Om MA

Ledighedstal

I juni 2017 havde MA 3110 fuldtidsledige medlemmer – svarende til 5,1 procent af alle medlemmer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatitisk for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag (juni 2017)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer. Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fag  Antal (juni) april maj juni
Naturvidenskab i alt 16.899 2,9% 3,0% 3,0%
aktuar 34 5,7% 8,8% 8,8%
andet naturvidenskab 161 22,8% 4,9% 5,6%
astronomi 128 2,3% 2,3% 3,1%
BA nat 258 2,7% 3,1% 3,9%
bio og science 590 4,7% 5,2% 6,3%
biokemi  882 3,1% 3,3% 2,4%
biologi 5.066 2,5% 2,7% 2,7%
datalogi 921 0,9% 0,8% 0,5%
fysik 1.526 1,7% 1,6% 1,9%
geodæsi  4 0,0% 0,0% 0,0%
geografi 1.094 1,8% 2,5% 2,0%
geologi 887 2,2% 2,2% 2,9%
idræt 1.226 4,6% 4,2% 3,6%
it 277 6,8% 7,2% 8,3%
it, design og organisation 800 7,7% 7,0% 7,8%
kemi 1.354 1,4% 1,7% 1,6%
life sciences 88 9,0% 10,2% 11,4%
matematik 1.079 0,6% 0,8% 0,6%
statistik 159 0,0% 0,0% 0,0%
byplanlægger 124 14,9% 13,2% 9,7%
ingeniør 19 14,3% 15,8% 5,6%
naturvidenskab 222 9,3% 9,0%
Humaniora i alt 30.987 5,8% 5,8% 5,8%
Klassisk humaniora    13.109 4,4% 6,0% 5,9%
dansk 4.354 2,8% 3,0% 3,1%
filosofi 1.109 7,7% 8,5% 7,8%
forhistorisk arkæologi 447 5,8% 6,3% 5,6%
historie 3.878 6,1% 5,9% 5,8%
idehistorie 246 4,9% 5,3% 7,7%
kl.arkæologi 133 5,4% 9,1% 8,3%
klassiske fag 248 4,0% 4,9% 4,4%
midald. arkæologi 148 8,1% 8,8% 8,1%
sprogvidenskab 1186 4,5% 4,5% 4,6%
teologi 189 6,3% 4,7% 6,9%
konservator 92 5,4% 6,5% 3,3
humaniora 1079 18,2% 16,8%
Kunsteriske og æstetiske 5.274 6,7% 6,5% 6,7%
filmvidenskab 341 7,0% 5,3% 5,3%
kunsthistorie 799 6,3% 5,4% 5,8%
litteraturvidenskab 1.039 8,0% 7,1% 8,1%
musik 1.264 3,0% 3,6% 3,1%
teatervidenskab/dramaturgi 368 4,3% 6,5% 7,6%
øvrige æstetiske fag 1.463 9,8% 9,6% 9,4%
Medie og kommunikation 2.506 6,3% 5,8% 6,3%
kommunikation 1.607 5,8% 4,9% 5,5%
medie og journalistik 899 7,1% 7,4% 7,7%
Områdestudier og øvrige 2.779 13,8% 6,4% 6,6%
Amerikanske studier 84 12,0% 9,5% 13,1%
Andet hum 1.128 24,9% 6,7% 6,5%
BA hum 645 3,5% 3,2% 2,6%
europæiske studier 75 12,2% 14,5% 14,7%
folkemindevidenskab 5 0,0% 0,0% 0,0%
religionsociologi 97 1,0% 2,1% 4,1%
religionsvidenskab 745 8,2% 8,1% 9,0%
Pædagogik 1.409 8,1% 8,2% 7,8%
pædagogik 1.340 8,3% 8,4% 8,0%
pæd-psyk 30 10,0% 6,7% 6,7%
pæd-pæd 39 0,0% 2,6% 2,6%
Sprog 5.910 3,3% 3,6% 3,7%
andre sprog 30 3,4% 6,7% 10,0%
engelsk 2.920 3,5% 3,6% 3,9%
eskimologi 18 0,0% 5,6% 5,6%
fjernøst,østeuropæisk 21 9,5% 9,5% 4,8%
fransk 767 2,3% 2,5% 2,7%
italiensk 145 2,8% 4,8% 4,1%
japansk 60 11,7% 8,3% 6,7%
kinesisk 114 7,1% 7,1% 6,1%
mellemøst sprog og kultur 153 6,0% 5,9% 7,2%
nygræsk 9 0,0% 0,0% 0,0%
nærorientalsk sprog og kultur 60 10,2% 10,2% 6,7%
portugisisk 18 5,6% 5,6% 5,6%
russisk 140 4,3% 5,0% 7,1%
spansk 536 2,4% 2,8% 3,4%
tysk 854 2,0% 2,6% 2,1%
østeuropæiske sprog og kultur 65 4,8% 3,2% 4,6%
Samfundsvidenskab i alt 6.211 8,6% 8,5% 8,2%
andre samf.videnskabelige fag 168 12,7% 12,0% 9,5%
BA samf 116 12,6% 9,7% 11,2%
erhversøkonomi 156 7,7% 8,4% 6,4%
erhvervsprog 163 4,3% 4,9% 4,3%
etnografi/antropologi 1.459 8,3% 7,9% 9,1%
etnologi 241 7,0% 8,8% 8,3%
int. udviklingsstudier 247 15,9% 14,2% 11,3%
kultursociologi 151 17,2% 13,4% 13,2%
psykologi 1.158 7,5% 8,2% 7,6%
samfundsfag 758 9,7% 4,0% 3,2%
sociologi 1.036 9,3% 8,7% 9,4%
statskundskab 215 7,9% 7,9% 7,9%
samfundsvidenskab 343 15,4% 10,5%
Sundhedsvidenskab i alt  759 7,6% 7,1% 6,7%
BA sund 15 0,0% 0,0% 0,0%
folkesundhed 239 9,2% 9,5% 10,0%
sundhedsvidenskab 505 7,0% 6,1% 5,3%
Andre 5.839 4,1% 4,1% 4,3%
Andet   5.697 4,0% 4,2% 4,2%
andre akademiske udd. 117 7,7% 4,3% 6,0%
diplom 1 0,0% 0,0% 0,0%
folkeskolelærer 4 0,0% 0,0% 0,0%
MPA/MBA og andre masteruddannelser 14 0,0% 0,0% 0,0%
udøvende kunstere 6 0,0% 0,0% 0,0%
Hovedtotal 60.695 5,1% 5,1% 5,1%
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej