Job & Karriere

MA Personprofil

KUN FOR MEDLEMMER:
Et nyt værktøj til personlig afklaring og udvikling
MA tilbyder dig nu mulighed for at benytte det nye onlineværktøj, MA Personprofil, som kan understøtte dig i din personlige afklaring og udvikling. 

Værktøjet kan bidrage til, at du bliver mere afklaret om dine personlige styrker og opmærksomhedsområder i forhold til varetagelse af jobfunktionen i konkrete jobtyper.

Og det kan bidrage til at identificere dine personlige indsatsområder til håndtering af dine styrker og opmærksomhedspunkter i forbindelse med jobsøgningsprocessen og i forbindelse med varetagelse af jobfunktionen i konkrete job.

Bliv klogere på MA Personprofil nedenfor – og start selve værktøjet her! NB: Kun medlemmer har adgang til det eksklusive værktøj – derfor bliver du bedt om at logge dig på Mit MA først.

Hør, hvad du kan bruge MA’s personprofil til

Hør, hvad du kan bruge MA’s personprofil til

Hør, hvad du kan bruge MA’s personprofil til

Hvad er MA Personprofil?

Personprofilen er baseret på den anerkendte schweiziske psykolog Carl Jungs teorier om personligheden.

To amerikanere, Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers (hhv. mor og datter), forskede i teorien om personlighedstyper og mente, at Jungs arbejde var så brugbart, at hans ideer skulle udbredes til et større publikum. Herved blev Myers-Briggs Type Indicator skabt – også kaldet MBTI.

MA Personprofil er en videreudvikling og opdatering af MBTI.

Personprofil-værktøj – IKKE en test

Vi ønsker med MA Personprofil at anlægge en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Vi benytter derfor ikke ordet ”test”, for test kan opleves som dømmende og som en vurdering af, om nogen er gode nok eller ej.

Vi benytter ordet ”profil”, da det afspejler vores intention om at afdække sider af dine personlige ressourcer og udviklingsområder.

Hvad vil MA Personprofil beskrive?

Personprofilen vil give indsigt i nogle af dine vigtigste præferencer for, hvordan du opfatter verden og træffer beslutninger. Personprofilen beskriver dermed, hvad du ville være tilbøjelig til at vælge at gøre, hvis du frit kunne vælge i en given situation.

Personprofilen siger således ikke noget om dine færdigheder, evner eller adfærdstræk. Og profilen forsøger ikke at give et fuldkomment billede af dig som menneske.

Personprofilen giver en uddybende beskrivelse af i alt 16 forskellige personlighedstyper. Personprofilen beskriver forskellene positivt. Der er ingen af typerne, der er bedst. Hver type har sine styrker og opmærksomhedspunkter.

Hvordan besvarer du MA Personprofil? Og hvad betyder de fire bogstaver i din persontype?

Du vil blive stillet i alt 44 spørgsmål, hvor du i hvert spørgsmål skal vælge det af to udsagn, der bedst beskriver dig.

Når du besvarer spørgsmålene, skal du vælge den sammenhæng, som du forestiller dig, at du befinder dig i. Det kunne fx være i en professionel sammenhæng på en tidligere/nuværende arbejdsplads, eller det kunne være i en privat sammenhæng derhjemme.

Fire personlighedsdimensioner
Dine svar udtrykker, hvor du som person placerer dig i forhold til disse fire personlighedsdimensioner:

 1. Hvorfra du henter din energi – fra den ydre verden med aktiviteter og tale (ekstrovert, E) eller fra den indre verden med refleksion og tænkning (introvert, I)
 2. Hvordan du henter informationer – ud fra fakta og detaljer (sansende, S) eller ud fra mønstre og helheder (intuitiv, N)
 3. Hvordan du træffer beslutninger – på basis af logik og objektive overvejelser (tænkende, T) eller på basis af personlige holdninger og værdier (følende, F)
 4. Hvordan du organiserer dit liv – på en struktureret og planlagt facon (vurderende, J) eller på en fleksibel facon med planlægning i sidste øjeblik (opfattende, P)

For hver af de fire dimensioner vil der være to gensidigt udelukkende præferencer. Fx vil du ved energidimensionen ”hvorfra du henter din energi?” enten have præference for ekstrovert eller introvert. Hvis dine svar udtrykker, at du er introvert (I), sansende (S), følende (F) og vurderende (J), så har du persontypen ISFJ.

Med fire personlighedsdimensioner, der hver rummer to præferencer, vil der være i alt 16 persontyper – her fx en INFJ-profil:

Hvad indeholder rapporten?

Når du har besvaret de 44 spørgsmål i personprofilen, vil du få præsenteret vores skriftlige rapport med bud på en karakteristik af dig som persontype.

Den skriftlige rapport vil komme ind på følgende emner:

 • Generelle karakteristika
 • Typiske styrker
 • Kommunikation
 • Samarbejde/Teamadfærd
 • Forandringer
 • Konflikter
 • Beslutningsprocesser
 • Stress
 • Arbejdsmiljø og typiske jobfunktioner
 • Motivation
 • Typiske udviklingsområder
Hvordan kan du benytte rapportens persontypebeskrivelse?

Læs rapporten igennem i ro og mag. Reflektér over rapportens beskrivelser. Udled det fra rapporten, som giver mening for dig. Er der beskrivelser i rapporten, du ikke umiddelbart kan genkende, så læg den til side, og genlæs den senere.

Måske giver rapporten mere mening, når du har læst den igen. Lad eventuelt også en partner eller god ven læse beskrivelsen og hør, om de kan genkende den adfærd hos dig. Det kan nogle gange åbne op for ”blinde vinkler”.

Du kan benytte rapportens beskrivelser bevidst i din refleksion over dine personlige sider – styrker såvel som opmærksomhedspunkter.

Tænk beskrivelserne ind i din forberedelse, når du skal søge et job – den skriftlige ansøgning og jobsamtalerne.

Kompetente kræfter bag MA Personprofil

Personprofil

Det er to af MA’s mest erfarne kræfter, der står bag MA Personprofil – Henrik Due Jensen til venstre og Fredi Falk Vogelius til højre.

Fredi er oprindelig uddannet som Ba.Sc.E.E. og har over 14 års erfaring med karriererådgivning og genplacering. Han er derudover internationalt certificeret Co-Active coach fra CTI i London.

Fredi har stor viden om, hvordan du bruger LinkedIn i din jobsøgning, og har over 10 års erfaring med projektledelse fra store virksomheder i både ind- og udland. 

Fredi er certificeret i de mest anerkendte personlighedstests og har bl.a. udviklet persontypetesten på Jobindex. Han har også stor erfaring med opstart af egen virksomhed og kan give vejledning i SEO-optimering.

Henrik er cand.merc. og har solid erfaring med ledelse, marketing og markedskommunikation.

Han har bl.a. arbejdet som reklame- og marketingchef i flere år og har bred indsigt i konsulentbranchen og den private sektor.

Henrik er MA’s specialist i ledelsesafklaring- og udvikling samt i tolkning af tests og personlighedstests i forbindelse med ansættelsesforløb. Henrik har en række coach- og konsulentuddannelser, hvorfra han henter metoder til sin rådgivning.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00