Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Tilmelding til efterløn

Før du fylder 30 år, skriver vi til for at tilbyde dig medlemskab af efterlønsordningen. Se nedenfor, hvordan du tilmelder dig ordningen.

Kort om efterlønsordningen

 • Hvis du er født efter den 1. januar 1978, skal du have betalt til efterlønsordningen senest fra din 30 års dag.
 • Du skal betale til efterlønsordningen i 30 år, og du kan tidligst gå på efterløn 3 år, før du når folkepensionsalderen. Se din efterløns- og folkepensionsalder  her.
 • Du har mulighed for pause i betalingen af efterlønsbidraget i op til 5 år uden at miste dine efterlønsrettigheder.
 • Efterlønsbidraget er dit og kan altid overføres til en pension og senere udbetales, når du når efterlønsalderen (fraregnet skat)
 • Efterlønsbidrag pr. kvartal er i 2020 på 1.542 kr. (514 kr. pr. måned) for fuldtidsforsikrede og 1.026 kr. (342 kr. pr. måned) for deltidsforsikrede.
 • Du kan trække efterlønsbidraget fra i skat ligesom dit øvrige a-kasse kontingent.
 • Efterlønsordningen giver mulighed for:
  • efterløn – det vil sige tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • skattefri præmie (den maksimale skattefrie præmie er i 2020 på 164.880 kr.)
  • seniorjob – læs mere om seniorjob her
  • fleksydelse

Du kan læse mere om efterlønsordningen her.

Hvordan du tilmelder dig ordningen

Vi sender dig i god tid før din 30 års dag et brev om tilmelding til efterlønsordningen.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt, skal du udfylde og sende os blanket AR 252 T, som ligger i din selvbetjening, når du har fået vores brev om tilmelding til efterløn.

Send gerne din ansøgning i god tid før din 30 års dag, da vi tidligst kan tilmelde dig efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning. Du har også mulighed for at sende os en mail med ønske om tilmelding til efterlønsordningen.

Du kan få pause i betalingen

Hvis du ønsker en pause i betalingen af efterlønsbidrag, sender du os en ansøgning om pause (blanket AR 252 P, som ligger i selvbetjeningen). Du kan maximalt søge om pause i betalingen i op til 5 år.

Hvordan du framelder dig ordningen

Du skal sende os en mail, hvis du ønsker at udmelde dig af efterlønsordningen.

Hvis du har betalt efterlønsbidrag i:

 1. mindre end 1 år, så kan du få efterlønsbidraget udbetalt kontant (svarende til 7 x maksimale dagpengesats pr. dag. I 2018 er det i alt 6.020 kr.).
 2. mere end 1 år, så skal efterlønsbidraget overføres til din pension. Du og dit pensionsselskab eller bank skal udfylde blanket AR 252 og sende den til os. Vi overfører derefter efterlønsbidraget til den pensionskonto, der oprettes til formålet.
Hvis du er i tvivl

Måske er du i tvivl, om du skal tilmelde dig efterlønsordningen.

I så fald anbefaler vi, du tilmelder dig ordningen som 30 årig og kun betaler én dag og derefter beder os om at få en pause i ordningen.

Pausen i betaling af efterlønsbidrag kan vare i op til 5 år. På den måde skal du først tage stilling til ordningen senest efter din pause.

Efterlønsbidraget indeksreguleres, og tilbagebetalingsbeløbet vil derfor været større, end det beløb du har indbetalt.

Hvis du er over 30 år

Hvis du er fyldt 30 år og gerne vil meldes ind i efterlønsordningen, så kan du tilmelde dig fortrydelsesordningen, såfremt du opfylder følgende vilkår.

 1. Du har været uafbrudt medlem af en arbejdsløshedskasse  1) senest fra det 24. år (hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere)   2) senest fra den 1. januar 1997  (hvis du er født før den 1. januar 1973).
 2. Du har skriftligt tilmeldt dig efterlønsordningen senest 15 år før den dato, hvor du når efterlønsalderen.

Bemærk, at efterlønnen nedsættes med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år). Hvis du fx har indbetalt i 16 år, vil efterlønnen blive nedsat med 2% x (30 – 16) år = 2% x 14 år = 28 %.

Den skattefrie præmie nedsættes tilsvarende med 4% for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år).

Kontakt os og få nærmere vejledning, hvis du ønsker at tilmelde dig fortrydelsesordningen.

Hvis du er studerende

Hvis du er studerende og ønsker at være med i efterlønsordningen, skal du sørge for at tilmelde dig efterlønsordningen, i god tid før du bliver 30 år. Se om tilmelding ovenfor.

Når du er studerende og bliver 30 år, kan du fortsætte som gratis studiemedlem, hvis du:

 1. betaler til efterlønsordningen og
 2. før start på uddannelsen opfylder et beskæftigelseskrav på 1.924 timer som lønmodtager inden for de sidste 3 år som medlem af en a-kasse

Du betaler således ”kun” til efterlønnen i den periode, du er gratis studiemedlem.

Hvis du vælger at være deltidsforsikret, skal du kun betale til efterlønsordningen som deltidsforsikret. Betalingen for efterløn er 1.449 kr. for fuldtidsforsikrede og 1.098 kr. for deltidsforsikrede.