Om MA

Ledighedstal

I april 2024 var 5,33 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.615 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra februar 2024 til april 2024)
Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Faggruppe Antal medl. (april 2024) Pct. februar 2024 Pct. marts 2024 Pct. april 2024
ANDET 2410 7,5 7,9 7,5
BUSINESS 397 8,4 7,2 6,3
HUMANIORA 34930 6,8 6,6 6,3
IT 973 6,2 6,0 5,6
NATURVIDENSKAB 15002 2,6 2,4 2,2
PÆDAGOGIK 1881 5,9 5,6 4,8
SAMFUNDSVIDENSKAB 6736 7,8 7,7 7,3
SUNDHEDSVIDENSKAB 1239 7,2 7,3 6,3
UKENDT 4324 4,6 4,2 3,7

 

Fagområde Antal medl. (april 2024) Pct. februar 2024 Pct. marts 2024 Pct. april 2024
AKTUAR 39 1,7 2,5 2,6
AMERIKANSKE STUDIER 109 9,9 9,9 10,1
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 75 6,4 7,6 7,9
ANDET 2315 7,4 7,8 7,5
ANDET NATURVIDENSKAB 26 10,7 13,9 11,3
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 86 7,9 10,3 7,6
ANDRE SPROG 26 9,7 10,2 10,6
ANVENDT KULTURANALYSE 98 9,6 12,2 10,8
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 118 4,0 4,1 4,7
ARBEJDSLIVSSTUDIER 56 4,6 3,5 6,0
ARIKASTUDIER 61 11,9 8,6 8,1
ARKITEKTUR 31 13,2 17,2 15,1
ARKÆOLOGI 867 7,4 6,2 5,4
ASIENSTUDIER 22 19,7 20,3 19,2
ASTRONOMI 126 3,8 3,8 4,6
AUDIOLOGI 60 0,0 1,3 1,6
AUDIOLOGOPÆDI 554 1,2 1,2 1,3
BA HUM 3207 10,6 10,7 10,2
BA NAT 814 5,2 5,3 4,8
BA SAMF 743 13,0 12,8 13,1
BA SUND 206 6,5 7,5 5,8
BIO OG SCIENCE 220 5,2 4,7 4,5
BIOKEMI 783 2,2 2,1 1,8
BIOLOGI 4268 2,4 2,0 1,7
BIOMEDICIN 90 6,3 5,6 3,5
BYPLANLÆGGER 67 1,5 0,0 1,4
COGNITIVE SCIENCE 16 2,8 6,3 6,3
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 48 12,6 11,1 10,4
DANSK 4226 4,9 4,5 4,3
DATALOGI 907 1,9 2,0 1,9
DESIGNLEDELSE 54 6,9 6,1 6,0
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 45 14,9 17,3 17,7
DIDAKTIK 120 3,1 2,9 1,6
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 66 12,4 15,1 14,1
DIGITAL DESIGN 52 21,4 18,5 17,3
ENGELSK 3132 5,8 5,5 5,4
ENVIRONMENTAL SCIENCE 15 11,5 6,2 6,7
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 411 6,7 5,8 4,4
ERHVERVSØKONOMI 181 5,2 4,6 5,3
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1314 5,7 5,5 5,4
EUROPASTUDIER 99 10,2 13,0 13,4
EUROPÆISK ETNOLOGI 281 6,5 6,3 5,4
EUROPÆISKE STUDIER 16 1,9 0,0 0,0
FARMACI 57 1,7 1,7 1,8
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1385 6,6 6,4 7,0
FILOSOFI 1099 8,7 8,1 7,1
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 464 8,2 9,1 7,3
FORVALTNING 93 1,9 2,5 2,2
FRANSK 626 3,1 3,0 2,9
FYSIK 1239 1,5 1,3 1,3
GENEREL PÆDAGOGIK 60 14,7 15,8 17,0
GEOGRAFI 927 2,3 2,0 2,4
GEOLOGI 752 2,0 1,7 1,2
GLOBAL SUNDHED 16 22,2 19,4 24,1
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 86 16,6 17,1 13,4
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 19 5,1 0,0 0,0
HISTORIE 4007 5,9 5,5 5,2
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 58 5,0 5,7 6,7
HUMAN SECURITY 36 14,0 15,4 16,5
HUMANBIOLOGI 73 11,8 8,1 7,8
IDEHISTORIE 258 6,2 7,5 8,3
IDRÆT 1443 3,7 3,5 3,0
INFORMATIONSVIDENSKAB 107 6,6 7,2 5,7
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 87 11,1 12,4 13,4
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 69 24,1 25,0 23,6
INTERKULTURELLE STUDIER 85 15,8 15,9 15,7
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 50 16,3 18,8 11,9
INTERNATIONALE STUDIER 43 17,5 18,0 21,9
