Kurser & Møder

Medlemsnetværk

Akademikere i EØS

Ønsker du et netværk i et af EØS-landene* (se nederst) både før, under og efter, du er taget afsted? Overvejer du at finde job i udlandet? Er du afklaret med dit valg? Eller er du i tvivl?

Når man står med beslutningen om at søge til udlandet, er der flere spørgsmål, der melder sig:

 • Økonomi, udgifter til bolig – og måske en af dele boligudgifterne med
 • Netværk i det pågældende land
 • Inspiration, når man er løbet tør for ideer

Vi vil gerne facilitere denne proces, der gør det muligt eller nemmere for dig at tage til udlandet.

Kontakt: Sheena Miriam Christensen, wanjiqu@hotmail.com eller i LinkedIn-gruppen Akademikere i EØS

*EØS-landene er (EU + Norge, Island og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island og Liechtenstein.

 

Bioscience Denmark

Bioscience Denmark er et netværk for cand.scient.er, som søger job bl.a. inden for medicinalbranchen.

Netværket mødes cirka hver anden uge. Sammen undersøger gruppen muligheder for at forbedre chancerne for at komme ind på arbejdsmarkedet. Netværket finder bl.a. kursusmuligheder, arrangerer virksomhedsbesøg og giver sparring på hinandens cv’er.

Kontakt: Mød netværket på LinkedIn.

Kommunikationsfolk

Vil du være med til at bruge dine kompetencer inden for kommunikation i jobsøgningen? Overvejer du dine muligheder på arbejdsmarkedet? Netværket er både for ledige kommunikationsfolk og for folk i arbejde, som ønsker ligesindede at udveksle erfaringer med.

Netværket afholder forskellige workshops og støtter hinanden ved at pege på jobmuligheder og profilere sig i fællesskab over for potentielle arbejdsgivere.

Kontakt: Se LinkedIn-gruppe.

Mandagsgruppen – et netværk for jobsøgende (Aalborg)

Mandagsgruppen mødes hver mandag fra kl. 9-12 hos MA Aalborg.

Kl. 9-10: Networking

Kl. 10-12: Dagens tema + sparring/feedback

Fra netværkets egen beskrivelse: ‘Vi glæder os til at se dig. Kom og mød andre jobsøgende kandidater. Vær en del af et skarpt netværk med stor diversitet, hvor medlemmernes forskellige uddannelses- og jobmæssige baggrunde er en stor styrke’.

Kontakt: Læs mere på netværkets Facebookside.

Humanister i tech-branchen

MA lancerer i november 2018 et medlemsnetværk, som er for dig, der:

 • Har en humanistisk baggrund
 • Er interesseret i at arbejde i tech-branchen

Det spiller ingen rolle, om du er ledig eller i job.

I netværket vil du og de andre deltagere arbejde med jeres profiler, så de bedre passer til tech-branchen, og afdække og afklare eventuelle kompetence-gaps imellem eksisterende tech-jobs og netværket.

Hvis du er interesseret, kan du søge om deltagelse på netværkets LinkedIn-gruppe.

Se desuden gruppens oprindelige stifter,  Charlotte Ditløv, fortælle mere om formålet her:

 

Life Science- og sundhedsnetværk i MA

Har du en naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig baggrund – og er du interesseret i job i pharma, biotek, medico eller sundhedssektoren?

MA’s nye Life Science- og sundhedsnetværk kan være det, som fører dig til jobbet.

I netværket vil vi have fokus på Danmarks mange spændende virksomheder eller organisationer på området. Du vil få specifik viden om sundhedsbranchen og dens ”undergrene” – og også adgang til konkrete kontaktpersoner i organisationer og virksomheder.

Netværkets indhold

Du vil sammen med de øvrige deltagere i netværket:

 • udforske karrieremuligheder i den brede sundhedsbranche
 • øge kendskabet til sundhedsbranchens forskelle ”del-brancher”, lige fra de spirende biotek-virksomheder til de større pharmavirksomheder eller kommunernes brede sundhedsindsats.
 • arrangere virksomhedsbesøg, deltage på messer, opsøge kursusmuligheder osv.
 • invitere eksperter og oplægsholdere, fx inden for rekruttering.

Din profil

 • Du er færdiguddannet kandidat eller studerende inden for naturvidenskab eller sundhed i bred forstand.
 • Du er indstillet på at deltage aktivt i netværket, fx med spørgsmål, ideer, planlægning af arrangementer i netværket, osv.

Kontaktpersoner

 • Karin Rose Kolding, virksomheds- og karriererådgiver i MA: krk@ma-kasse.dk

Møde i netværket

 4. juni 2019 AFHOLDT! Første møde med brainstorm på forventninger til netværket, korte præsentationer og dannelse af arbejdsgrupper, der skal arrangere virksomhedsbesøg, finde oplægsholdere og relevante arrangementer, uddannelser mm. Den lukkede Facebook-gruppe LiSiSu oprettes som et online-hangout, hvor medlemmer kan udforske karrieremuligheder og få øget branchekendskab ved at inspirere, sparre og udveksle erfaringer med andre i gruppen. Her er der også referater fra møder i netværket og info om kommende arrangementer.

