Om MA

Ledighedstal

I juni 2019 var 5,58 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige).

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatitisk for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (fuldtid, august 2018)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fag  Antal (aug.) juni juli aug.
Naturvidenskab i alt 17.080 2,3% 2,1% 2,4%
aktuar 39 5,3% 7,7% 5,1%
andet naturvidenskab 195 5,9% 5,7% 4,6%
astronomi 137 1,5% 2,2% 2,9%
BA nat 87 3,4% 1,1% 0,0%
bio og science 619 2,5% 0,8% 2,4%
biokemi  859 1,9% 1,6% 2,2%
biologi 4.878 2,0% 1,6% 2,2%
datalogi 894 0,4% 0,6% 0,6%
fysik 1.477 1,6% 1,1% 0,9%
geodæsi  4 0,0% 0,0% 0,0%
geografi 1.062 1,9% 1,5% 1,8%
geologi 866 1,4% 1,0% 0,9%
idræt 1.303 2,4% 2,8% 2,8%
it 348 8,2% 9,5% 10,9%
it, design og organisation 883 5,5% 6,5% 6,0%
kemi 1.334 1,1% 1,1% 1,3%
life sciences 99 5,0% 6,0% 4,0%
matematik 1.062 1,1% 0,9% 0,8%
statistik 156 1,9% 1,9% 0,6%
byplanlægger 161 9,0% 8,7% 8,7%
ingeniør 32 3,6% 0,0% 12,5%
naturvidenskab 585 4,2% 4,4% 5,5%
Humaniora i alt 32.699 4,5% 3,9% 4,7%
Klassisk humaniora    14.721 4,4% 4,0% 4,6%
dansk 4.350 3,0% 2,5% 3,1%
filosofi 1.183 6,8% 7,8% 9,0%
forhistorisk arkæologi 458 3,5% 3,3% 4,4%
historie 3.895 4,4% 3,3% 4,4%
idehistorie 255 4,8% 4,7% 4,3%
kl.arkæologi 140 3,6% 5,7% 5,7%
klassiske fag 248 5,7% 4,8% 2,4%
midald. arkæologi 163 5,8% 6,8% 4,3%
sprogvidenskab 1.368 3,7% 3,6% 4,2%
teologi 183 6,0% 4,9% 2,2%
konservator 102 1,0% 1,0% 0,0%
humaniora 2.376 6,4% 5,7% 6,3%
Kunsteriske og æstetiske 5.431 5,6% 4,4% 5,2%
filmvidenskab 340 4,7% 4,7% 4,1%
kunsthistorie 821 6,7% 4,2% 5,1%
litteraturvidenskab 1.071 6,0% 4,8% 5,7%
musik 1.244 3,1% 2,0% 2,8%
teatervidenskab/dramaturgi 386 4,4% 5,2% 4,9%
øvrige æstetiske fag 1.569 7,1% 6,0% 7,3%
Medie og kommunikation 2.628 4,9% 4,0% 4,8%
kommunikation 1.670 4,5% 3,5% 4,0%
medie og journalistik 958 5,4% 4,9% 6,4%
Områdestudier og øvrige 2.375 5,2% 4,0% 5,4%
Amerikanske studier 97 11,0% 8,2% 12,4%
Andet hum 1.158 5,6% 4,3% 5,4%
BA hum 180 1,6% 1,1% 2,2%
europæiske studier 81 6,6% 6,2% 8,6%
folkemindevidenskab 5 0,0% 0,0% 0,0%
religionsociologi 93 2,2% 2,2% 3,2%
religionsvidenskab 761 4,9% 3,8% 5,3%
Pædagogik 1.617 5,3% 5,5% 7,1%
pædagogik 1.554 5,4% 5,7% 7,3%
pæd-psyk 30 6,7% 0,0% 0,0%
pæd-pæd 33 0,0% 0,0% 0,0%
Sprog 5.927 3,2% 2,5% 3,6%
andre sprog 30 9,7% 0,0% 3,3%
engelsk 3.000 3,5% 3,0% 4,6%
eskimologi 20 10,0% 0,0% 5,0%
fjernøst,østeuropæisk 19 0,0% 0,0% 0,0%
fransk 738 2,4% 1,5% 2,0%
italiensk 144 3,4% 0,7% 2,1%
japansk 58 1,8% 3,5% 1,7%
kinesisk 115 2,6% 0,9% 2,6%
mellemøst sprog og kultur 150 6,0% 4,0% 4,0%
nygræsk 9 0,0% 0,0% 11,1%
nærorientalsk sprog og kultur 56 7,3% 7,1% 5,4%
portugisisk 16 5,9% 0,0% 6,3%
russisk 135 5,1% 3,0% 3,7%
spansk 541 3,0% 2,6% 3,3%
tysk 828 1,4% 1,6% 1,4%
østeuropæiske sprog og kultur 68 4,4% 7,4% 7,4%
Samfundsvidenskab i alt 6.861 5,8% 5,8% 6,3%
andre samf.videnskabelige fag 197 8,6% 6,2% 8,1%
BA samf 103 9,9% 8,0% 10,7%
erhvervsøkonomi 159 5,8% 3,2% 6,3%
erhvervsprog 203 6,4% 9,4% 10,8%
etnografi/antropologi 1.528 4,9% 4,3% 5,4%
etnologi 257 7,5% 5,8% 5,8%
int. udviklingsstudier 323 9,9% 9,9% 10,5%
kultursociologi 195 10,6% 10,3% 10,8%
psykologi 1.281 5,0% 5,8% 5,3%
samfundsfag 760 3,3% 2,6% 2,5%
sociologi 1.165 5,6% 6,7% 7,0%
statskundskab 253 7,1% 6,7% 8,7%
samfundsvidenskab 437 7,8% 7,4% 6,9%
Sundhedsvidenskab i alt  852 5,0% 6,2% 5,9%
BA sund 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkesundhed 267 6,2% 6,7% 6,0%
sundhedsvidenskab 584 4,4% 6,0% 5,8%
Andre 5.149 3,5% 2,9% 3,7%
Andet   4.988 3,4% 2,8% 3,5%
andre akademiske udd. 138 6,0% 6,6% 12,3%
diplom 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkeskolelærer 3 0,0% 0,0% 0,0%
MPA/MBA og andre masteruddannelser 14 0,0% 0,0% 0,0%
udøvende kunstere 5 20,0% 0,0% 0,0%
Hovedtotal 62.641 4,0% 3,6% 4,2%