MA’s kontorer er åbne igen. Læs mere om genåbning og coronasituationen her.

Efterløn

Til- og framelding til efterløn

Før du fylder 30 år, skriver vi til dig for at tilbyde dig medlemskab af efterlønsordningen. Se nedenfor, hvordan du tilmelder dig ordningen.

Kort om efterlønsordningen

 • Hvis du er født den 1. januar 1978 eller senere, skal du have betalt til efterlønsordningen senest fra din 30 års dag.
 • Du skal betale til efterlønsordningen i 30 år, og du kan tidligst gå på efterløn 3 år, før du når folkepensionsalderen. Se din efterløns- og folkepensionsalder  her.
 • Du har mulighed for pause i betalingen af efterlønsbidraget i op til 5 år uden at miste dine efterlønsrettigheder.
 • Efterlønsbidraget er dit og kan altid overføres til en pension og senere udbetales, når du når efterlønsalderen (fraregnet skat)
 • Efterlønsbidrag pr. kvartal er i 2021 på 1.560 kr. (520 kr. pr. måned) for fuldtidsforsikrede og 1.041 kr. (347 kr. pr. måned) for deltidsforsikrede
 • Du kan trække efterlønsbidraget fra i skat ligesom dit øvrige a-kasse kontingent.
 • Efterlønsordningen giver mulighed for:
  • efterløn – det vil sige tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • skattefri præmie (den maksimale skattefrie præmie er i 2020 på 164.880 kr.)
  • seniorjob – læs mere om seniorjob her
  • fleksydelse
Hvordan du tilmelder dig ordningen

Vi sender dig i god tid før din 30 års dag et brev om tilmelding til efterlønsordningen.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt, skal du udfylde og sende os blanket AR 252 T, som ligger i din selvbetjening, når du har fået vores brev om tilmelding til efterløn.

Send gerne din ansøgning i god tid før din 30 års dag, da vi tidligst kan tilmelde dig efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning. Du har også mulighed for at sende os en mail med ønske om tilmelding til efterlønsordningen.

Du kan få pause i betalingen

Hvis du ønsker en pause i betalingen af efterlønsbidrag, sender du os en ansøgning om pause (blanket AR 252 P, som ligger i selvbetjeningen). Du kan maksimalt søge om pause i betalingen i op til 6 år, hvis du er født fra den 1. januar 1978 og herefter (4 år hvis du er født i 1976 og 1977).

Hvordan du framelder dig ordningen

Hvis du overvejer at få efterlønsbidraget overført til en pension bør du være opmærksom på, at du senere skal betale skat af efterlønsbidraget, når du hæver det ved pensionsalderen.

Vi vil sidst på året informere mere herom.

Du skal sende os en mail, hvis du ønsker at udmelde dig af efterlønsordningen.

Hvis du har betalt efterlønsbidrag i:

 1. mindre end 1 år, så kan du få efterlønsbidraget udbetalt kontant (svarende til 7 x maksimale dagpengesats pr. dag. I 2021 er det i alt 6.240 kr.
 2. mere end 1 år og indtil efterlønsalderen, så skal efterlønsbidraget overføres til din pension. Du og dit pensionsselskab eller bank skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn. Vi overfører derefter efterlønsbidraget til den pensionskonto, der oprettes til formålet.
 3. Fra og med efterlønsalderen kan efterlønsbidraget kun udbetales modregnet skat (ca. 33 % MA kontakter SKAT der oplyser, hvor meget vi skal tilbageholde i skat. Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn
 4. Hvis du er i modtager seniorpension, førtidspension eller tidlig pension efter Lov om social pension kan efterlønsbidraget udbetales modregnet en afgift til staten på 30 %. Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn
 5. Hvis du emigrerer kan efterlønsbidraget udbetales modregnet en afgift til staten på 30 %. Du skal overfor MA dokumentere at du er emigreret. Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn

Se under ”Kort om efterlønsordningen” aftalen om mulighed for tilbagebetaling af efterlønsbidraget skattefrit.

