8% 6,9%
matematik 1.098 1,0% 0,8% 1,2%
statistik 161 0,6% 0,0% 0,0%
Humaniora i alt 30.680 6,1% 6,2% 6,6%
Klassisk humaniora    12.527 5,4% 5,4% 5,8%
dansk 4.531 3,5% 3,7% 4,1%
filosofi 1.079 9,9% 9,5% 9,8%
forhistorisk arkæologi 452 4,9% 5,3% 5,3%
historie 3.902 6,0% 5,5% 6,0%
idehistorie 249 4,8% 5,2% 4,8%
kl.arkæologi 128 10,2% 9,4% 9,4%
klassiske fag 261 4,2% 3,5% 4,6%
kristendomskundskab 438 3,4% 3,2% 2,7%
midald. arkæologi 145 6,3% 8,3% 8,3%
religionshistorie 277 15,8% 17,6% 17,0%
sprogvidenskab 870 5,6% 5,9% 6,8%
teologi 195 3,6% 4,1% 5,6%
Kunsteriske og æstetiske 5.210 6,7% 6,6% 7,3%
filmvidenskab 349 4,3% 5,4% 6,6%
kunsthistorie 792 5,8% 5,7% 7,1%
litteraturvidenskab 1.022 8,2% 8,9% 9,0%
musik 1.281 4,1% 3,1% 3,4%
teatervidenskab/dramaturgi 372 5,4% 3,5% 3,5%
øvrige æstetiske fag 1.394 9,7% 9,9% 10,8%
Medie og kommunikation 2.432 8,0% 8,1% 8,3%
kommunikation 1.570 7,1% 7,2% 7,3%
medie og journalistik 862 9,7% 9,8% 10,0%
Områdestudier og øvrige 3.387 10,4% 11,1% 11,7%
Amerikanske studier 81 15,0% 17,3% 16,0%
Andet hum 2.587 11,6% 12,5% 13,1%
BA hum 589 5,7% 5,6% 5,8%
europæiske studier 23 19,0% 23,8% 26,1%
folkemindevidenskab 6 0,0% 0,0% 0,0%
religionsociologi 101 2,0% 2,0% 3,0%
Pædagogik 1.104 7,8% 8,6% 8,9%
pædagogik 1.030 8,1% 8,9% 9,0%
pæd-psyk 31 6,5% 3,2% 6,5%
pæd-pæd 43 2,3% 7,0% 7,0%
Sprog 6.020 3,6% 3,6% 3,7%
andre sprog 28 14,3% 7,1% 7,1%
engelsk 2.944 3,8% 4,2% 4,3%
eskimologi 19 0,0% 0,0% 0,0%
fjernøst,østeuropæisk 23 0,0% 0,0% 4,3%
fransk 817 2,7% 2,3% 2,6%
italiensk 147 4,8% 4,1% 3,4%
japansk 64 1,6% 1,6% 4,7%
kinesisk 115 5,3% 5,2% 5,2%
mellemøst sprog og kultur 144 6,2% 9,0% 9,0%
nygræsk 9 0,0% 0,0% 0,0%
nærorientalsk sprog og kultur 56 7,1% 9,1% 3,6%
portugisisk 17 0,0% 0,0% 0,0%
russisk 146 5,3% 4,7% 6,2%
spansk 541 4,1% 3,0% 3,3%
tysk 885 2,0% 1,8% 1,7%
østeuropæiske sprog og kultur 65 6,2% 7,6% 3,1%
Samfundsvidenskab i alt 5.812 8,8% 8,9% 9,6%
andre samf.videnskabelige fag 490 8,5% 7,8% 9,4%
BA samf 152 11,6% 13,4% 14,5%
erhversøkonomi 204 18,7% 15,3% 17,6%
erhvervsprog 161 3,0% 3,1% 3,7%
etnografi/antropologi 1.349 6,1% 7,4% 7,3%
etnologi 239 10,5% 9,2% 9,6%
int. udviklingsstudier 224 12,3% 12,8% 13,8%
kultursociologi 46 4,3% 4,3% 4,3%
psykologi 1.176 9,8% 10,1% 11,3%
samfundsfag 1.024 6,2% 6,1% 7,0%
sociologi 716 12,6% 12,1% 11,7%
statskundskab 31 12,9% 9,7% 9,7%
Sundhedsvidenskab i alt  672 9,9% 8,1% 8,2%
BA sund 22 4,5% 9,1% 9,1%
folkesundhed 183 13,7% 10,9% 12,0%
sundhedsvidenskab 467 8,7% 7,0% 6,6%
Andre 7.572 5,9% 5,8% 6,3%
Andet   7.185 5,6% 5,4% 5,9%
andre akademiske udd. 370 16,9% 18,7% 17,6%
diplom 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkeskolelærer 2 0,0% 0,0% 0,0%
MPA/MBA og andre masteruddannelser 14 0,0% 0,0% 0,0%
Hovedtotal 61.524 5,6% 5,6% 6,0%
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej