Kurser & Møder

Rådighedssamtaler efter behov

Vi følger løbende din jobsøgning via din digitale joblog. Er du ikke tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, vil vi typisk kontakte dig enten per brev eller telefonisk for en afklaring. Vi kan dog også indkalde dig til en personlig samtale om din rådighed, hvis vi vurderer, der er behov for det.

Her kan du høre mere om, hvad samtalen går ud på:

raadighedssamtale

Det går rådighedssamtalen ud på

Det går rådighedssamtalen ud på

Det går rådighedssamtalen ud på

Rådighedsbegrebet

Helt centralt i arbejdsløshedsforsikringsloven står ‘rådighed’ – mere information her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00