Efterløn

Født 1. jan. 1956 eller senere

Hvornår kan jeg få efterløn (født fra 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt fortsat at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen. Det betyder, at du kan trække dig helt eller [...]

Betingelser for at få efterløn (født fra 1956)

Anciennitetskrav af a-kasse og betaling til efterlønsordningen For personer født før den 1. januar 1959 Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 20 år inden for de seneste 25 år. Du skal [...]

Efterlønsbeviset (født fra 1956)

Situationer, hvor du ikke kan få et efterlønsbevis Der kan desværre være situationer, hvor vi ikke kan udstede dig et efterlønsbevis, eller at beviset efterfølgende må trækkes tilbage af MA De [...]

Hvad får jeg i efterløn (født fra 1956)

Du ønsker at beregne efterløn Jo længere tid der er til din efterlønsalder, jo mere usikker vil efterlønsberegningen være for dig, da beregningen baseres på en prognose over dine pensioner, nå [...]

Arbejde og efterløn (født fra 1956)

Fradrag for arbejde Fradraget for arbejde er afgørende for, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din løn til SKAT. Fradrag sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. normalt time for time. [...]

Skattefri præmie (født fra 1956)

Din optjening Du skal have udstedt et efterlønsbevis Du skal opfylde udskydelsesreglen før du begynder at optjene timer til den skattefri præmie. Opfyldelse af udskydelsesreglen går fra datoen for [...]

Udland og efterløn (født fra 1956)

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, skal du være opmærksom på, at: Halvdelen af indkomst- og beskæftigelseskravet skal [...]

Ferie og efterløn (født fra 1956)

Særlige forhold Der er efter ferieloven flere forskellige måder, ikke hævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede fe [...]

At søge om efterløn (født fra 1956)

Hvornår har du ret til at gå på efterløn, og hvad skal du konkret gøre?