Om MA

Ledighedstal

I oktober 2022 var 5,04 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.449 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra august 2022 til oktober 2022)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Faggruppe Antal medl. (oktober 2022) Pct. august 2022 Pct. September
2022
Pct. oktober 2022
ANDET 2333 7,1 6,2 5,8
BUSINESS 375 10,6 8,8 8,8
HUMANIORA 35178 6,8 6,3 5,8
IT 953 8,3 7,1 6,9
NATURVIDENSKAB 15587 2,4 2,2 1,9
PÆDAGOGIK 1918 7,5 6,9 6,3
SAMFUNDSVIDENSKAB 6549 8,0 7,3 6,6
SUNDHEDSVIDENSKAB 1150 8,6 7,6 6,4
UKENDT 4343 6,7 6,0 5,2

 

Fag Antal medl. (okotber 2022) Pct. august 2022 Pct. september 2022 Pct. oktober 2022
AKTUAR 40 3,7 1,5 1,7
AMERIKANSKE STUDIER 110 5,7 7,9 7,2
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 69 10,9 10,9 11,7
ANDET 2238 7,0 6,2 5,9
ANDET NATURVIDENSKAB 27 7,4 7,4 3,7
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 83 10,5 7,7 4,7
ANDRE SPROG 27 9,1 7,9 6,9
ANVENDT KULTURANALYSE 97 9,0 7,7 8,9
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 120 2,0 2,9 3,4
ARBEJDSLIVSSTUDIER 50 11,0 6,3 3,2
ARIKASTUDIER 62 6,3 4,0 5,0
ARKITEKTUR 29 15,4 12,2 10,1
ARKÆOLOGI 875 5,3 5,9 5,8
ASIENSTUDIER 18 0,0 0,0 2,0
ASTRONOMI 128 1,2 0,0 0,0
AUDIOLOGI 63 2,3 1,6 1,4
AUDIOLOGOPÆDI 535 3,3 3,1 2,1
BA HUM 3189 11,1 9,8 9,3
BA NAT 839 6,5 5,2 4,9
BA SAMF 688 12,2 11,0 9,3
BA SUND 205 9,6 7,1 6,2
BIO OG SCIENCE 216 4,2 5,1 5,1
BIOKEMI 822 1,0 1,3 1,0
BIOLOGI 4551 2,1 2,0 1,6
BIOMEDICIN 83 3,4 4,0 1,2
BYPLANLÆGGER 67 3,7 8,3 5,7
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 47 35,8 29,3 32,2
DANSK 4348 4,8 4,8 4,4
DATALOGI 969 1,3 1,3 0,8
DESIGNLEDELSE 60 14,7 15,9 14,5
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 37 20,5 18,4 15,9
DIDAKTIK 114 3,4 1,8 3,2
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 63 12,3 13,5 11,4
DIGITAL DESIGN 39 29,2 21,9 23,8
ENGELSK 3182 5,2 4,9 4,4
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 414 6,3 5,5 5,3
ERHVERVSØKONOMI 175 8,9 6,4 6,7
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1311 8,0 6,0 5,0
EUROPASTUDIER 105 13,4 13,0 12,7
EUROPÆISK ETNOLOGI 280 8,1 8,5 7,4
EUROPÆISKE STUDIER 16 12,5 5,5 7,2
FARMACI 63 11,0 12,2 12,7
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1374 8,2 7,2 6,1
FILOSOFI 1125 9,9 9,3 8,0
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 416 9,3 8,8 6,6
FORVALTNING 90 2,2 1,5 2,2
FRANSK 666 2,2 1,7 1,7
FYSIK 1305 2,0 1,6 1,1
GENEREL PÆDAGOGIK 50 30,7 21,6 21,8
GEOGRAFI 986 1,3 1,1 1,3
GEOLOGI 800 2,5 2,9 2,6
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 79 19,2 22,6 19,8
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 21 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4076 5,8 5,5 5,2
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 44 8,8 2,4 0,0
HUMAN SECURITY 29 44,3 41,3 37,0
HUMANBIOLOGI 65 3,4 2,4 3,0
IDEHISTORIE 265 6,3 5,5 5,0
IDRÆT 1435 3,4 3,3 3,3
INFORMATIONSVIDENSKAB 100 9,9 8,9 6,8
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 71 11,8 11,3 12,4
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 65 7,7 8,0 12,0
INTERKULTURELLE STUDIER 70 14,8 16,2 15,5
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 48 13,9 10,8 11,4
