Om MA

Ledighedstal

I september 2021 var 6,66 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 4526 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige, juni til august 2021)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Fagområde Antal medl. (september 2021) Pct. juli 2021 Pct. august 2021 Pct. september 2021
ANDET 2323 9,4 9,3 7,5
BUSINESS 366 7,9 8,2 6,4
HUMANIORA 35063 9,4 8,8 7,7
IT 935 9,7 10,0 7,9
NATURVIDENSKAB 15842 3,4 3,3 2,9
PÆDAGOGIK 1878 9,8 8,8 7,7
SAMFUNDSVIDENSKAB 6277 10,7 10,4 9,1
SUNDHEDSVIDENSKAB 1109 8,9 9,4 7,5
UKENDT 4134 8,7 8,4 6,8

 

Fag Antal medl. (september 2021) Pct. juli 2021 Pct. august 2021 Pct. september 2021
AKTUAR 44 5,3 6,3 4,3
AMERIKANSKE STUDIER 114 11,5 10,2 11,3
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 63 12,1 12,2 7,4
ANDET 2235 9,5 9,5 7,6
ANDET NATURVIDENSKAB 27 10,4 9,7 9,0
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 76 6,4 4,5 2,5
ANDRE SPROG 27 5,2 0,0 0,0
ANVENDT KULTURANALYSE 88 12,9 8,2 8,3
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 128 3,9 3,2 4,5
ARBEJDSLIVSSTUDIER 50 8,6 9,9 7,7
ARIKASTUDIER 62 13,7 11,0 11,5
ARKITEKTUR 32 3,3 5,8 3,5
ARKÆOLOGI 861 8,6 9,5 8,1
ASIENSTUDIER 21 14,2 10,6 8,1
ASTRONOMI 134 3,2 3,1 3,5
AUDIOLOGI 66 10,4 4,4 4,9
AUDIOLOGOPÆDI 516 3,4 2,6 1,6
BA HUM 3317 14,1 13,5 11,9
BA NAT 873 8,5 8,3 7,1
BA SAMF 654 14,7 14,5 10,8
BA SUND 209 8,9 9,0 6,3
BIO OG SCIENCE 209 4,5 3,7 5,0
BIOKEMI 818 2,5 2,4 2,0
BIOLOGI 4667 2,7 3,0 2,6
BIOMEDICIN 82 11,7 10,8 9,8
BYPLANLÆGGER 66 10,3 4,6 4,7
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 30 47,7 46,7 44,7
DANSK 4424 7,5 6,8 5,9
DATALINGVISTIK 14 0,0 0,0 0,0
DATALOGI 1014 1,6 1,7 1,4
DESIGNLEDELSE 58 14,4 14,5 11,3
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 25 46,0 44,1 38,2
DIDAKTIK 107 15,9 11,5 8,7
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 58 19,4 13,4 12,2
DIGITAL DESIGN 26 56,7 54,8 37,9
ENGELSK 3180 8,2 7,1 6,6
ENVIRONMENTAL SCIENCE 12 45,3 38,6 51,0
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 414 8,5 8,2 7,5
ERHVERVSØKONOMI 179 6,8 4,8 3,7
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1285 9,8 9,9 8,9
EUROPASTUDIER 106 16,6 16,5 12,8
EUROPÆISK ETNOLOGI 271 9,5 9,1 8,7
EUROPÆISKE STUDIER 17 16,7 17,6 11,8
FARMACI 56 9,7 13,5 13,1
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1344 8,5 7,5 6,6
FILOSOFI 1112 12,6 12,1 10,1
FJERNØST-STUDIER 15 2,9 2,9 2,4
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 376 9,1 10,1 9,5
FORVALTNING 88 5,4 6,0 2,3
FRANSK 689 4,0 3,6 3,2
FYSIK 1320 1,9 1,4 1,3
GEOGRAFI 1008 2,8 2,6 1,9
GEOLOGI 823 2,7 2,8 2,6
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 66 22,7 23,0 22,4
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 21 1,2 3,9 3,3
HISTORIE 4092 7,8 7,5 6,5
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 37 18,5 17,5 10,6
HUMAN SECURITY 17 47,4 58,3 39,0
HUMANBIOLOGI 65 3,9 5,4 3,1
IDEHISTORIE 259 7,6 6,8 5,5
IDRÆT 1429 6,9 5,6 4,8
INFORMATIONSVIDENSKAB 93 7,6 12,6 14,4
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 70 15,9 17,1 12,3
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 64 18,4 17,4 15,1
INTERKULTURELLE STUDIER 58 29,7 27,5 28,6
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 42 14,7 10,4 9,5
INTERNATIONALE STUDIER 18 23,7 29,6 24,8
