Om MA

Ledighedstal


I april 2022 var 4,84 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.271 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra februar 2022 til april 2022)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Faggruppe Antal medl. (april 2022) Pct. februar 2022 Pct. marts 2022 Pct. april 2022
ANDET 2291 6,4 6,1 5,8
BUSINESS 358 4,3 3,9 4,0
HUMANIORA 34775 6,8 6,3 5,7
IT 921 6,6 6,4 5,6
NATURVIDENSKAB 15594 2,4 2,2 2,0
PÆDAGOGIK 1862 6,0 5,5 5,2
SAMFUNDSVIDENSKAB 6387 8,4 7,5 6,6
SUNDHEDSVIDENSKAB 1090 5,3 4,9 4,8
UKENDT 4217 6,1 5,5 5,0

 

Fag Antal medl. (april 2022) Pct. februar 2022 Pct. marts 2022 Pct. april 2022
AKTUAR 41 8,4 7,1 6,6
AMERIKANSKE STUDIER 111 10,6 10,6 9,7
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 60 6,2 6,0 4,6
ANDET 2205 6,5 6,2 6,0
ANDET NATURVIDENSKAB 27 10,3 10,4 4,8
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 74 3,5 2,6 2,4
ANDRE SPROG 27 2,2 6,4 5,6
ANVENDT KULTURANALYSE 92 11,4 9,1 10,2
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 125 4,3 3,3 2,0
ARBEJDSLIVSSTUDIER 50 13,1 12,4 7,8
ARIKASTUDIER 60 13,7 12,7 9,0
ARKITEKTUR 31 15,2 14,3 12,8
ARKÆOLOGI 869 8,5 7,0 5,9
ASIENSTUDIER 17 10,1 11,0 5,9
ASTRONOMI 129 1,7 2,0 1,9
AUDIOLOGI 62 2,9 4,3 0,6
AUDIOLOGOPÆDI 524 2,3 2,4 1,5
BA HUM 3214 10,4 9,6 9,1
BA NAT 797 6,7 6,4 5,8
BA SAMF 699 10,6 9,5 10,2
BA SUND 200 2,4 1,8 3,1
BIO OG SCIENCE 208 2,7 3,0 3,8
BIOKEMI 822 1,6 1,6 1,2
BIOLOGI 4610 2,5 2,3 1,9
BIOMEDICIN 82 1,3 1,4 7,3
BYPLANLÆGGER 62 5,7 4,6 5,6
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 33 28,1 27,5 28,4
DANSK 4365 4,7 4,5 4,0
DATALOGI 992 0,7 0,7 0,7
DESIGNLEDELSE 58 18,3 15,1 11,2
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 30 39,0 28,5 32,4
DIDAKTIK 109 5,0 2,1 0,4
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 60 11,4 9,7 8,5
DIGITAL DESIGN 25 39,7 27,3 22,6
ENGELSK 3168 5,9 5,8 5,4
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 407 5,6 4,3 3,6
ERHVERVSØKONOMI 176 2,3 2,5 3,5
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1305 8,8 7,8 6,5
EUROPASTUDIER 103 12,4 10,6 7,7
EUROPÆISK ETNOLOGI 277 8,7 8,1 8,1
EUROPÆISKE STUDIER 16 6,3 11,3 12,2
FARMACI 54 10,6 9,6 6,9
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1331 6,0 5,5 4,6
FILOSOFI 1105 10,2 9,2 8,0
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 393 5,8 5,8 5,7
FORVALTNING 88 2,4 1,7 1,1
FRANSK 676 3,3 2,8 2,4
FYSIK 1304 1,3 1,1 1,2
GEOGRAFI 991 2,7 2,3 1,6
GEOLOGI 809 2,3 2,1 1,9
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 71 18,3 20,3 19,8
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 19 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4077 6,0 5,8 4,8
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 35 3,7 4,4 1,7
HUMAN SECURITY 21 26,3 25,2 28,6
HUMANBIOLOGI 65 2,4 1,5 1,5
IDEHISTORIE 258 5,0 4,0 3,9
IDRÆT 1419 3,2 2,7 2,7
IKKE DEFINERET 77 17,9 17,4 14,9
INFORMATIONSVIDENSKAB 92 9,1 7,6 8,2
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 71 12,4 12,7 12,5
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 62 9,4 8,2 4,8
INTERKULTURELLE STUDIER 59 21,0 21,0 14,9
