Kurser & Møder

Andre uddannelsesmuligheder

Uddannelse med dagpenge

Som hovedregel kan man ikke deltage i uddannelse (fx et sidefag) og samtidig modtage dagpenge. Den politiske holdning er, at dagpengesystemet ikke må konkurrere med SU-systemet. Men du har en række efteruddannelsesmuligheder uden konflikt med din ret til dagpenge.

Der er dog forskellige muligheder for at uddanne (efteruddanne) sig, mens man er på dagpenge. Som ledig må du eksempelvis deltage i de fleste kurser hos din a-kasse eller fagforening. Du kan også følge en række masteruddannelser, diplomkurser, HD-enkeltfag, voksenpædagogiske kurser, visse sprogkurser mv.

Læs reglerne om uddannelse (efteruddannelse) med dagpenge

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge om at få kursusafgiften dækket via GL’s efteruddannelsespulje. Ledige medlemmer kan desuden deltage i ét:

  • E-kursus under sektionen ‘Medlemstilbud’ pr. skoleår mod et mindre deltagergebyr
  • Gratis coaching til ikke-fastansatte

Se GL’s kurser og arrangementer

Dansk Magisterforening (DM)

DM udbyder kurser for medlemmer, der er registreret som ledig. Nogle gennemføres on-line, andre er kurser med fremmøde. For kurser med fremmøde opkræves et gebyr på 200 kroner ved tilmelding, og du vil først være tilmeldt, når dette er betalt. Gebyret, der bl.a. dækker forplejning og administration, refunderes ikke.

Du tilmelder dig gennem kalenderen til hvert kursus senest en måned før kursusstart.

Se DM’s kurser for ledige 

Se DM’s øvrige arrangementer

Gratis onlinekurser

MA samarbejder med onlinekurser.dk, så du kan få opdateret bl.a. dine it-færdigheder gratis og uden, at det går ud over din dagpengeret.

Kurserne er på et grundlæggende niveau og dækker blandt andet Officepakken, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, Microsoft Sway, Microsoft Forms, Trello og sociale medier. Senest er også et kursus i kommatering og Outlook kommet til.

Gå ind på onlinekurser.dk og klik på MA-logoet til højre under ‘Tilmeld dig!’. Skriv navn og email, og du vil derefter modtage et kodeord, som du skal bruge til at logge ind. Så er du i gang.

Se Onlinekurser.dk

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00