MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

Om MA

Ledighedstal

I januar 2021 var 8,70 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 5.783 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige, januar 2021)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter.

Fagområde Antal medl. (jan. 2021) Pct. november 2020 Pct. december 2020 Pct. Januar 2021
ANDET 2345 10,9 10,0 10,9
BUSINESS 189 8,3 8,2 6,6
HUMANIORA 33274 9,7 9,4 10,1
IT 951 10,5 10,5 10,6
NATURVIDENSKAB 15589 3,5 3,4 3,5
PÆDAGOGIK 1835 11,0 10,8 11,1
SAMFUNDSVIDENSKAB 5852 11,3 10,9 11,2
SUNDHEDSVIDENSKAB 954 7,4 6,9 6,7
UKENDT 5478 10,4 9,7 10,3

 

Fag Antal medl. (jan. 2021) Pct. november 2020 Pct. december 2020 Pct. januar 2021
AKTUAR 42 3,9 5,7 7,4
AMERIKANSKE STUDIER 114 16,7 13,7 15,5
ANDET 2187 10,8 10 10,8
ANDET HUM 163 13,3 12,3 14,4
ANDET NATURVIDENSKAB 29 13,7 13,5 15,9
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 146 13 10,9 12,9
ANDRE SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG 148 13,8 12,3 13,9
ANDRE SPROG 27 14,9 15,4 17,2
ASTRONOMI 138 5,6 5,1 4,3
BA HUM 348 3,7 3,3 3,9
BA NAT 5 0 0 0
BA SAMF 152 5,5 6,5 6,9
BIO OG SCIENCE 639 5,7 5,4 5
BIOKEMI 808 3 2,8 2,5
BIOLOGI 4718 3,3 3,2 3,5
BYPLANLÆGGER 142 13,5 13,7 16,2
DANSK 4419 7,7 7,5 8
DATALOGI 1024 1,3 1,6 1,2
ENGELSK 3151 8,5 8,2 8,5
ERHVERVSSPROG 16 0 0 0
ERHVERVSØKONOMI 173 9 9 7,2
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1658 10,7 10,9 11,2
ETNOLOGI 300 16,9 14,9 18,3
EUROPÆISKE STUDIER 31 17,7 18,6 24,9
FILMVIDENSKAB 441 11,3 11,6 12,7
FILOSOFI 1251 14,6 13,5 14,9
FJERNØST,ØSTEUROPÆISK 16 0 1,7 2,7
FOLKEMINDEVIDENSKAB 3 0 0 0
FOLKESUNDHED 354 8,1 8,1 8,6
FORHISTORISK ARKÆOLOGI 486 8,6 9,3 12
FRANSK 695 3,9 3,9 4,7
FYSIK 1442 1,6 1,4 1,5
GEODÆSI 3 0 0 0
GEOGRAFI 1035 4,1 4,3 4,4
GEOLOGI 815 1,8 1,8 2,1
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 21 0 0 0
HISTORIE 4077 9,2 8,6 9,5
HUMANIORA 3071 14 14,3 15,2
IDEHISTORIE 262 9,7 9,7 11,3
IDRÆT 1402 5,7 6 6,3
INGENIØR 5 0 0 0
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 401 13,5 12,4 13,5
IT 174 7,4 6,8 6,7
IT, DESIGN OG ORGANISATION 777 11,2 11,3 11,5
ITALIENSK 143 5,7 6,6 8,1
JAPANSK 47 10 9,8 8,4
KEMI 1288 2,5 2,3 2,6
KINESISK 112 10,6 12 12,8
KL.ARKÆOLOGI 153 9,8 10,2 14
KLASSISKE FAG 275 5,4 4,9 4,6
KOMMUNIKATION 1772 9,8 9,2 8,4
KONSERVATOR 102 2,8 2,6 5,4
KULTURSOCIOLOGI 204 19,3 19,6 19
KUNSTHISTORIE 860 11,7 11,5 13,4
LIFE SCIENCES 110 9 8,8 5,9
LITTERATURVIDENSKAB 1149 11,8 12 13,3
MATEMATIK 1076 2,3 2 1,6
MEDIE OG JOURNALISTIK 1031 10,4 9,6 10,4
MELLEMØST SPROG OG KULTUR 132 5,4 5,5 6,1
MIDALD. ARKÆOLOGI 170 6 6,7 9,1
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 12 8,3 8,3 8,3
MUSIK 1298 7,4 7,7 7,5
NATURVIDENSKAB 756 9,7 8,8 8,8
NYGRÆSK 7 10,3 0 0
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 59 12,2 11,5 14
PORTUGISISK 13 0 0 0
PSYKOLOGI 1491 9 8,7 8,8
PÆDAGOGIK 1835 11 10,8 11,1
RELIGIONSOCIOLOGI 82 4,1 3 4,5
RELIGIONSVIDENSKAB 454 14,3 13,1 14,8
RUSSISK 119 5,3 4,4 4,7
SAMFUNDSFAG 773 5,9 5,8 5,4
SAMFUNDSVIDENSKAB 498 17,4 15,4 15,1
SOCIOLOGI 1598 11,7 11,1 11,3
SPANSK 552 7,2 6,6 6,4
SPROGVIDENSKAB 1342 8,1 8,1 8,8
STATISTIK 152 1,2 1,3 1,6
STATSKUNDSKAB 278 8,3 7,5 8,9
SUNDHEDSVIDENSKAB 600 6,9 6,2 5,7
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 427 12,1 12,4 13,6
TEOLOGI 153 4,9 5,1 6,7
TYSK 826 4,8 4,5 5
UKENDT 5478 10,4 9,7 10,3
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 75 12,4 10,2 10,4
ØVRIGE ÆSTETISKE FAG 1656 13,1 12,6 13,4