Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Om MA

Ledighedstal

I juli 2020 var 8,4 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 5.583 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fag og fagområde (omregnet til fuldtidsledige, juli 2020)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed godt få høje ledighedsprocenter.

Fagområde Antal medl. (Juli 2020) Pct. maj 2020 Pct. juni 2020 Pct. juli 2020
ANDET 2316 10,2 10,2 10,8
BUSINESS 194 7,4 6,7 8,4
HUMANIORA 33328 10,3 10,1 10,2
IT 942 10,6 10,8 12,6
NATURVIDENSKAB 15769 4,0 4,0 3,9
PÆDAGOGIK 1820 11,2 10,4 11,4
SAMFUNDSVIDENSKAB 5808 11,8 11,6 12,3
SUNDHEDSVIDENSKAB 930 9,6 9,5 11,9
UKENDT 5234 10,0 10,0 11,7
Fag Antal medl. (juli 2020) Pct. maj 2020 Pct. juni 2020 Pct. juli 2020
AKTUAR 44 2,6 0 0
AMERIKANSKE STUDIER 112 19,4 20,2 18,9
ANDET 2163 10,2 10,2 10,9
ANDET HUM 159 15,2 12,7 14,8
ANDET NATURVIDENSKAB 33 12,6 9,4 11,2
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 141 10,3 10 10,1
ANDRE SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG 150 14,7 12,9 15,7
ANDRE SPROG 25 15,4 16 14,1
ASTRONOMI 138 6,1 5,7 6,3
BA HUM 353 3,8 3,7 3,1
BA NAT 5 0 0 0
BA SAMF 155 4,9 5,1 4,2
BIO OG SCIENCE 646 6,9 6,1 5,4
BIOKEMI 830 3,6 3,5 3
BIOLOGI 4770 3,6 3,5 3,3
BYPLANLÆGGER 140 12,5 12,8 15,5
DANSK 4431 7,9 7,9 7,9
DATALOGI 1043 1,2 1,3 1,2
ENGELSK 3170 8,4 8,7 9,4
ERHVERVSSPROG 16 0 0 0
ERHVERVSØKONOMI 178 8,1 7,3 9,1
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1646 11 10,9 11,2
ETNOLOGI 299 19,6 18,3 16
EUROPÆISKE STUDIER 28 15,4 17 10,8
FILMVIDENSKAB 421 13,3 12 12,4
FILOSOFI 1244 15,4 15,2 14,3
FJERNØST,ØSTEUROPÆISK 17 0 4,8 4,8
FOLKEMINDEVIDENSKAB 4 0 0 0
FOLKESUNDHED 342 12,9 12,7 14,7
FORHISTORISK ARKÆOLOGI 488 5,9 5,5 5
FRANSK 714 4,4 4,4 4,8
FYSIK 1457 2 2,1 2,4
GEODÆSI 4 0 0 0
GEOGRAFI 1038 4,6 4,6 3,9
GEOLOGI 832 3,6 3,8 3,3
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 22 0 0 0
HISTORIE 4054 8,9 8,7 9,1
HUMANIORA 3165 16,4 15,3 15
IDEHISTORIE 254 9 8,7 7,6
IDRÆT 1395 6,7 6,7 8,1
INGENIØR 5 0 20 20
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 400 17,2 16,6 16,4
IT 175 4,2 4,7 4,6
IT, DESIGN OG ORGANISATION 767 12,1 12,2 14,4
ITALIENSK 144 9,2 9,4 6,8
JAPANSK 46 5,2 7,2 7,1
KEMI 1300 2,6 2,6 2,4
KINESISK 113 9,3 8,9 10,2
KL.ARKÆOLOGI 145 11,7 13,3 12,8
KLASSISKE FAG 276 5,3 5,6 7,1
KOMMUNIKATION 1754 9,8 9,7 9,4
KONSERVATOR 103 6,8 6,3 3,8
KULTURSOCIOLOGI 207 24,5 26,4 27,9
KUNSTHISTORIE 859 13,6 13,8 12,2
LIFE SCIENCES 111 10,5 10,1 5,3
LITTERATURVIDENSKAB 1140 14,4 14 12,4
MATEMATIK 1079 1,5 2,2 2,9
MEDIE OG JOURNALISTIK 1021 10,4 9,8 11,4
MELLEMØST SPROG OG KULTUR 134 6,8 7,5 6,5
MIDALD. ARKÆOLOGI 172 10,8 8,2 7,2
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 12 8,3 8,3 3,3
MUSIK 1302 8,3 8,1 8,9
NATURVIDENSKAB 785 11,4 11 10,1
NYGRÆSK 7 14,3 14,3 9
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 61 15,6 14,9 12,1
PORTUGISISK 14 0 0 0
PSYKOLOGI 1486 8,4 9,1 10,7
PÆDAGOGIK 1820 11,2 10,4 11,4
RELIGIONSSOCIOLOGI 83 6,7 6,4 5,4
RELIGIONSVIDENSKAB 462 16,6 16,5 16
RUSSISK 122 9,2 7,5 7,2
SAMFUNDSFAG 773 5,8 5,3 5,4
SAMFUNDSVIDENSKAB 494 17,6 16,5 17,8
SOCIOLOGI 1568 11,4 11,3 12,4
SPANSK 561 7,2 6,8 7,8
SPROGVIDENSKAB 1318 8,5 8,6 8,7
STATISTIK 151 1,3 0,5 1,3
STATSKUNDSKAB 275 11,6 11,2 10,7
SUNDHEDSVIDENSKAB 588 7,6 7,6 10,3
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 425 16,9 14,8 14,5
TEOLOGI 160 6,2 6,1 6,8
TYSK 834 6 5,4 5,6
UKENDT 5234 10 10 11,7
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 73 14,9 15,5 11,3
ØVRIGE ÆSTETISKE FAG 1656 14,1 13,6 12,9