Hvis du er i tvivl

Måske er du i tvivl, om du skal tilmelde dig efterlønsordningen.

I så fald anbefaler vi, du tilmelder dig ordningen som 30 årig og kun betaler én dag og derefter beder os om at få en pause i ordningen.

Pausen i betaling af efterlønsbidrag kan vare i op til 6 år. På den måde skal du først tage stilling til ordningen senest efter din pause.

Efterlønsbidraget indeksreguleres, og tilbagebetalingsbeløbet vil derfor været større, end det beløb du har indbetalt.

Hvis du er over 30 år

Hvis du er fyldt 30 år og gerne vil meldes ind i efterlønsordningen, så kan du tilmelde dig fortrydelsesordningen, såfremt du opfylder følgende vilkår.

 1. Du har været uafbrudt medlem af en arbejdsløshedskasse  1) senest fra det 24. år (hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere)   2) senest fra den 1. januar 1997  (hvis du er født før den 1. januar 1973).
 2. Du har skriftligt tilmeldt dig efterlønsordningen senest 15 år før den dato, hvor du når efterlønsalderen.

Bemærk, at efterlønnen nedsættes med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år). Hvis du fx har indbetalt i 16 år, vil efterlønnen blive nedsat med 2% x (30 – 16) år = 2% x 14 år = 28 %.

Den skattefrie præmie nedsættes tilsvarende med 4% for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år).

Kontakt os og få nærmere vejledning, hvis du ønsker at tilmelde dig fortrydelsesordningen.

Hvis du er studerende

Hvis du er studerende og ønsker at være med i efterlønsordningen, skal du sørge for at tilmelde dig efterlønsordningen, i god tid før du bliver 30 år. Se om tilmelding ovenfor.

Når du er studerende og bliver 30 år, kan du fortsætte som gratis studiemedlem, hvis du:

 1. betaler til efterlønsordningen og
 2. før start på uddannelsen opfylder et beskæftigelseskrav på 1.924 timer som lønmodtager inden for de sidste 3 år som medlem af en a-kasse

Du betaler således ”kun” til efterlønnen i den periode, du er gratis studiemedlem.

Hvis du vælger at være deltidsforsikret, skal du kun betale til efterlønsordningen som deltidsforsikret. Betalingen for efterløn er 1.560 kr. pr. kvartal for fuldtidsforsikrede pr. kvartal og 1.041 kr. pr. kvartal for deltidsforsikrede.

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag skattefrit

I aftalen om Tidlig Pension fra den 10. oktober 2020 indgik aftalen om tilbagebetaling af efterlønsbidrag skattefrit.

Den 4. maj 2021 blev Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 vedtaget i Folketinget.

Betingelserne er, at 

 • du er født den 1. januar 1959 eller senere
 • du ikke har nået efterlønsalderen den 1. januar 2022
 • du skriftligt på tro og love fravælger efterlønsordningen
 • a-kassen modtager en skriftlig anmodning om udbetaling i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

MA vil orientere nærmere herom senere i 2021, og du kan ikke søge om udbetaling af efterlønsbidraget nu.

Husk, at efterlønsordningen ikke bare efterløn – det er også

 • skattefri præmie
 • fleksydelse
 • seniorjob
 • mulighed for efterløn, hvis mistet dagpengeret efter fyldt 50 år

Beregning af efterlønnen

For at du kan lave en beregning over efterlønnen, har du brug for dine oplysninger på pensionsinfo.dk – log ind på PensionsInfo via www.pensionsinfo.dk.

Klik på ”Hent rapport”, og klik på de aldre, du ønsker oplysninger om, fx 64 år. Klik derefter på ”Hent din rapport”. Pensionsrapporten vil blive dannet som en pdf-fil. Du har nu de oplysninger, som du kan bruge, når du skal beregne efterlønnen.

I selvbetjeningen på Mit MA under fanebladet Efterløn kan du beregne din efterlønssats.