Efterløn

Efterlønsordningen

Hvornår kan jeg få efterløn

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt fortsat at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen. Det betyder, at du kan trække dig helt eller [...]

Betingelser for at få efterløn

Anciennitetskrav af a-kasse og betaling til efterlønsordningen For personer født i perioden 1. januar 1957 til 31. december 1958 Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 20 år inden for de [...]

Efterlønsbeviset

Situationer, hvor du ikke kan få et efterlønsbevis Der kan være situationer, hvor vi ikke kan udstede dig et efterlønsbevis, eller at beviset efterfølgende må trækkes tilbage af MA Dette kan v [...]

Du kan udskyde og beregne din efterløn

Du ønsker at beregne efterløn For at beregne efterlønnen skal du gå ind på efterloensberegner.dk. Du kan her lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få i efterløn med eller uden arb [...]

Du kan kombinere arbejde og efterløn

Fradrag for arbejde Fradraget for arbejde er afgørende for, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din løn til SKAT. Fradrag sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. normalt time for time. [...]

Selvstændig virksomhed og efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Det er muligt i efterlønsperioden at få en tilladelse til: at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har v [...]

Skattefri præmie

Din optjening Du skal have udstedt et efterlønsbevis. .Du optjener timer til den skattefri præmie fra det tidspunkt, hvor du har modtaget dit efterlønsbevis og indtil dagen før du når folkepensio [...]

Udland og efterløn

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, kan du som hovedregel kun få et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, hvis indk [...]

Ferie og efterløn

Særlige forhold Der er efter ferieloven flere forskellige måder, uhævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feri [...]

At søge om efterløn

Hvornår har du ret til at gå på efterløn, og hvad skal du konkret gøre? 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00