Om MA

Ledighedstal


I juni 2018 havde MA 2.435 fuldtidsledige medlemmer – svarende til 4,0 procent af alle medlemmer (tallene er eksklusive medlemmer i løntilskudsjob).

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatitisk for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (fuldtid, februar 2018)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer. Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fag  Antal (feb.) dec. jan. feb.
Naturvidenskab i alt 17.045 2,6% 2,6% 2,9%
aktuar 36 2,9% 8,3% 2,8%
andet naturvidenskab 182 7,3% 6,2% 8,8%
astronomi 129 1,5% 1,6% 1,6%
BA nat 143 1,4% 1,4% 3,5%
bio og science 612 3,4% 3,8% 4,9%
biokemi  864 2,4% 2,3% 2,4%
biologi 4.956 2,1% 2,2% 2,6%
datalogi 896 0,6% 0,4% 0,4%
fysik 1.506 1,3% 1,4% 1,5%
geodæsi  4 0,0% 0,0% 0,0%
geografi 1.074 1,5% 1,2% 1,2%
geologi 875 1,6% 1,4% 1,8%
idræt 1.264 3,1% 2,9% 2,9%
it 317 12,9% 11,0% 10,7%
it, design og organisation 858 6,2% 7,4% 7,0%
kemi 1.346 1,6% 1,8% 1,8%
life sciences 98 10,5% 7,2% 10,2%
matematik 1.075 1,3% 1,0% 1,0%
statistik 156 1,3% 1,9% 1,3%
byplanlægger 141 9,8% 9,3% 11,3%
ingeniør 31 20,7% 13,8% 12,9%
naturvidenskab 482 4,7% 6,1% 6,0%
Humaniora i alt 32.364 5,2% 5,2% 5,1%
Klassisk humaniora    14.539 4,8% 5,0% 5,0%
dansk 4.462 3,1% 2,8% 2,9%
filosofi 1.153 9,3% 9,4% 8,7%
forhistorisk arkæologi 450 4,7% 4,0% 3,6%
historie 3.875 5,0% 5,4% 5,2%
idehistorie 256 6,3% 4,3% 5,1%
kl.arkæologi 137 5,8% 5,8% 5,1%
klassiske fag 251 4,0% 3,6% 5,2%
midald. arkæologi 156 5,8% 10,3% 9,6%
sprogvidenskab 1.305 4,8% 4,4% 4,7%
teologi 184 4,9% 5,5% 4,3%
konservator 98 4,1% 2,0% 3,1%
humaniora 2.212 5,2% 6,9% 7,2%
Kunsteriske og æstetiske 5.367 6,2% 6,0% 6,2%
filmvidenskab 336 4,4% 3,6% 4,2%
kunsthistorie 814 5,8% 5,4% 5,9%
litteraturvidenskab 1.055 7,1% 6,4% 6,1%
musik 1.249 2,6% 2,7% 3,3%
teatervidenskab/dramaturgi 381 6,9% 6,1% 6,6%
øvrige æstetiske fag 1.532 9,0% 9,2% 9,2%
Medie og kommunikation 2.589 6,1% 5,7% 5,4%
kommunikation 1.645 5,3% 5,0% 4,6%
medie og journalistik 944 7,4% 7,0% 7,0%
Områdestudier og øvrige 2.428 6,5% 6,1% 6,1%
Amerikanske studier 92 13,2% 12,0% 12,0%
Andet hum 1.158 6,4% 7,0% 7,3%
BA hum 251 8,6% 2,8% 2,0%
europæiske studier 77 9,1% 7,7% 7,8%
folkemindevidenskab 5 0,0% 0,0% 0,0%
religionsociologi 94 2,1% 2,1% 2,1%
religionsvidenskab 751 5,4% 5,5% 5,5%
Pædagogik 1.520 8,3% 7,2% 7,4%
pædagogik 1.455 8,5% 7,4% 7,6%
pæd-psyk 30 6,7% 6,7% 6,7%
pæd-pæd 35 2,7% 0,0% 0,0%
Sprog 5.921 3,7% 3,6% 3,4%
andre sprog 30 13,3% 10,0% 6,7%
engelsk 2.962 4,1% 4,0% 4,0%
eskimologi 19 10,5% 10,5% 10,5%
fjernøst,østeuropæisk 19 0,0% 5,3% 0,0%
fransk 749 2,2% 2,3% 2,4%
italiensk 146 4,8% 4,8% 2,7%
japansk 58 5,2% 1,7% 3,4%
kinesisk 116 5,2% 4,3% 3,4%
mellemøst sprog og kultur 149 6,1% 8,2% 7,4%
nygræsk 9 0,0% 11,1% 0,0%
nærorientalsk sprog og kultur 57 10,3% 10,5% 5,3%
portugisisk 18 5,6% 11,1% 11,1%
russisk 139 4,2% 6,3% 5,0%
spansk 544 3,9% 3,1% 3,3%
tysk 838 1,5% 1,2% 1,2%
østeuropæiske sprog og kultur 68 3.0% 4,4% 1,5%
Samfundsvidenskab i alt 6.565 7,3% 7,2% 7,2%
andre samf.videnskabelige fag 185 11,5% 11,5% 11,9%
BA samf 93 7,6% 10,8% 10,8%
erhversøkonomi 161 6,2% 6,9% 6,2%
erhvervsprog 185 3,3% 5,5% 7,6%
etnografi/antropologi 1.496 7,4% 7,0% 7,4%
etnologi 253 8,3% 9,5% 9,1%
int. udviklingsstudier 293 10,8% 10,0% 11,9%
kultursociologi 178 12,4% 14,7% 11,2%
psykologi 1.226 7,3% 6,5% 5,1%
samfundsfag 758 3,8% 3,0% 2,8%
sociologi 1.115 7,0% 6,8% 7,1%
statskundskab 244 7,8% 9,8% 9,8%
samfundsvidenskab 378 9,8% 10,1% 11,1%
Sundhedsvidenskab i alt  819 6,6% 5,9% 7,1%
BA sund 1 50,0% 0,0% 0,0%
folkesundhed 259 7,8% 7,4% 7,3%
sundhedsvidenskab 559 5,9% 5,2% 7,0%
Andre 5.156 4,2% 3,6% 3,8%
Andet   4.999 4,1% 3,6% 3,8%
andre akademiske udd. 133 9,1% 4,5% 4,5%
diplom 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkeskolelærer 4 0,0% 0,0% 0,0%
MPA/MBA og andre masteruddannelser 13 0,0% 0,0% 0,0%
udøvende kunstere 6 0,0% 0,0% 16,7%
Hovedtotal 61.949 4,7% 4,6% 4,6%
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej