Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Født 1. jan. 1956 eller senere

Hvornår kan jeg få efterløn (født fra 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt fortsat at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen. Det betyder, at du kan trække dig helt eller [...]

Betingelser for at få efterløn (født fra 1956)

Hvis du er på dagpenge Uanset alder skal du have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde 1) rådighedsbet [...]

Efterlønsbeviset (født fra 1956)

MA udsteder dit efterlønsbevis med en satsgaranti MA beregner din efterlønssats på baggrund af din indtægt, som er indberettet til eIndkomst. Beregningen sker på baggrund af de 12 bedste måneder [...]

Hvad får jeg i efterløn (født fra 1956)

Du ønsker at beregne efterløn En efterlønsberegning kan aldrig være helt præcis, men ved at lave en beregning har du en indikator for, hvor meget du kan få i efterløn, og hvor meget du økonomi [...]

Arbejde og efterløn (født fra 1956)

Fradrag for arbejde Fradraget for arbejde er afgørende for, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din løn til SKAT. Fradrag sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. normalt time for time. [...]

Skattefri præmie (født fra 1956)

Din optjening Du skal opfylde udskydelsesreglen før du begynder at optjene timer til den skattefri præmie. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til [...]

Udland og efterløn (født fra 1956)

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, skal du være opmærksom på, at: Halvdelen af indkomst- og beskæftigelseskravet skal [...]

Ferie og efterløn (født fra 1956)

Særlige forhold Der er efter ferieloven flere forskellige måder, ikke hævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede fe [...]

At søge om efterløn (født fra 1956)

Hvornår har du ret til at gå på efterløn, og hvad skal du konkret gøre?