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 330 9,8 8,2 6,9
IT 128 4,8 6,0 6,9
IT LEDELSE 28 42,3 26,7 25,0
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 32 26,4 23,0 21,9
IT OG KOGNITION 15 16,9 16,9 10,3
IT, DESIGN OG ORGANISATION 427 4,4 4,7 3,7
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 48 13,6 17,7 10,7
ITALIENSK 147 8,2 8,2 4,5
JAPANSK 50 8,7 9,6 7,9
KEMI 1270 2,2 1,6 1,3
KINASTUDIER 114 9,8 8,9 9,8
KLASSISKE FAG 279 7,1 7,8 7,1
KOGNITIV SEMIOTIK 23 27,3 30,8 29,4
KOMMUNIKATION 1770 7,6 7,9 7,4
KOMMUNIKATION OG IT 46 2,9 5,2 3,4
KONSERVATOR 107 4,3 3,0 3,6
KRIMINOLOGI 35 30,7 23,8 23,0
KULTUR OG FORMIDLING 1053 8,5 9,1 7,3
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 216 11,8 11,6 12,3
KULTURSOCIOLOGI 17 16,1 24,6 13,5
KUNSTHISTORIE 871 9,9 10,1 9,8
LIFE SCIENCES 111 7,4 9,7 10,5
LINGVISTIK 157 15,0 12,9 11,4
LITTERATURVIDENSKAB 1157 9,8 9,9 8,1
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 421 10,7 9,4 8,1
MATEMATIK 1086 2,3 1,9 1,8
MEDICIN 177 5,4 5,0 2,2
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 20 0,0 0,0 0,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 161 15,4 14,9 12,9
MELLEMØSTSTUDIER 114 15,6 18,0 17,4
MIGRATIONSSTUDIER 43 22,7 21,2 25,5
MODERNE KULTUR 42 50,0 48,7 36,5
MOLEKYLÆR MEDICIN 15 25,0 7,7 7,5
MOLEKYLÆRBIOLOGI 442 3,7 4,5 4,1
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 14 12,5 14,3 7,1
MUSIK 1303 7,8 6,5 5,7
NANOSCIENCE 127 6,1 6,0 6,8
NATURFORVALTNING 16 16,4 12,5 13,8
NEUROSCIENCE 18 3,7 8,5 8,0
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 57 13,8 11,1 11,7
OPLEVELSESDESIGN 30 24,7 19,0 19,2
OPLEVELSESØKONOMI 183 17,4 17,4 13,0
PERFORMANCE DESIGN 109 18,4 18,6 13,8
PLAN BY PROCES 78 7,3 5,3 5,1
POLITIK OG ADMINISTRATION 20 4,8 4,8 0,0
PORTUGISISK 13 0,0 0,0 0,0
PSYKOLOGI 765 9,2 8,7 6,7
PÆDAGOGIK 1273 8,3 7,8 6,8
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 401 10,7 10,6 10,5
PÆDAGOGISK FILOSOFI 186 17,9 14,6 14,1
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 809 9,4 8,6 7,0
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 487 8,1 8,9 8,7
RELIGION 342 2,9 2,7 3,1
RELIGIONSSOCIOLOGI 80 6,2 2,9 1,9
RELIGIONSVIDENSKAB 498 14,3 12,9 11,4
RETORIK 290 11,9 10,6 8,1
RUSSISK 121 3,9 5,1 4,8
SAMFUNDSFAG 765 5,1 4,1 4,1
SOCIALT ARBEJDE 141 15,7 12,6 10,6
SOCIALVIDENSKAB 249 11,4 10,2 8,3
SOCIOLOGI 556 12,0 12,0 10,6
SOFTWARE 16 0,0 0,0 0,0
SPANSK 570 7,8 7,0 6,4
SPROGPSYKOLOGI 138 14,7 13,0 11,2
STATISTIK 152 1,8 3,3 1,6
STATSKUNDSKAB 181 9,8 10,6 8,1
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 186 4,8 5,6 5,6
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 67 22,1 19,4 17,4
SUNDHEDSVIDENSKAB 67 7,2 9,1 7,0
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 440 10,3 8,3 7,2
TEOLOGI 157 7,6 6,5 3,6
TURISME 96 15,2 12,0 7,8
TVÆRKULTURELLE STUDIER 187 15,1 15,1 13,5
TYSK 815 4,9 4,1 3,6
UDDANNELSESVIDENSKAB 184 18,5 14,3 13,1
UKENDT 4134 8,7 8,4 6,8
VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION 12 0,0 0,0 0,0
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 4,5 12,7 5,6
VIRKSOMHEDSSTUDIER 59 3,7 5,3 3,9
VISUEL KULTUR 105 17,1 13,3 15,5
WEBKOMMUNIKATION 39 13,7 17,4 12,2
ÆSTETIK OG KULTUR 300 11,5 10,6 8,3
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 74 13,5 10,3 7,6