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 309 3,2 4,4 5,2
IT 116 1,9 1,9 2,6
IT LEDELSE 33 6,8 7,8 5,3
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 55 9,6 7,0 5,8
IT OG KOGNITION 20 10,0 7,5 10,0
IT, DESIGN OG ORGANISATION 389 3,1 3,0 3,4
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 71 4,8 3,8 3,0
ITALIENSK 133 5,5 3,7 3,5
JAPANSK 54 12,6 12,5 10,5
KEMI 1178 1,1 1,3 1,2
KINASTUDIER 115 3,5 2,5 2,3
KLASSISKE FAG 271 4,5 4,0 3,8
KOGNITIV SEMIOTIK 29 12,9 8,4 8,5
KOMMUNIKATION 1765 5,7 5,8 5,9
KOMMUNIKATION OG IT 58 9,5 7,7 5,2
KONSERVATOR 115 3,3 3,1 4,1
KRIMINOLOGI 61 10,0 7,8 6,6
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 16 40,2 38,7 43,8
KULTUR OG FORMIDLING 983 6,6 6,2 6,4
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 222 10,4 10,2 8,8
KUNSTHISTORIE 853 5,7 5,8 5,6
LIFE SCIENCES 138 4,7 4,7 5,4
LINGVISTIK 160 6,7 6,8 7,1
LITTERATURVIDENSKAB 1164 10,3 10,2 9,8
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 460 7,3 6,4 5,6
MATEMATIK 1060 1,3 1,3 1,3
MEDICIN 155 6,5 2,6 2,8
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 20 4,5 5,0 5,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 193 11,3 10,5 9,3
MELLEMØSTSTUDIER 105 11,7 10,9 10,9
MIGRATIONSSTUDIER 56 14,9 12,6 10,6
MODERNE KULTUR 79 16,2 19,5 21,0
MOLEKYLÆR MEDICIN 38 5,1 3,9 5,3
MOLEKYLÆRBIOLOGI 429 4,5 4,4 4,0
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 18 15,3 12,9 16,6
MUSIK 1245 5,2 5,3 4,6
NANOSCIENCE 131 5,5 4,7 3,6
NATURFORVALTNING 20 7,1 5,3 6,5
NEUROSCIENCE 25 8,1 4,7 3,3
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 55 10,9 10,7 7,6
OPLEVELSESDESIGN 31 19,2 21,6 27,8
OPLEVELSESØKONOMI 198 10,0 9,5 9,3
PERFORMANCE DESIGN 104 10,0 10,4 8,6
PLAN BY PROCES 82 5,6 5,3 5,0
POLITIK OG ADMINISTRATION 33 9,8 8,1 4,9
PSYKOLOGI 867 6,1 5,1 4,2
PÆDAGOGIK 1199 5,0 5,1 4,1
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 407 7,6 7,6 6,8
PÆDAGOGISK FILOSOFI 180 10,1 10,6 10,6
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 824 5,9 5,3 5,1
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 473 5,9 7,4 6,8
RELIGION 325 2,2 1,9 1,4
RELIGIONSSOCIOLOGI 71 3,3 3,5 2,8
RELIGIONSVIDENSKAB 529 7,9 7,9 8,6
RETORIK 316 7,5 7,1 5,8
RUSSISK 111 2,7 0,9 0,7
SAMFUNDSFAG 755 3,7 4,1 3,7
SOCIALT ARBEJDE 169 10,6 8,0 7,7
SOCIALVIDENSKAB 260 7,7 7,4 6,7
SOCIOLOGI 667 10,1 9,4 8,6
SOFTWARE 17 0,0 0,0 0,0
SOFTWAREDESIGN 15 12,1 13,3 6,7
SPANSK 557 4,1 3,7 4,0
SPROGPSYKOLOGI 168 9,9 10,9 10,2
STATISTIK 148 2,8 1,9 0,0
STATSKUNDSKAB 202 7,1 6,1 4,8
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 200 7,2 7,8 6,7
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 91 10,4 12,0 10,9
SUNDHEDSVIDENSKAB 81 4,3 5,7 5,7
TEATER- OG PERFORMANCESTUDIER 18 32,2 38,0 21,6
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 412 8,4 7,7 7,5
TEOLOGI 166 5,3 6,0 3,9
TURISME 101 10,1 10,5 9,8
TVÆRKULTURELLE STUDIER 215 12,9 14,0 11,6
TYSK 762 3,6 3,2 3,8
UDDANNELSESVIDENSKAB 222 8,0 6,9 6,8
UKENDT 4324 4,6 4,2 3,7
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 8,1 8,4 6,9
VIRKSOMHEDSSTUDIER 57 3,7 5,5 5,0
VISUEL KULTUR 122 14,1 14,5 17,0
WEBKOMMUNIKATION 46 18,7 17,6 16,7
ÆSTETIK OG KULTUR 321 8,2 8,1 8,3
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 71 4,2 4,1 4,2

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00