INTERNATIONALE STUDIER 36 31,0 31,6 28,9
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 320 5,3 4,2 3,6
IT 125 3,5 3,5 3,5
IT LEDELSE 31 9,5 9,7 9,7
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 45 19,1 14,0 9,7
IT OG KOGNITION 17 4,5 6,3 3,7
IT, DESIGN OG ORGANISATION 407 4,4 4,2 4,3
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 58 16,8 8,1 7,4
ITALIENSK 141 8,5 8,0 6,8
JAPANSK 53 8,0 7,2 7,8
KEMI 1231 1,2 1,3 1,1
KINASTUDIER 112 6,0 6,1 4,8
KLASSISKE FAG 281 4,4 4,1 3,5
KOGNITIV SEMIOTIK 27 28,8 14,2 6,9
KOMMUNIKATION 1767 4,8 4,4 4,5
KOMMUNIKATION OG IT 54 5,1 3,7 5,4
KONSERVATOR 114 9,1 5,0 5,4
KRIMINOLOGI 46 14,7 23,5 22,6
KULTUR OG FORMIDLING 1017 6,4 6,5 6,7
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 223 9,2 11,1 11,9
KULTURSOCIOLOGI 15 19,1 19,8 16,4
KUNSTHISTORIE 872 7,2 7,0 6,3
LIFE SCIENCES 116 2,9 3,2 3,7
LINGVISTIK 167 9,7 9,5 9,1
LITTERATURVIDENSKAB 1176 6,5 6,1 5,8
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 459 9,4 8,4 7,8
MATEMATIK 1079 1,8 1,6 1,1
MEDICIN 151 5,3 1,9 1,5
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 20 0,0 0,0 0,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 182 12,8 10,4 10,6
MELLEMØSTSTUDIER 108 9,1 9,7 10,6
MIGRATIONSSTUDIER 46 7,5 4,8 4,8
MODERNE KULTUR 53 19,5 17,6 18,6
MOLEKYLÆR MEDICIN 27 17,3 12,8 15,8
MOLEKYLÆRBIOLOGI 429 2,4 3,3 3,4
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 18 12,5 5,9 5,0
MUSIK 1302 5,9 5,6 5,3
NANOSCIENCE 133 2,7 2,5 0,9
NATURFORVALTNING 17 8,0 8,0 11,8
NEUROSCIENCE 22 10,3 9,0 4,5
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 58 14,3 13,3 10,4
OPLEVELSESDESIGN 29 9,1 9,4 13,8
OPLEVELSESØKONOMI 187 12,6 12,1 10,9
PERFORMANCE DESIGN 111 8,4 9,9 10,1
PLAN BY PROCES 78 6,7 6,0 5,9
POLITIK OG ADMINISTRATION 27 8,4 6,2 6,4
PSYKOLOGI 811 6,8 6,8 6,2
PÆDAGOGIK 1252 5,9 5,6 5,1
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 422 6,5 7,4 9,1
PÆDAGOGISK FILOSOFI 185 10,4 9,7 6,9
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 825 7,5 7,0 6,4
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 493 7,6 8,1 7,5
RELIGION 338 0,8 1,3 1,4
RELIGIONSSOCIOLOGI 77 0,4 1,3 0,0
RELIGIONSVIDENSKAB 512 8,7 7,2 7,5
RETORIK 306 9,3 7,3 5,6
RUSSISK 116 5,1 4,2 4,7
SAMFUNDSFAG 771 2,6 3,2 3,3
SOCIALT ARBEJDE 159 8,8 8,1 7,6
SOCIALVIDENSKAB 256 7,4 5,2 5,0
SOCIOLOGI 612 9,4 8,4 7,2
SOFTWARE 17 4,5 5,9 5,9
SPANSK 563 4,5 3,3 2,1
SPROGPSYKOLOGI 153 13,1 9,1 5,0
STATISTIK 151 2,3 0,7 0,0
STATSKUNDSKAB 188 5,5 4,8 4,2
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 192 3,3 5,1 4,5
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 76 12,3 11,1 9,3
SUNDHEDSVIDENSKAB 70 7,8 9,1 7,6
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 429 6,9 7,4 6,8
TEOLOGI 160 5,5 3,8 4,0
TURISME 94 12,6 10,3 8,9
TVÆRKULTURELLE STUDIER 199 10,0 9,8 9,1
TYSK 787 2,4 2,6 2,3
UDDANNELSESVIDENSKAB 207 13,0 11,6 9,7
UKENDT 4343 6,7 6,0 5,2
VIRKSOMHEDSLEDELSE 20 12,8 14,4 14,4
VIRKSOMHEDSSTUDIER 59 3,2 5,2 4,2
VISUEL KULTUR 111 13,3 10,7 9,0
WEBKOMMUNIKATION 45 12,9 12,7 12,8
ÆSTETIK OG KULTUR 313 7,7 6,5 5,0
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 72 2,1 1,4 3,2
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00