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 43 14,3 14,0 13,8
INTERNATIONALE STUDIER 23 30,3 24,0 20,6
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 323 8,4 7,6 6,0
IT 126 5,3 6,3 4,6
IT LEDELSE 28 3,6 3,6 3,6
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 30 5,4 0,0 3,0
IT, DESIGN OG ORGANISATION 413 2,7 2,4 3,0
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 48 4,0 4,2 3,6
ITALIENSK 145 4,0 4,3 4,1
JAPANSK 51 9,7 11,4 11,3
KEMI 1254 1,5 1,2 1,1
KINASTUDIER 110 6,1 5,5 7,8
KLASSISKE FAG 283 4,9 4,4 4,5
KOGNITIV SEMIOTIK 26 27,4 24,9 19,7
KOMMUNIKATION 1748 6,1 5,4 4,6
KOMMUNIKATION OG IT 50 6,3 5,8 6,0
KONSERVATOR 108 7,6 7,7 5,5
KRIMINOLOGI 35 7,3 12,8 11,4
KULTUR OG FORMIDLING 1030 6,5 5,4 5,0
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 216 10,6 11,5 9,5
KULTURSOCIOLOGI 17 21,2 21,9 11,8
KUNSTHISTORIE 863 7,5 7,1 6,1
LIFE SCIENCES 113 6,9 3,7 0,9
LINGVISTIK 156 7,9 6,5 5,1
LITTERATURVIDENSKAB 1162 7,7 7,4 6,8
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 422 6,4 5,3 5,6
MATEMATIK 1075 1,1 1,3 1,0
MEDICIN 155 3,1 1,8 3,1
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 19 0,0 0,0 0,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 164 13,3 10,6 8,0
MELLEMØSTSTUDIER 109 13,4 11,4 9,4
MIGRATIONSSTUDIER 46 19,2 16,2 12,8
MODERNE KULTUR 45 24,4 17,8 16,8
MOLEKYLÆR MEDICIN 17 9,7 5,6 19,8
MOLEKYLÆRBIOLOGI 430 3,1 2,9 2,0
MUSIK 1296 5,4 5,0 4,6
NANOSCIENCE 132 0,9 1,0 0,9
NEUROSCIENCE 17 0,0 0,0 0,0
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 55 16,0 14,3 16,0
OPLEVELSESDESIGN 28 18,3 19,3 17,4
OPLEVELSESØKONOMI 183 13,9 13,3 11,4
PERFORMANCE DESIGN 108 17,4 13,7 10,5
PLAN BY PROCES 77 12,1 11,1 7,0
POLITIK OG ADMINISTRATION 23 4,3 4,3 0,0
PSYKOLOGI 773 5,6 5,0 4,5
PÆDAGOGIK 1250 5,0 4,8 4,7
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 405 8,7 8,5 7,9
PÆDAGOGISK FILOSOFI 187 14,0 14,4 12,5
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 795 6,1 6,7 6,2
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 477 5,9 5,5 5,5
RELIGION 342 2,3 2,3 2,0
RELIGIONSSOCIOLOGI 78 0,3 0,0 0,0
RELIGIONSVIDENSKAB 497 9,4 8,5 8,6
RETORIK 288 7,7 5,7 6,1
RUSSISK 119 7,3 5,2 5,6
SAMFUNDSFAG 769 3,2 3,6 3,3
SOCIALT ARBEJDE 146 9,8 8,2 8,0
SOCIALVIDENSKAB 253 7,6 4,4 3,4
SOCIOLOGI 586 8,1 6,9 5,3
SOFTWARE 17 0,0 0,0 0,0
SPANSK 568 3,5 3,8 4,1
SPROGPSYKOLOGI 143 10,6 10,2 7,7
STATISTIK 153 0,7 1,3 1,3
STATSKUNDSKAB 180 6,8 6,0 4,9
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 191 5,4 2,8 2,7
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 68 16,1 16,2 10,5
SUNDHEDSVIDENSKAB 67 4,5 4,5 4,3
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 430 6,9 5,4 5,3
TEOLOGI 160 6,7 6,0 4,7
TURISME 93 11,5 11,2 8,0
TVÆRKULTURELLE STUDIER 186 10,8 9,7 9,3
TYSK 807 2,7 3,1 2,5
UDDANNELSESVIDENSKAB 190 11,7 10,6 7,3
UKENDT 4217 6,1 5,5 5,0
VIRKSOMHEDSLEDELSE 19 10,3 5,3 5,3
VIRKSOMHEDSSTUDIER 60 8,1 6,8 7,7
VISUEL KULTUR 109 19,4 16,6 15,5
WEBKOMMUNIKATION 38 17,0 17,0 13,2
ÆSTETIK OG KULTUR 301 9,7 8,6 8,1
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 73 4,4 5,4 5,3
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00