13. juni 2019 AFHOLDT! Andet møde med to interne oplæg: ”HVORDAN SKABER MAN NETVÆRK” ved karriererådgiver Karin Kolding, MA og ”STYRK FORTÆLLINGEN OM DIG SELV” ved Morten fra netværket om LinkedIn, der byder på mulighed for at tage en mere proaktiv tilgang til kommunikation, så man kan tydeliggøre kompetencer og fortællingen om sig selv. Derefter en kompetenceøvelse for at blive klogere på os selv, møde i arbejdsgrupperne og afslutningsvis en evaluering af møder so far.

24. juni 2019 AFHOLDT! Tredje møde med internt oplæg om ”QA & QC” ved Thomas fra netværket efterfulgt af en kompetenceøvelse i grupper og videre arbejde i arbejdsgrupperne samt evaluering af netværk og møder.

21. august 2019 AFHOLDT! DIALOGMØDE OM SCIENCE PROFILER (kl. 10-11) med eksternt oplæg fra chefkonsulent Kristina Falkvist, Akademikerne og fra Dorthe Ryom, netværket. Vi har inviteret chefkonsulent Kristina Falkvist til at holde et kort indlæg om den nye pulje penge, som paraplyorganisationen Akademikerne har fået til at skabe match i små og mellemstore virksomheder i projektet ”Kompetence til Vækst.” Kristina har fokus på behov hos mindre virksomheder og vil inspirere til, hvordan vi kan bygge bro mellem virksomheder og kandidater med en science-baggrund. Dorthe Ryom fra netværket vil derefter holde et kort oplæg om science-kompetencer, og efterfølgende er der dialog. Det er en enestående chance for at være med til at præge projektet fra start og at få mulighed for at give input til, hvordan vi sammen kan blive skarpere på at få profileret scienceprofiler og skabt nogle match ude i SMV de næste tre år, som projektet kører. Dialogmødet kræver tilmelding via MA, da arrangementet er åbent for alle medlemmer af MA.
NB: INTERNT MØDE KUN FOR NETVÆRKET (kl. 11.20-13)

17. september 2019 AFHOLDT! Besøg af Novo Nordisk. Se video med foredragsholderen:

30. oktober 2019 kl. 10-12.30 i lokale 4+5: Vi skal have ideer til forårets netværksmøder, så vi kan komme i gang med planlægningen.  Mød derfor op med dine ideer, så finder vi en fælles platform. Det er sket det fine for vores netværksholder og stifter, at hun er kommet i job, så derfor vil vi på mødet opfordre til, at en ny eller to nye vil være med til at løfte opgaven med at indkalde til møderne pr. mail og pr. Facebook og lægge en struktur for det enkelte møde. Man gør det i samarbejde med Karin Rose Kolding fra MA.

Netværket har næsten fem måneders jubilæum, når vi mødes. Vi skal på mødet den 30. oktober finde ud af, hvad vi fremadrettet vil med netværket, og hvordan vi skal videreudvikle det i foråret. Og det er så super godt, at Katrine Bych og Janne Folke Bialik fra netværket har lovet at facilitere den del af programmet. Punkterne til det er:

 • Hvem er vi i netværket?
 • Hvad kan vi give til hinanden?
 • Hvad vil vi have ud af netværket?
 • Hvordan opnår vi det?

Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer af netværket!

27. november 2019:
10.15 – 11.30: International indsats mod antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens (AMR) udgør en af verdens mest akutte trusler mod global sundhed og økonomisk vækst. I april 2019 offentliggjorde FN sine anbefalinger for en styrket indsats mod antibiotikaresistens. Danmark har som svar på dette taget initiativ til at etablere International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS).

ICARS er en tværfaglig forskning- og vidensorganisation, der styrker lav- og mellemindkomstlande til implementering af Antibiotikaresistens (AMR)-løsninger. ICARS skal arbejde i partnerskaber med regeringer, internationale organisationer, forskning, fonde og civilsamfund. Centret skal rekruttere ca. 300-400 nye medarbejdere i løbet af 2019. 

Mads Kolte-Olsen er Organisational Project Lead i ICARS kommer med bud på:

 • Antibiotikaresistens – og ICARS centrale opgaver.
 • ICARS bud på udviklingen if. til sundheden. 
 • Hvem er ’kunder’/samarbejdspartnere – er det centre, hospitaler, sundhedsvæsenet og/eller er det også borgerne?
 • Hvilke kompetencer vil man fremadrettet have fokus på, når man går i gang med at rekruttere?

12.30 – 13.45: Leo Innovation Lab har udviklet på to hovedområder. Det er billeddiagnostik med hjælp fra kunstig intelligens og virtuelle kliniske forsøg. Især inden for billedgenkendelse og kunstig intelligens er formålet at udvikle metoder til at understøtte lægerne i at stille mere præcise diagnoser. Der er if. Leo Innovations Lab tale om teknologier, hvor eksempelvis patienterne kan tage billeder med deres mobiltelefon i en app, der så kan hjælpe med diagnosticeringen af en hudsygdom.

Anders Daniel Andersen, Team manager hos Leo Innovation Lab, kommer til dialog med netværksmedlemmerne om:

 • Deres bud på den digitale udvikling inden for sundheds- og Life Science industrien.
 • Hvordan er Leo Innovation Lab i direkte kontakt med brugerne af produkter/apps?
 • Hvilke kompetencer er det, som de forestiller sig, at der i fremtiden bliver efterspurgt hos dem?